Άρθρο 135 – Ανεξαρτησία των δικαιοδοτικών – πειθαρχικών οργάνων

Οι πράξεις και οι αποφάσεις όλων των Δικαιοδοτικών – Πειθαρχικών Οργάνων δεν επικυρώνονται, δεν ελέγχονται, δεν αναστέλλονται και δεν ακυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε άλλο μη δικαιοδοτικού – πειθαρχικού χαρακτήρα όργανο των αθλητικών Ομοσπονδιών και των επαγγελματικών συνδέσμων, στο πλαίσιο των οποίων συγκροτούνται και λειτουργούν.