Άρθρο 125 – Μέλη του ΕΣΑΚΕ

1. Μέλη του ΕΣΑΚΕ καθίστανται οι Κ.Α.Ε. που οι ομάδες τους έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης.

2. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εντάξεως Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας ως μέλους του ΕΣΑΚΕ, καθώς και τα απαιτούμενα για την ένταξη δικαιολογητικά, καθορίζονται με Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 116 του παρόντος.

3. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους του ΕΣΑΚΕ οι Κ.Α.Ε. που οι ομάδες τους υποβιβάζονται σε ερασιτεχνική κατηγορία ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αρμοδιότητας του ΕΣΑΚΕ.