Άρθρο 94 Τιμολόγηση καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Δ.Ε.Υ.Α.

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων των Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίες χαρακτηρίζονται ως χημικές βιομηχανίες κατά το Π.Δ. 274/1997, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, καθώς και αντλιοστάσια άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και τηλεθέρμανσης Δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. εφόσον διαθέτουν περιβαλλοντική άδεια λειτουργίας, δικαιούνται την αντίστοιχη με τις βιομηχανίες τιμολόγηση στην καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:10 | Κώστας Βουγιουκλάκης

  Κατόπιν του εμπεριστατωμένου σχόλιου της ΕΔΕΥΑ, δεν υπάρχει κάτι άλλο να προστεθεί, μόνο το ότι η τιμολόγηση πρέπει να επεκταθεί και στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, αφού έχουν τις κύριες εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού και λυμάτων της Ελλάδας.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:43 | Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

  Με τη διάταξη ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα των Δ.Ε.Υ.Α. και αποκαθίσταται μία πολύ μεγάλη αδικία δηλ. η χρέωση των Δ.Ε.Υ.Α. από τη ΔΕΗ με οικιακό τιμολόγιο παρά το ότι είναι επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα και οι εγκαταστάσεις τους έχουν όλα τα χαρακτηριστικά βιομηχανικής εγκατάστασης. Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. προτείνει να προστεθούν στις εγκαταστάσεις των Δ.Ε.Υ.Α. που θα δικαιούνται τιμολόγηση αντίστοιχη με τις βιομηχανίες και τα διυλιστήρια νερού. Επίσης, προτείνεται να τροποποιηθεί η διατύπωση της διάταξης ως προς την περιβαλλοντική άδεια λειτουργίας δηλ. να τεθεί ως προϋπόθεση για την αντίστοιχη με τις βιομηχανίες τιμολόγηση η Απόφαση ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων (ΑΕΠΟ) όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ν. 4014/2011).
  Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνεται το άρθρο 94 να διαμορφωθεί ως εξής:
  «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίες χαρακτηρίζονται ως χημικές βιομηχανίες κατά το Π.Δ. 274/1997, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, καθώς και διυλιστήρια νερού, αντλιοστάσια άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και τηλεθέρμανσης Δήμων και Δ.Ε.Υ.Α. εφόσον διαθέτουν Απόφαση ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων όπου απαιτείται κατά την κείμενη νομοθεσία, δικαιούνται την αντίστοιχη με τις βιομηχανίες τιμολόγηση στην καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 17:55 | Μιχαήλ Χατζηδάκης

  Συμφωνώ με το άρθρο. Εκτός από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, και οι εγκαταστάσεις διύλισης νερού εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία δεδομένου ότι οι πρώτες επεξεργάζονται τα λύματα και οι δεύτερες το μη πόσιμο νερό και το κάνουν πόσιμο. Το άρθρο αυτό επιλύει ένα χρόνιο αίτημα των ΔΕΥΑ.