Άρθρο 60 Αντιμισθία Αντιδημάρχων – Αποζημιώσεις δημοτικών συμβούλων

1. Η παράγραφος 1 εδ. α του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται, ως εξής:
«Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από τον δήμο»
2. Τα εδάφια β, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 καταργούνται.
3. Στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει, προστίθεται παράγραφος με αριθμό 9, που έχει, ως εξής:
«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων, ήτοι 1% για κάθε συνεδρίαση και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής ανασυγκρότησης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε.».

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 20:37 | Σύνδεσμος Αιρετών Επάρχων

  ΘΕΜΑ:Συνταξιοδότηση π.Αιρετών Επάρχων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

  Κύριε Υπουργέ,
  όπως γνωρίζετε όλοι οι αιρετοί όταν συμπληρώσουν 8(Οκτώ)χρόνια στον θεσμό που υπηρετούν αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης,εκτός από τους αιρετούς Επάρχους των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  Ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιρετών Επάρχων Ν.Α σας παρακαλούμε να προτείνετε τροπολογία που θα δίνει τη δυνατότητα και στους αιρετούς Επάρχους π.Ν.Α.να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα,όπως οι Νομάρχες,οι Πρόεδροι Ν.Α,οι Δήμαρχοι,οι Πρόεδροι π.Κοινοτήτων,οι βουλευτές ακόμα και οι διορισμένοι Γ.Γ των Υπουργείων.Σημειώνουμε ότι:
  1)Οι Έπαρχοι Ν.Α ήταν αιρετά μονοπρόσωπα όργανα Β΄βαθμού Τ.Α. που σύμφωνα με τον Κώδικα Ν.Α κατείχαν στο θεσμό αυτό θέση αντίστοιχη με αυτήν των π.Νομαρχών υπό την έννοια ότι ήταν άμεσα αιρετοί,ήταν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,προίσταντο των διοικητικών μονάδων(Επαρχείων) εξέδιδαν αποφάσεις και ασκούσαν αποκλειστικές αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές του π.Νομάρχη στην χωρική μονάδα του Επαρχείου.
  2)Σε ολόκληρη την Χώρα λειτουργούσαν 19 Επαρχεία και επομένως η επιβάρυνση του προυπολογισμού από την υπόψη ρύθμιση προβλέπεται ελάχιστη.Την χορηγία αυτή δικαιούνται 18 π.Έπαρχοι Ν.Α σε ολόκληρη την χώρα από το 2011-2040.
  Η τροπολογία όπως εμείς την βλέπουμε είναι η παρακάτω:
  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  Του Νόμου2703/1999(ΦΕΚ 72/Α)
  Άρθρο 9.Παράγραφοι 1.11,2.10,3,4 και 6 προστίθεται ……..και Επάρχων Ν.Α.
  Στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης πιστεύουμε πως είναι δίκαιο το αίτημα του Συνδέσμου μας.
  Παρακαλούμε για την υποστήριξη του παραπάνω αιτήματος από την πλευρά σας.
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

  Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας
  Μιχάλης Ερωτόκριτος Χριστίνα Φατσέα
  π.Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου π.Έπαρχος Κυθήρων

  Το παραπάνω έγγραφο στάλθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών Δ.Δ.Α.,Υπουργό Οικονομικών και βουλευτές στις περιοχές των οποίων λειτούργησαν Επαρχεία Ν.Α.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2016, 20:54 | Σύνδεσμος Αιρετών Επάρχων

