Άρθρο 31 Συμβάσεις

 1. Η ΡΑΕμπορεί να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών για θέματα που άπτονται των σκοπών και της λειτουργίας της. Η σύναψη, η υλοποίηση και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νομοθετήματα προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συμπληρωματικά, από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ, τον Κανονισμό Προμηθειών της ΡΑΕ, εφόσον αυτός έχει εκδοθεί, και τις σχετικές διακηρύξεις.
 2. Η ΡΑΕ μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς με ειδικές γνώσεις και εμπειρία για την εκτέλεση έργων ή την εκπόνηση μελετών, που εντάσσονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • 5 Ιουνίου 2011, 21:28 | Χρήστου

  O Κανονισμός Προμηθειών της ΡΑΕ όπως προβλέπεται στο άρθρο αυτό θα πρέπει να συνταχθεί και να ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου για τις προμήθειες του Δημοσίου (σήμερα το ΠΔ 118/2007) ώστε να έχει νόημα και ο κατασταλτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ.5 του παρόντος νομοσχεδίου.

 • 3 Ιουνίου 2011, 16:47 | μαραμενος κρινος

  και οι δυο παραγραφοι του αρθρου αυτου μιλανε για πελατιακες σχεσεις για ρουσφετια για ασυδοσια και για κατασπαταλιση του χρηματος της ΡΑΕ

 • 2 Ιουνίου 2011, 12:03 | παπαθεοδωρίδης

  θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός ελέγχου της διακριτικής ευχέρειας της αρχής να συνάπτει συμβάσεις εκτέλεσης έργου, προμηθειών κλπ. προκειμένου αφενός να μην γίνεται υπέρβαση των ορίων της διακριτικής της ευχέρειας και αφετέρου να διασφαλίζεται η διαφάνεια που πρέπει να διέπει τη δράση ενός συλλογικού οργάνου, όπως είναι η ΡΑΕ. Ένας τέτοιος μηχανισμός προληπτικού ελέγχου μπορεί να αποτελεί η υποβολή από την ΡΑΕ προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στην αρχή κάθε έτους ενός σχεδίου με τις προτεινόμενες προς σύναψη συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, κλπ προκειμένου η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να προβεί στον απαιτούμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο και έλεγχο διαφάνειας.