Άρθρο 66 Διαγραφή προστίμων

Διαγράφονται από χρηματικούς καταλόγους βεβαιώσεις που αφορούν πρόστιμα που αναφέρονται στη δημοσιοποίηση των στοιχείων στη Κεντρική Βάση Δεδομένων των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 3870/2010, συνυπολογιζομένων των προϋποθέσεων του άρθρου 22 του ν. 4147/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το άρθρο 72 του ν. 4257/2014.

  • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 18:01 | Λάμπος Δ.

    Απαράδεκτο να διαγράφονται πρόστιμα που αφορούν συνδυασμούς και υποψηφίους Ο.Τ.Α.. Δηλαδή παραδέχεται η Βουλή ότι ψήφισε λάθος νόμο; Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται από όλους και ιδιαίτερα από τους ασχολούμενους με τα κοινά.

  • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 09:31 | Πασβαντίδης Χαράλαμπος

    Θερμά συγχαρητήρια στον κ. Υπουργό που δίνει επιτέλους λύση σε μια απίστευτη αδικία