Άρθρο 25 Αριθμός Γενικών Διευθύνσεων Δήμων

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Ειδικά στους Δήμους Αθηναίων και Θεσσαλονίκης, μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις (3) Γενικές Διευθύνσεις, για τους δε Δήμους Πειραιώς, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Περιστερίου, Καλλιθέας, Λαρισαίων, Ηρακλείου Κρήτης, Πατρέων, Βόλου και Ιωαννιτών, μέχρι δύο (2) Γενικές Διευθύνσεις και, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον μία (1)».

  • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 10:32 | ΝΟΜΠΙΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

    Η άποψη μας είναι στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 50.000 και με προϋπολογισμούς που κειμένονται από 80 έως 100 εκ. και άνω ετησίως όπου και προκύπτουν σοβαρά θέματα συντονισμού υπηρεσιών, θα πρέπει να προβλεφθούν 2 γενικές διευθύνσεις, η μια για τα οικονομικά- διοικητικά και μια για τα τεχνικά πχ
    Για την εξασφάλιση αυτού του συντονισμού και την αποφυγή λαθών, που ως έχει αποδειχθεί κοστίζουν σε αυτούς τους Δήμους πολλαπλώς (οικονομικά, γραφειοκρατικά κλπ) θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των Δήμων καλύπτοντας το κενό ή ορθότερα την έλλειψη εμπειρίας κλπ γνώσεων που είναι φυσικό να υπάρχει στους αιρετούς που αναλαμβάνουν τέτοια καθήκοντα.