  ΘΕΜΑ:<>

  Κύριε Υπουργέ,
  όπως γνωρίζετε όλοι οι αιρετοί όταν συμπληρώσουν 8(Οκτώ)χρόνια στον θεσμό που υπηρετούν αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης,εκτός από τους αιρετούς Επάρχους των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  Ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιρετών Επάρχων Ν.Α σας παρακαλούμε να προτείνετε τροπολογία που θα δίνει τη δυνατότητα και στους αιρετούς Επάρχους π.Ν.Α.να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα,όπως οι Νομάρχες,οι Πρόεδροι Ν.Α,οι Δήμαρχοι,οι Πρόεδροι π.Κοινοτήτων,οι βουλευτές ακόμα και οι διορισμένοι Γ.Γ των Υπουργείων.Σημειώνουμε ότι:
  1)Οι Έπαρχοι Ν.Α ήταν αιρετά μονοπρόσωπα όργανα Β΄βαθμού Τ.Α. που σύμφωνα με τον Κώδικα Ν.Α κατείχαν στο θεσμό αυτό θέση αντίστοιχη με αυτήν των π.Νομαρχών υπό την έννοια ότι ήταν άμεσα αιρετοί,ήταν πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,προίσταντο των διοικητικών μονάδων(Επαρχείων) εξέδιδαν αποφάσεις και ασκούσαν αποκλειστικές αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές του π.Νομάρχη στην χωρική μονάδα του Επαρχείου.
  2)Σε ολόκληρη την Χώρα λειτουργούσαν 19 Επαρχεία και επομένως η επιβάρυνση του προυπολογισμού από την υπόψη ρύθμιση προβλέπεται ελάχιστη.Την χορηγία αυτή δικαιούνται 18 π.Έπαρχοι Ν.Α σε ολόκληρη την χώρα από το 2011-2040.
  Η τροπολογία όπως εμείς την βλέπουμε είναι η παρακάτω:
  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
  Του Νόμου2703/1999(ΦΕΚ 72/Α)
  Άρθρο 9.Παράγραφοι 1.11,2.10,3,4 και 6 προστίθεται <>
  Στο πλαίσιο της ίσης αντιμετώπισης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης πιστεύουμε πως είναι δίκαιο το αίτημα του Συνδέσμου μας.
  Παρακαλούμε για την υποστήριξη του παραπάνω αιτήματος από την πλευρά σας.
  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

  Ο Πρόεδρος Η Γ.Γραμματέας
  Μιχάλης Ερωτόκριτος Χριστίνα Φατσέα
  π.Έπαρχος Καρπάθου-Κάσου π.Έπαρχος Κυθήρων

  Το παραπάνω έγγραφο στάλθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών Δ.Δ.Α.,Υπουργό Οικονομικών και βουλευτές στις περιοχές των οποίων λειτούργησαν Επαρχεία Ν.Α.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 15:19 | Dimitris

  Οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πρέπει να αμοίβονται τόσο για την συμμετοχή τους στα δημοτικά συμβούλια όσο και για τις συνεδριάσεις επιτροπών πχ Τουρισμού, Οικονομική Επιτροπή, Ποιότητας Ζωής και δημοτικών φορέων πχ Λιμενικό Ταμείο, Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία.

  Όπως δλδ συμβαίνει και στο κοινοβούλιο.

  Επίσης πρέπει να προβλέψετε την μηνιαία αντιμισθία των επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων που θα πρέπει να διαχωρίζονται από έναν δημοτικό σύμβουλο καθώς με ιδία έξοδα πρέπει να διατηρούν μια δομή μικρού κόμματος (μετακινήσεις, γραφεία, γραμματεία) λειτουργώντας μόνο εθελοντικά και με οικονομική ζημιά. Αυτό μπορεί να συμβεί για τις πρωτεύουσες των νόμων.

  Τέλος οι δημοτικές παρατάξεις σε επίπεδο δήμων που έχουν κέντρο τους πρωτεύουσες νομών, θα πρέπει να ενισχυθούν από τον δημοτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την εκλογική τους δύναμη.

  Για μια διάφανη & δημοκρατική τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το μοντέλο του κοινοβούλιο και των κομμάτων που το απαρτίζουν. Εαν όχι, τότε μιλούμε για αιρετούς δυο ταχυτήτων.

