Άρθρο 136 – Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τον αποκλεισμό, την εξαίρεση και την αποχή δικαστικών λειτουργών, τις εκθέσεις, τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες, τα αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, αυτοψία, πραγματογνωμοσύνη, εξέταση μαρτύρων), το διορισμό τεχνικών συμβούλων και διερμηνέων, τη διαδικασία στο ακροατήριο, την απολογία του κατηγορουμένου και τα ένδικα μέσα εφαρμόζονται αναλόγως στη δίκη ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων, του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών, όταν αυτό δικάζει ως δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό – πειθαρχικό όργανο, και της Επιτροπής Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στα καταστατικά ή τους Κανονισμούς των αθλητικών Ομοσπονδιών και των επαγγελματικών συνδέσμων.