Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)»

Φίλες και φίλοι,

Σας καλωσορίζω στον ηλεκτρονικό χώρο που φιλοξενεί τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)».

Το Νομοσχέδιο αφορά στην ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/72/ΕΚ (ηλεκτρισμός) και 2009/73/ΕΚ (φυσικό αέριο), οι οποίες προβλέπουν το διαχωρισμό των εταιριών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου από τις αντίστοιχες εταιρίες που διαχειρίζονται την υποδομή του δικτύου. Οι δυο αυτές Οδηγίες επιφυλάσσουν παράλληλα και ένα αναβαθμισμένο ρόλο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με ενίσχυση τόσο των αρμοδιοτήτων της όσο και της ανεξαρτησίας της. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας των καταναλωτών με κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους για πρόσβαση σε πληροφόρηση και προστασία από καταχρηστικές πρακτικές προμηθευτών, ενώ λαμβάνεται και ιδιαίτερη πρόνοια για τους ευάλωτους καταναλωτές.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις πολύτιμες απόψεις και τη συμμετοχή σας,

Τίνα Mπιρμπίλη
Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής