Άρθρο 64 – Εισιτήρια – Προσκλήσεις

1. Οι τιμές των εισιτηρίων των κάθε είδους αγώνων και αθλητικών εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του γηπεδούχου Σωματείου, προκειμένου περί φιλικών αγώνων ή των οικείων αθλητικών Ενώσεων ή επαγγελματικών συνδέσμων ή αθλητικών Ομοσπονδιών προκειμένου περί αγώνων πρωταθλημάτων ή κυπέλλου αρμοδιότητάς τους.

2. Επιτρέπεται σε αθλητικές Ομοσπονδίες, επαγγελματικούς συνδέσμους και αθλητικές Ενώσεις να εκδίδουν μέχρι πεντακόσια (500) δελτία ελεύθερης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων του αθλήματος που καλλιεργούν. Επίσης, για κάθε αγώνα αρμοδιότητάς τους οι ανωτέρω αθλητικοί φορείς επιτρέπεται να εκδίδουν μέχρι διακόσιες (200) αριθμημένες προσκλήσεις, με τις οποίες παρέχεται σε πρόσωπα δικαίωμα εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για την παρακολούθηση των αγώνων δωρεάν. Αύξηση του παραπάνω αριθμού επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, ύστερα από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού.

3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού καθορίζονται τα πρόσωπα που, λόγω της προσφοράς τους ή της σχέσης τους με τον αθλητισμό, και ιδιαίτερα παλαίμαχοι διεθνείς αθλητές, δικαιούνται δελτίο ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους κατά τη διεξαγωγή αγώνων. Στα πιο πάνω πρόσωπα συμπεριλαμβάνονται και οι αθλητικοί συντάκτες – μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) και οι φωτορεπόρτερ μέλη της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας και τυχόν άλλων αναγνωρισμένων επαγγελματικών δημοσιογραφικών ενώσεων φωτορεπόρτερ, των οποίων τα ειδικά δελτία αναγνωρίσεως που εκδίδουν οι ανωτέρω ενώσεις και θεωρούνται από τις αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θεωρούνται προς τούτο και από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η είσοδος επιτρέπεται, ύστερα από επίδειξη του ατομικού δελτίου, το οποίο εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Για κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου (ήτοι, για κάθε περίπτωση κατά παράβαση των προαναφερομένων άρνησης εισόδου), με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού επιβάλλεται στο γηπεδούχο Αθλητικό Σωματείο ή ΑΑΕ πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

4. Αθλητής ή μέλος Σωματείου ή Α.Α.Ε. ή οποιοσδήποτε άλλος ο οποίος διαθέτει άμεσα ή έμμεσα υπερτιμημένα εισιτήρια αγώνων τιμωρείται και για παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 του παρόντος νόμου.

  • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:25 | ΕΣΑΚΕ

    Μετά την λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου και των σχετικών υποχρεώσεων των εμπλεκόμενων φορέων πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα έκδοσης δελτίων ελευθέρας εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους

  • 1 Νοεμβρίου 2016, 14:11 | ΚΡΙΤΩΝ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Να προστεθει εδάφιο στην παραγραφο 3 του αρθρου ως εξής:
    Οι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α, έχουν δικαίωμα ελευθέρας εισόδου σε όλους τους αγώνες που διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια και για όλα τα αθλήματα, επιδεικνύοντας την υπηρεσιακή τους ταυτότητα, η οποία εκδίδεται απο το Γ.Γ.Α.
    Με αυτον τον τρόπο επιτυγχάνεται, πέραν του προφανούς δικαιώματος των υπηρετούντων υπαλλήλων να παρακολουθούν τους αθλητικούς αγώνες, η εκπαίδευση των ίδιων των υπαλλήλων κατα τη διάρκεια που το αγώνισμα εκτίθεται ζωντανά ενώπιόν τους, σε συνδυασμό με την καταγραφή του συνόλου του γεγονότος απο αυτούς, πράγμα το οποίο μόνο θετικό μπορεί να αποδειχθεί σε πλήθος περιπτώσεων ( μαρτυρία βίας κ.λ.π.)