Άρθρο 94 Μεταπώληση Φυσικού Αερίου

1. Ο Επιλέγων Πελάτης δικαιούται να μεταπωλεί το σύνολο ή μέρος της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται σε άλλον Επιλέγοντα Πελάτη, εφόσον το Φυσικό Αέριο που μεταπωλείται διακινείται μέσω του ιδίου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Συστημάτων Φυσικού Αερίου, τα οποία διασυνδέονται. Όροι των συμβάσεων προμήθειας, με τους οποίους περιορίζεται το δικαίωμα μεταπώλησης, είναι απολύτως άκυροι.

2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης κάθε Συστήματος Φυσικού Αερίου ρυθμίζονται τα επί μέρους θέματα σχετικά με τη μεταπώληση Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 • 2 Ιουνίου 2011, 17:46 | ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πρόταση διαγραφή φράσης με διαμόρφωση ως εξής:
  1. Ο Επιλέγων Πελάτης δικαιούται να μεταπωλεί μέρος της Ποσότητας Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται σε άλλον Επιλέγοντα Πελάτη, εφόσον το Φυσικό Αέριο που μεταπωλείται διακινείται μέσω του ιδίου Συστήματος Φυσικού Αερίου ή Συστημάτων Φυσικού Αερίου, τα οποία διασυνδέονται. Όροι των συμβάσεων προμήθειας, με τους οποίους περιορίζεται το δικαίωμα μεταπώλησης, είναι απολύτως άκυροι.

  Τεκμηρίωση:
  Προτείνεται ένας επιλέγων πελάτης να πουλάει σε άλλον επιλέγοντα πελάτη με την ιδιότητά του αυτή.
  Αντίθετα ένας μη επιλέγοντας πελάτης να αποκτά το δικαίωμα και να δύναται να πουλά σε επιλέγοντες πελάτες μόνο με την ιδιότητα του Προμηθευτή αφού δηλαδή αποκτήσει Άδεια Προμήθειας.
  Επομένως ένας επιλέγων πελάτης δεν πρέπει να μπορεί να μεταπωλεί το σύνολο της ποσότητας που προμηθεύεται.