Άρθρο 146 – Στέγαση – Γραμματειακή Υποστήριξη – Λειτουργία Α.Σ.Ε.Α.Δ. και αποζημίωση μελών Α.Σ.Ε.Α.Δ., Επιτροπής Εφέσεων Ε.Π.Ο., Διαιτητικού Δικαστηρίου Ε.Π.Ο., Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων και Εισαγγελέων Πειθαρχικής Δίωξης

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού, καθορίζεται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία του.

2. Με απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα κοινής στέγασης, γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης του Α.Σ.Ε.Α.Δ. Η αποζημίωση των μελών του Α.Σ.Ε.Α.Δ. και των γραμματέων του καθορίζεται με Κοινή Απόφαση του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών κατά τα οριζόμενα στο εδ. γ΄ της επομένης παραγράφου και βαρύνει τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Η γραμματειακή και επιστημονική υποστήριξη των προβλεπομένων από τις διατάξεις του παρόντος νόμου Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων των αναφερομένων στο άρθρο 137 του παρόντος νόμου ομαδικών αθλημάτων αποτελεί υποχρέωση του αθλητικού φορέα που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης του αντιστοίχου επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού πρωταθλήματος ή του κυπέλλου κάθε αθλήματος. Η αποζημίωση των μελών των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων κάθε αθλήματος, καθώς και των γραμματέων τους, βαρύνει τον αθλητικό φορέα που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης του αντιστοίχου επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού πρωταθλήματος ή του κυπέλλου κάθε αθλήματος, η δε αποζημίωση του Εισαγγελέα Πειθαρχικής Δίωξης κάθε αθλήματος βαρύνει την οικεία αθλητική Ομοσπονδία. Εφ’ όσον τα προαναφερόμενα όργανα συγκροτούνται από εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, η αποζημίωση δεν μπορεί να είναι ανά μήνα κατώτερη από το ήμισυ και ανώτερη από το σύνολο του μικτού ποσού του βασικού μισθού του βαθμού που κατέχει ο δικαστικός λειτουργός κατά το χρόνο συγκρότησης του δικαιοδοτικού – πειθαρχικού οργάνου. Η μηνιαία αποζημίωση των γραμματέων των ως άνω οργάνων καθορίζεται ελεύθερα από τον οικείο αθλητικό φορέα. Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων εφαρμόζονται και για την Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. και το Διαιτητικό Δικαστήριο που λειτουργεί σε αυτή.

 • 9 Δεκεμβρίου 2016, 13:05 | ΕΣΑΚΕ

  Η μετατροπή των Πρωτοβαθμίων Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων από Μονομελή σε Τριμελή, αποτελούμενα από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών και δύο Πρωτοδίκες (με αντίστοιχο αριθμό αναπληρωτών), σε συνδυασμό με τον ορισμό ως κατώτερης κατά μήνα αποζημίωσής τους, βαρύνουσας τους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, το ήμισυ και ως ανώτερης το σύνολο του μικτού ποσού του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαστικός λειτουργός κατά τον χρόνο συγκρότησης του δικαιοδοτικού-πειθαρχικού οργάνου, συνεπάγονται την επιβάρυνση με κόστος, το οποίο τουλάχιστον για τον Σύνδεσμό μας, καθιστά αδύνατη την λειτουργία τους
  Όσον αφορά την καλαθοσφαίριση, τα δικαιοδοτικά όργανα πρέπει να παραμείνουν μονομελή. Η αποζημίωση ανά μήνα των δικαστικών λειτουργών – μελών των ανωτέρω οργάνων, να μην είναι ανώτερη από το 25% του συνόλου του μικτού ποσού του βασικού μισθού, που κατέχει ο δικαστικός λειτουργός κατά τον χρόνο συγκρότησης των άνω Οργάνων κατά περίπτωση.
  Περαιτέρω, να μην προβλέπεται κατώτερη αποζημίωση των δικαστών – μελών των Επιτροπών Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών και των αναπληρωτών τους στον Νόμο αλλά αυτή, όπως και η αποζημίωση των λοιπών μελών τους- να ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συνδέσμου.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 23:47 | ΠΑΣΑΠ

  Παρ. 3. Δεν μπορεί η αποζημίωση των δικαστικών λειτουργών να βαρύνει τις Ομοσπονδίες ή την διοργανώτρια αρχή, αλλά να προβλεφθεί συγκεκριμένο κρατικό κονδύλι. Δεν είναι δυνατόν η μια εκ των δύο εμπλεκόμενων (άμεσα ή έμμεσα) πλευρών, να είναι υπεύθυνη για την αποζημίωση του δικαστικού λειτουργού….
  Δημιουργείται τεράστιο οικονομικό ζήτημα στις Ομοσπονδίες και επιπλέον κινδυνεύει, σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαστικούς, να έχουμε επανάληψη των φαινομένων της «λευκής» απεργίας και γενικότερα υποβάθμισης της λειτουργίας ιδιαίτερα των Επιτροπών Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών.
  Στη πετοσφαίριση ανάλογες περιπτώσεις τις έχουμε βιώσει, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων μέχρι και 5 χρόνια!!!
  Επιπλέον με ποιόν τρόπο διασφαλίζεται ότι η Ομοσπονδία ή Λίγκα, αντίστοιχα, δεν θα καθυστερεί ή δεν θα πληρώνει και καθόλου (με διάφορα προσχήματα) τους δικαστικούς λειτουργούς, έτσι ώστε να καθυστερούν και οι εκδόσεις αποφάσεων εις βάρων των σωματείων; (κατά 99% οι αθλητές προσφεύγουν κατά των σωματείων για οικονομικές διαφορές και δικαιώνονται)