Άρθρο 46 Υλοποίηση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, ανεξαρτήτως κατανομής οργανικών θέσεων και προβλεπόμενων προσόντων

Στην παράγραφο 21 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:
«Για τους διοριστέους, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, η σχετική απόφαση κατανομής έχει αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και η έλλειψή της δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσης του υπόχρεου Ν.Π.Δ.Δ.».

  • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 09:55 | ΚΩΣΤΑΣ

    Παρακαλώ ΟΧΙ άλλη Διόγκωση του Δημοσίου, μέσω Διορισμών και Αδιαφάνειας.
    Ας αναφέρω την Ιστορία των «Δικών μας Παιδιών».
    α/.Το 2004 με ευκαιρία την Ολυμπιάδα οι Δήμοι της Αττικής πήραν συμβασιούχους τα «δικά τους Παιδιά» σε Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα χωρίς ΑΣΕΠ.β/.Μετέπειτα οι Δήμοι έκαναν προκηρύξεις για θέσεις ΔΕ και ΥΕ, αλλά που έλα δεν πέτυχαν στο ΑΣΕΠ τα «Δικά τους Πιαδιά».Αντίθετα οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ δεν έχουν διοριστεί ακόμα(τώρα επιχειρείται να τελειώσει η αδικία).γ/Σε Πρωτόδικα Δικαστήρια δικαιόνονται τα «Δικά μας Παιδιά» με το επιχείρημα ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χωρίς να συνεχιστούν, ώς ώφειλαν να συνεχίσουν με ενστάνσεις οι Δήμοι, και ταυτόχρονα πληρώνονται ασταμάτητα τα «Δικα τους Παιδιά».Στο μεσοδιάστημα όμως καταργήθηκαν οι Οργανικές Θέσεις που κρατούσαν ευλαβικά για τα «Δικά τους Πιαδιά».δ/.Τώρα θέλουν να επαναφέρουν τις οργανικές θέσεις για τα «Δικά του Παιδιά».ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

  • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 18:45 | ΒΑΣΙΛΗΣ

    Αλήθεια, σε πόσα άρθρα μέσα στο ίδιο Νομοσχέδιο θα προσπαθείτε να τοποθετήσετε του Συμβασιούχους σε θέσεις Αορίστου Χρόνου ή Μονίμου, χωρίς να έχουν τα τυπικά προσόντα για την θέση στην Υπηρεσία και ΧΩΡΙΣ να υπάρχει και θέση Οργανική γι αυτά τα άτομα.Όταν πήγατε στα Πρωτόδικα Δικαστήρια κ.κ.Αιρετοί και δεχόσασταν ότι καλύπτουν Πάγιες και Διαρκείς Ανάγκες ΔΕΝ γνωρίζατε ότι ΔΕΝ υπάρχουν θέσεις Οργανικές για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους?Δεν γνωρίζατε ότι δεν έχουν τα τυπικά Προσόντα για τον Κλάδο στον οποίο τους τοποθετήσατε να εργάζονται?Τους τοποθετήσατε σε Προσωποπαγείς Θέσεις και θέλετε να τις μετατρέψετε σε Οργανικές?Για να μπορούν να μεταταχθούν?ΜΟΝΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ.ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΣΕΠ.ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ.Καταπατάτε Νόμους, την Νομοθεσία που ισχύει για όλο το Δημόσιο ΜΟΝΟ στους ΟΤΑ.