Άρθρο 84 Δημοτικός Φόρος Δωδεκανήσου.

Στην παράγραφο 9 της υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται φράση, ως εξής:
«Βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου».

 • Με την παρ 9 της υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 60 του Ν.2214/1994 για υποβολή Δημοτικού Φόρου στα Δωδεκάνησα. Οι περισότεροι Δήμοι της Δωδεκανήσου (ιδιαίτερα ο Δήμος Ρόδου) επικαλούμενοι διάφορες ανυπόστατες δικαιολογίες και ξεγελώντας τους δημότες και επιχειρηματίες προσπάθησαν να εισπράττουν βεβαιωθέντα ήδη ποσά με την μέθοδο της δέσμευσης μέσω της Δ.Ο.Υ. των Α.Φ.Μ. των εταιρειών στις οποίες είχε βεβαιωθεί Δημοτικός Φόρος. Υπήρξε δηλαδή εξαναγκασμός για πληρωμή ή ρύθμιση του παράνομου πλέον Δημοτικού Φόρου «εκβιαστικά» προκειμένου να συνεχίσουν οι εταιρείες να λειτουργούν χωρίς την στέρηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
  Προκειμένου να αρθεί η αδικία αυτή για τις επιχειρήσεις που πλήρωσαν και ακόμα πληρώνουν εκβιαστικά τον παράνομο Δημοτικό Φόρο παρά την κατάργηση του με νόμο και προς αποφυγή δικαστικών προσφυγών που θα ταλαιπωρήσουν του πολίτες και θα φορτώσουν με προσφυγές τα δικαστήρια, προτείνω οι διατάξεις του άρθρου 84 να διατυπωθούν ως εξής:
  Στην παράγραφο 9 της υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται φράση, ως εξής:
  «Βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου Με την ίδια απόφαση να βεβαιώθουν ως προκαταβληθέντα τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως μετά την δημοσίευση του Νόμου αυτού, δηλαδή μετά την 14-8-2015, και να μπορούν να συμψηφίζονται με τελη παρεπιδημούντων, Υδρευση, σταθμευση κλπ που θα επιλέγει ο δικαιούχος ». (λαμβάνοντας υποψην την οικονομική αδυναμία των Δήμων για να επιστρέψουν τα παρανόμως εισπραχθέντα)

 • 29 Αυγούστου 2016, 12:07 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ

  Με την παρ 9 της υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 60 του Ν.2214/1994 για υποβολή Δημοτικού Φόρου στα Δωδεκάνησα. Ορισμένοι Δήμοι της Δωδεκανήσου επικαλούμενοι διάφορες ανυπόστατες δικαιολογίες προσπάθησαν να εισπράττουν βεβαιωθέντα ήδη ποσά με την μέθοδο της δέσμευσης μέσω της Δ.Ο.Υ. των Α.Φ.Μ. των εταιρειών στις οποίες είχε βεβαιωθεί Δημοτικός Φόρος. Υπήρξε δηλαδή εξαναγκασμός για πληρωμή ή ρύθμιση του παράνομου πλέον Δημοτικού Φόρου «εκβιαστικά» προκειμένου να συνεχίσουν οι εταιρείες να λειτουργούν χωρίς την στέρηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.
  Προκειμένου να αρθεί η αδικία αυτή για τις επιχειρήσεις που πλήρωσαν «εκβιαστικά Δημοτικό Φόρο παρά την κατάργηση του με νόμο και προς αποφυγή δικαστικών προσφυγών που θα ταλαιπωρήσουν του πολίτες και θα φορτώσουν με προσφυγές τα δικαστήρια, προτείνω οι διατάξεις του άρθρου 84 να διατυπωθούν ως εξής:
  Στην παράγραφο 9 της υποπαραγράφου Δ.12 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προστίθεται φράση, ως εξής:
  «Βεβαιωμένες οφειλές από τον καταργούμενο φόρο και συναφείς κυρώσεις διαγράφονται, κατόπιν διαπιστωτικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου Με την ίδια απόφαση να επιστραφούν τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως μετά την δημοσίευση του Νόμου αυτού, δηλαδή μετά την 14-8-2015».