Άρθρο 30 Προσθήκη στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 του ν. 3852/2010

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 93του ν.3852/2010, όπως ισχύει, μετά τη φράση «Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.», προστίθεται η φράση «ή υπάλληλοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών».

 • 5 Σεπτεμβρίου 2016, 11:51 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΔΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Τροποποίηση της παραγράφου 2 του Άρθρου 93 του ν. 3852/2010.
  ( Αντικαθίσταται όπου 5.000 χιλ σε 20.000χιλ και προστίθεται η φράση
  *<< όπως και σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας νησιωτικών απομακρυσμένων περιοχών Γ΄ Ζώνης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45,παρ. γ', του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α΄ κατηγορίας κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 131/1987 , ΦΕΚ 73 Α΄). και έχει ως εξής:Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που
  έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω
  πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, «εκτός των δημάρχων
  και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των 20.000 χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων.»
  Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας
  για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.
  Τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια
  κατά τα ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους
  εκτός των Δημάρχων σε Δήμους κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων που είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτα ιατρεία, όπως ορίζονται από το ν. 3868/2010, * όπως και σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας νησιωτικών απομακρυσμένων περιοχών Γ΄ Ζώνης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45, παρ. γ΄ του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α΄ κατηγορίας κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 131/1987 ( ΦΕΚ 73 Α΄).Η τροπολογία αυτή θα δώσει την δυνατότητα σε Δημάρχους, αντιδημάρχους που είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ και σε δήμους άνω των 5000 χιλ κατοίκων, γιατί σε μικρότερους δήμους επιτρέπεται, να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στα νοσοκομεία, Κ.Υ, Περιφ. Ιατρεία των δήμων τους, την στιγμή που υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων ιατρών στα Νοσοκομεία ιδία των νησιών μας.
  Σε αντίθετη περίπτωση μας αναγκάζεται να παραιτηθούμε της θέσης που κατέχουμε στο ΕΣΥ και να ασκήσουμε ελεύθερο επάγγελμα εφόσον αυτό επιτρέπεται και είναι άξιον απορίας. ( Ο ιδιώτης ιατρός να μπορεί να είναι δήμαρχος, να χειρουργεί ή να εργάζεται σε ιδιωτική κλινική και να διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο).

  Θεοδόσιος Ι. Σουσούδης
  Δήμαρχος Άνδρου
  Δ/ντής Ορθοπαιδικός Ιατρός
  Κ.Υ.Άνδρου

 • 28 Αυγούστου 2016, 19:49 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΟΥΖΗΣ

  ΠΡΟΤΑΣΗ : Τροποποίηση της παραγράφου 2 του Άρθρου 93 του ν. 3852/2010.
  ( Αντικαθίσταται όπου 5.000 χιλ σε 20.000χιλ και προστίθεται η φράση
  *<< όπως και σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας νησιωτικών απομακρυσμένων περιοχών Γ΄ Ζώνης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45,παρ. γ', του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α΄ κατηγορίας κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 131/1987 , ΦΕΚ 73 Α΄). και έχει ως εξής:

  Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που
  έχουν την υπαλληλική ιδιότητα.

  2. Την ειδική άδεια του παρόντος άρθρου λαμβάνουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω
  πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης, «εκτός των δημάρχων
  και αντιδημάρχων, οι οποίοι είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. σε δήμους κάτω των 20.000 χιλιάδων κατοίκων, καθώς και των προέδρων δημοτικών συμβουλίων όλων των δήμων και των προέδρων συνδέσμων.»
  Το χρονικό διάστημα χρήσης της θεωρείται πραγματικός χρόνος υπηρεσίας
  για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που απορρέουν.
  Τα ανωτέρω πρόσωπα στην περίπτωση που δεν λάβουν την ειδική άδεια
  κατά τα ανωτέρω, επιλέγουν είτε την αντιμισθία είτε το μισθό της θέσης τους
  εκτός των Δημάρχων σε Δήμους κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων που είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ. και ασκούν το ιατρικό επάγγελμα σε δυσπρόσιτα ιατρεία, όπως ορίζονται από το ν. 3868/2010, * όπως και σε Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας νησιωτικών απομακρυσμένων περιοχών Γ΄ Ζώνης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45, παρ. γ΄ του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως και στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως άγονες και προβληματικές Α΄ κατηγορίας κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ 131/1987 ( ΦΕΚ 73 Α΄).

  Η τροπολογία αυτή θα δώσει την δυνατότητα σε Δημάρχους, αντιδημάρχους που είναι ιατροί του Ε.Σ.Υ και σε δήμους άνω των 5000 χιλ κατοίκων, γιατί σε μικρότερους δήμους επιτρέπεται, να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στα νοσοκομεία, Κ.Υ, Περιφ. Ιατρεία των δήμων τους, την στιγμή που υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων ιατρών στα Νοσοκομεία ιδία των νησιών μας.
  Σε αντίθετη περίπτωση μας αναγκάζεται να παραιτηθούμε της θέσης που κατέχουμε στο ΕΣΥ και να ασκήσουμε ελεύθερο επάγγελμα εφόσον αυτό επιτρέπεται. ( Ο ιδιώτης ιατρός μπορεί να είναι δήμαρχος, να χειρουργεί ή να εργάζεται σε ιδιωτική κλινική και να διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο).
  Απορίας άξιον!!!

  Γιάννης Γαλουζής
  Δήμαρχος Καλυμνίων
  Ορθοπαιδικός Χειρουργός
  Τέως Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής