Άρθρο 110 Κοινωνικές συνεργασίες Ο.Τ.Α.

Οι Ο.Τ.Α. α’ και β΄ βαθμού δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, με σωματεία και φορείς ΑμεΑ ή γονέων ΑμεΑ ή με σωματεία και φορείς άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εφόσον η έδρα ή το παράρτημα του συλλόγου ή του φορέα είναι εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, προκειμένου να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν τους κοινωφελείς σκοπούς του σωματείου ή φορέα.

 • Ζητάμε την τροποποίηση της διάταξης που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο ως εξής:
  «Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, για την προστασία και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία με τους εξής συνεργαζόμενους φορείς: α) με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), β) με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία ή οικείες οργανώσεις γονέων και κηδεμόνων που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ., γ) με σωματεία που είναι μέλη των σωματείων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. δ) φορείς άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εφόσον η έδρα ή το παράρτημα του συλλόγου ή του φορέα είναι εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι συμβάσεις συνεργασίας αφορούν την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών για τον σκοπό της προστασίας και της στήριξης ατόμων με αναπηρία και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και για την εξυπηρέτηση σκοπών σχετικά με τη λειτουργία των ανωτέρω οργανώσεων.
  Επιπρόσθετα ζητούμε την τροποποίηση της παρ.3β περ.11 του άρθρου 94 του ν.3852/10, του ονομαζόμενου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και συγκεκριμένα την τροποποίηση της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης των γραμματίων είσπραξης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία ή γονέων και κηδεμόνων που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ., των σωματείων που είναι μέλη των σωματείων μελών της Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι συγκεκριμένοι φορείς μέχρι την ψήφιση και ισχύ του ν.3852 κατέθεταν τα παραστατικά τους σε αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας, με ένα απλοποιημένο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των δαπανών και έγκρισης των γραμματίων είσπραξης. Μετά την ψήφιση του ν. 3852/1010 η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στους Δήμους της Χώρας στην έδρα εκάστου φορέα, απαιτώντας πλέον όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς, μεταξύ των οποίων και των Ατόμων με Αναπηρία, να υποβάλλονται στην ίδια διαδικασία των φιλανθρωπικών οργανώσεων του Ν.Δ. 1111/1971, χωρίς να διαχωρίζουν τους συνδικαλιστικούς φορείς από τους φιλανθρωπικούς, στους οποίους μάλλον στόχευε η διάταξη του άρθρου 94. Είναι αδιανόητο οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία ή γονέων και κηδεμόνων αυτών να ταυτίζονται με τις οργανώσεις που διέπονται από ένα διάταγμα της χούντας.
  Ως εκ τούτου, ζητάμε την επαναφορά της διαδικασίας που ίσχυε πριν την ψήφιση του ν. 3852/2010.

 • 31 Αυγούστου 2016, 16:43 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

  Στο εν λόγω άρθρο να αντικατασταθεί η φράση «εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας» από τη φράση «εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας» καθότι σωματεία και φορείς ΑμεΑ ή γονέων ΑμεΑ ή σωματεία και φορείς άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων δεν έχουν παραρτήματα σε όλους τους Δήμους ενός Νομού αλλά αναπτύσσουν διαδημοτική δράση .
  Επομένως το άρθρο να αναδιατυπωθεί ως εξής:

  «Οι ΟΤΑ Α και Β βαθμού, δύνανται να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, με σωματεία και φορείς ΑμεΑ ή γονέων ΑμεΑ ή με σωματεία και φορείς άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, εφόσον η έδρα ή το παράρτημα του συλλόγου ή του φορέα είναι εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας, προκειμένου να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν τους κοινωφελείς σκοπούς του σωματείου ή φορέα.

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