 • 30 Αυγούστου 2016, 10:00 | Γιώργος Ιωαννίδης

  Η καταβολή αντιμισθίας ή αποζημίωσης, η οποία να δύναται να καλύψει μέρος των εξόδων που προκύπτουν από την πραγματική και ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων των αιρετών των Δήμων αποτελεί στοιχείο ενίσχυσης της θεσμικής υπόστασης και του ρόλου τους και επιπλέον εξασφαλίζεται ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν θα αποτελεί προνόμιο μόνο όσων διαθέτουν τη σχετική οικονομική άνεση, αλλά αντίθετα κατοχυρώνεται η εν τοις πράγμασι ισότιμη συμμετοχή των ελλήνων πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.Το προσυπογράφω διότι οι περισσότεροι Αντιδήμαρχοι είναι «σκαπανείς» της Αυτοδιοίκησης.
  Αλλιώς κάντε επαγγελμάτιες της πολιτικής και ελεγχόμενους απο συμφέροντα πολιτικούς.Πολύ σωστή η επαναφορά της αντιμισθίας στο
  σύνολο των Αντιδημάρχων.

 • 30 Αυγούστου 2016, 05:17 | Γιώργος Μ.

  Οι νομοθετικές διατάξεις που δημιουργούν δημοσιονομικό κόστος πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή. Μολονότι δεν διαφωνώ με καποιας μορφής αποζημειωση δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή στα Δ.Σ., το νομοσχέδιο δεν μας λέει πως διασφαλίζονται οι πόροι για την δράση.Αυτό ειναι απαραδεκτο πλεον να υφισταται νομοτεχνικα. Επίησης εξαιρετικό δημοσιονομικό κόστος επωμίζονται οι ΟΤΑ απο τα έξοδα μετακινησης των Πρόέδρων των Τοπικών Συμβουλιών κλπ. Τεράστιο. Θεωρώ οτι άμεσα πρέπει να καταργηθεί και να λαμβάνουν και εκείνοι αποζημειωση για συνεδριαση του συμβουλίου ή τα έξοδα μετακίνησης στην έδρα του Δήμου , όποτε προσκαλώνται σε συνεδριασεις Δ.Σ. , με θέματα που σχετίζονται με το τοπικό τους διαμερισμα.

 • 29 Αυγούστου 2016, 20:18 | Γιάννης

  »υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών Αντιδημάρχων»

  Να δοθεί η ανάλογη προσοχή που πρέπει σε όσους λόγο του Καλλικράτη βρίσκονται σε »υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών» από την εργασία τους (λόγο θέσης σε Δημόσιο ΝΠΙΔ,άρα και του μισθού που είχανε). Είναι »άδικο» να γίνεται Αντιδήμαρχος κάποιος και να αμείβετε με πολύ λιγότερα χρήματα από ότι στην εργασία του, »δηλαδή» γίνετε ένας εθελοντής αντιδήμαρχος που χρηματοδοτεί από τον οικογενειακό του προϋπολογισμό την θέση της Αντιδημαρχίας επειδή τον τίμησαν οι πολίτες με την ψήφο τους. (ή θα πρέπει αιρετοί να γίνονται μόνο από τον ιδιωτικό τομέα ? που αμείβονται με ολόκληρο μισθό πέραν από το ιδιωτικό τους επάγγελμα.)

  Όταν επιβάλεις »υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών» σε κάποιον τότε θα πρέπει τουλάχιστον να δίνεις στον εργαζόμενο όσα ακριβώς στην εργασία που είχε, βάση της φορολογικής του δήλωσης τα προηγούμενα χρόνια .

 • 28 Αυγούστου 2016, 22:07 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

  ΣΩΣΤΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙς ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ. ΑΣ ΜΗ ΓΙΝΕΙ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙ΄ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 • Συμφωνώ με τις αποζημιώσεις συμμετοχής στα Δημοτικά συμβούλια. Είναι ένα ελάχιστο κίνητρο-αποζημίωση για δημότες που αποφάσισαν να δώσουν μέρος της οικογενειακού ή επαγγελματικού τους χρόνου προς όφελος του «Δήμου». Σε μικρούς πληθυσμιακά Δήμους είναι δύσκολο να ενεργοποιήσεις δημότες να εμπλακούν στα Δημοτικά γιατί τους απασχολεί το κόστος χρόνου και δαπανών για μετακινήσεις κλπ.
  Για τους αντιδημάρχους διαφωνώ. Η νέα ρύθμιση θα δημιουργήσει προβλήματα. Και πάλι στους μικρούς Δήμους οι Αντιδήμαρχοι λειτουργούν σαν προϊστάμενοι ελλείψει προσωπικού. Διαφωνώ με την διαφοροποίηση ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου. Θα έπρεπε να είναι αντίστροφα. Καταστροφική ρύθμιση

