Άρθρο 29 Χρόνος έναρξης ισχύος διορισμού Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών Δημάρχων

Οι αποφάσεις δημάρχων που αφορούν στο διορισμό Γενικών Γραμματέων Δήμων, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικών Συνεργατών, σύμφωνα με τα άρθρα 161 και 163 του ν. 3584/2007, ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός δύο μηνών.

 • Για την δυνατότητα στους μικρούς Δήμους να προσλαμβάνουν Γενικό Γραμματέα ή δεύτερο(η) Ειδικό Σύμβουλο δεν φάνηκε κάπου.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2016, 13:17 | Δημήτριος

  Αν και δεν αφορά στην ουσία του άρθρου θα ήθελα να προσθέσω ότι Θα ήταν καλό οι συμβασεις των μετακλητών υπαλλήλων Δημάρχων που εργάζονται σε ΟΤΑ για πάνω από πέντε (5) συνεχόμενα έτη και έχουν διδακτορικό δίπλωμα, να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου ή να μοριοδοτούνται πρόσθετα σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ προκειμένου η Δημόσια Διοίκηση να στελεχωθεί με υπαλλήλους αυξημένων προσόντων.

 • 30 Αυγούστου 2016, 17:17 | Κλεισθένης

  Άρθρο 29 Χρόνος έναρξης ισχύος διορισμού Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών Δημάρχων

  «Οι αποφάσεις δημάρχων που αφορούν στο διορισμό Γενικών Γραμματέων Δήμων, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικών Συνεργατών, σύμφωνα με τα άρθρα 161 και 163 του ν. 3584/2007, ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός δύο μηνών.»

  Για λόγους δικαιοσύνης στην αμοιβή κάθε παρεχόμενης εργασίας, όπως το έχουμε παρατηρήσει θετικά και σε άλλα σημεία του σχεδίου νόμου, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό να προστεθεί διατύπωση όπως η διάταξη του σχετικού άρθρου να ισχύσει με αναδρομικότητα από την έναρξη της παρούσας δημοτικής περιόδου, συγκεκριμένα από την 1 Σεπτεμβρίου 2014 και μέχρι τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού.

  Να σημειωθεί ότι όλοι οι συνάδελφοι Γενικοί Γραμματείς άρχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ακόμη και πριν την υπογραφή της απόφασης Δημάρχου, πολύ δε μάλλον πριν τη δημοσίευση της. Ο μέσος χρόνος από την υπογραφή του Δημάρχου μέχρι τη δημοσίευση στο ΦΕΚ υπερβαίνει τους δύο μήνες.

  Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης

 • 30 Αυγούστου 2016, 13:45 | Μαρία Παπαδοπούλου

  Σωστές οι προηγούμενες παρατηρήσεις. Η αναδρομικότητα της διάταξης για την τρέχουσα δημοτική περίοδο θα ήταν ορθό και δίκαιο να προστεθεί, από τη στιγμή που υπήρξαν άνθρωποι που εργάστηκαν χωρίς να πληρωθούν.

 • 29 Αυγούστου 2016, 13:19 | Βασίλης Οικονόμου

  Σχετικά με το άρθρο 29 και όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες σχολιαστές, θα πρέπει να ενσωματωθεί και η αναδρομικότητα της διάταξης για την τρέχουσα δημοτική περίοδο, όπως έγινε και με προηγούμενη διάταξη για την προηγούμενη δημοτική περίοδο.

 • 26 Αυγούστου 2016, 20:40 | Ντίνος Τριανταφύλλου

  Πολύ σωστά δεν εξειδικεύει για ποιά δημοτική περίοδο ισχύει. Στα πλαίσια της ίσης και δίκαιας αντιμετώπισης η διάταξη πρέπει να καλύψει όλες και όλους όσες-ους έχουν τέτοια προϋπηρεσία. Δεδομένου ότι η προϋπηρεσία αυτή είναι δημόσια εφόσον έγινε κατόπιν ειδικής σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου (π.χ. στην περίπτωση των ειδ. συμβούλων, συνεργατών κλπ.) καλό είναι να έχει αναδρομικότητα και πριν τον τελευταίο ΔΚΚ (3584/07).

 • 26 Αυγούστου 2016, 11:04 | ελενη

  Άρθρο 29 Χρόνος έναρξης ισχύος διορισμού Γενικού Γραμματέα, Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών Δημάρχων

  «Οι αποφάσεις δημάρχων που αφορούν στο διορισμό Γενικών Γραμματέων Δήμων, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών, Ειδικών Συνεργατών, σύμφωνα με τα άρθρα 161 και 163 του ν. 3584/2007, ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο ΦΕΚ, εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός δύο μηνών.»

  θα πρέπει να διατυπωθεί οτι η διάταξη του άρθρου ισχύει από την τρέχουσα δημοτική περίοδο, ήτοι 1/9/2014 – 31/8/2019 και εφεξής.

  Διαφορετικά όλοι όσοι έχουν τοποθετηθεί από την έναρξη της δημοτικής περιόδου πάλι δεν μπορέσουν να πληρωθούν τα δεδουλευμένα του.