Άρθρο 159 – Απαγόρευση στοιχηματισμού σε πρόσωπα του αθλητισμού

Απαγορεύεται ο στοιχηματισμός σε αγώνες ή άλλα γεγονότα του αθλήματος στο οποίο δραστηριοποιούνται (α) αθλητών που συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα εν γένει ή σε οποιουσδήποτε αγώνες που συμπεριλαμβάνονται σε δελτία στοιχήματος (παιγνίδια προκαθορισμένης απόδοσης), (β) προπονητών, (γ) μελών αθλητικών Ενώσεων, Ομοσπονδιών και επαγγελματικών συνδέσμων, (δ) μετόχων Α.Α.Ε. με ποσοστό 5% και άνω και (ε) μελών διοίκησης αυτών. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού εξειδικεύεται η παρούσα, προσδιορίζεται επακριβώς το περιεχόμενο της προαναφερόμενης απαγόρευσης και ορίζονται οι κυρώσεις και οι διαδικασίες επιβολής τους στους παραβάτες.

  • 1 Δεκεμβρίου 2016, 13:12 | ΝΕΜΕΣΙΣ

    οι διαιτητες? το προσωπικο? των λιγκων? οι διαπιστευμένοι δημοσιογραφοι οι πρακτορες του στοιχηματος δεν ΣΤΗΝΟΥΝ αγώνες και παιγνίδια?