 • 28 Αυγούστου 2016, 10:48 | Παναγιώτης Πάντος

  Η επαναφορά της αντιμισθίας για το σύνολο των αντιδημάρχων, απλώς δίνει τη δυνατότητα για αλισβερισια και παζάρια των δημάρχων με τοπικούς παράγοντες, που γίνονταν ευρύτατα τα προηγούμενα χρόνια («στήριξε με και θα βάλω σε έμμισθη θέση»). Υπήρχαν ακόμη και συμφωνίες για rotation στις διάφορες θέσεις ώστε ολοι να πάρουν απο κάτι μέσα στη θητεία τους. Το υπουργείο και η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνουν ότι δεν τα γνωρίζουν αυτά και έτσι αβασάνιστα να επαναφέρουν ένα καθεστώς που είχε γίνει αντικείμενο κατάχρησης η οποία έπληττε τη δημοκρατία και τη δυνατότητα γνήσιας πολιτικής έκφρασης των τοπικών κοινωνιών.
  Αν εκτιμάτε (υπάρχουν άραγε στοιχεία και μελέτες; – να δημοσιοποιηθούν και να κριθούν) ότι ο τωρινός αριθμός των μισθοδοτούμενων αντιδημάρχων ειναι μικρός, ας αυξηθεί κατα 1-2 άτομα ανά δήμο (αλλά όχι ανεξέλεγκτα) και μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες δήμων όπου υπάρχει ανάγκη (Π.χ. μικροί δήμοι που δεν έχουν προσωπικό και όπου ο αντιδήμαρχος καλείται να κάνει και δουλειά υπαλλήλου)
  Εναλλακτικά, μπορεί να προβλεφθεί ανά δήμο το ποσό που αντιστοιχεί στους τωρινούς αντιδημάρχους συνολικά και να δοθεί η δυνατότητα στον δήμαρχο να το μοιράζει σε όσους επιθυμεί (αλλά όχι να το υπερβεί).

  Όσον αφορά την αποζημίωση των δημοτικών συμβόυλων πρόκειται επίσης για προβληματική ρύθμιση, τόσο συμβολικά όσο και ουσιαστικά. Γενικά, ένας δημοτικός σύμβουλος δεν χρειάζεται να παίρνει ένα κατοστάρικο δώρο για να παρασταθεί 2 φορές το μήνα σε μια συνεδρίαση. Το μόνο που χρειάζεται ειναι να καλυφθούν οικονομικά όσοι δημοτικοί σύμβουλοι ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για τη συνεδρίαση (Π.χ. σε μεγάλα νησιά). Και σε αυτούς όμως θα πρέπει να δίνονται χρήματα μόνο για τις μετακινήσεις τους (όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων). Οι υπόλοιποι, που μετακινούνται 2-3 χλμ εντός αστικών δήμων μπορούν να πληρώνουν τα 5-10 ευρώ για το ταξί και τον καφέ τους μόνοι τους. Μην τρελαθούμε…

 • 27 Αυγούστου 2016, 15:18 | Στράτος Γεωργουλας

  Στην εποχή κρίσης, μνημονίων και καταπίεση κάθε εργατικού και ανθρώπινου δικαιώματος, με μισθούς και συντάξεις πείνας, (αναμεσα στους οποίους και οι δικοί μας) ειναι πρόκληση να μας χορηγείται αποζημίωση για τις συμμετοχές μας σε δημοτικά συμβούλια. Ως δημοτικός σύμβουλος Λεσβου, τονίζω την αντίδραση μου και κατ ελάχιστο προτείνω τη νομοθέτηση δυνατότητας άρνησης της συγκεκριμένης αποζημίωσης.