Άρθρο 140 Τέλεση πολιτικών γάμων

Σε κάθε Δήμο, ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας και ορισμένη ώρα έναρξης, για την τέλεση των πολιτικών γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2016, 08:30 | Δημήτρης Παπαστεργίου

  Συμφωνώ με την άποψη του συναδέλφου από τον Πλατανιά. Θα πρέπει να επιτραπεί και επίσημα η τέλεση γάμων και σε άλλους χώρους, μετά από απόφαση Δημάρχου ή Δημ. Συμβουλίου.

 • 31 Αυγούστου 2016, 15:25 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ

  με δεδομένο ότι η ισχύουσα νομοθεσία λειτουργεί αποτρεπτικά από την προώθηση του γαμήλιου τουρισμού στερώντας από το Κράτος και τους ΟΤΑ α’ βαθμού σημαντικά έσοδα που θα μπορούσαν να προέρχονται από την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους προτείνουμε όπως το Άρθρο 140 / Τέλεση πολιτικών γάμων, αναδιατυπωθεί ως εξής:
  «Σε κάθε Δήμο ο Δήμαρχος ορίζει με πάγια πράξη του, μία ή περισσότερες ημέρες της εβδομάδας και το ωράριο που θα τηρείται για την τέλεση των πολιτικών γάμων για τους οποίους υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις μέχρι και την προηγούμενη ημέρα. Επίσης, με την ίδια πράξη του ο Δήμαρχος δύναται να ορίσει την τέλεση των πολιτικών γάμων σε περισσότερα του ενός δημοτικά κτίρια ή και σε εξωτερικούς κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους.»

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 • Για τους πολιτικούς γάμους.
  Πρέπει να ρυθμισθεί εδώ η δυνατότητα να χρεώνει τέλη τέλεσης πολιτικού γάμου ο Δήμος για να αντιμετωπίσει ανταποδοτικές υπηρεσίες οι οποίες απαιτούνται από τους μελλόνυμφους, μετά από απόφαση από τα αρμόδια όργανα τού Δήμου, Με αυτόν τον τρόπο μία απλή διαδικασία υπογραφών μετατρέπεται σε τελετή κάτι αρμόζει στην λογική μίας σύγχρονης κοινωνίας.

 • 28 Αυγούστου 2016, 11:12 | Παναγιώτης Πάντος

  Προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι τελούν γάμο αλλά και για να υπάρχει η δυνατότητα τελετής, θα πρέπει υποχρεωτικά μία απο αυτές τις μέρες/ώρες να ειναι απογευματινή (μετά τις 6) και Σάββατο.