Άρθρο 86 – Συγχωνεύσεις ΑΑΕ

1. Επιτρέπεται µετά από άδεια της Επιτροπής Επαγγελµατικού Αθλητισµού η συγχώνευση δύο ή περισσότερων Α.Α.Ε. που καλλιεργούν το ίδιο άθλημα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 επ. του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, εφόσον τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα εδρεύουν εντός της ίδιας Περιφέρειας. Για τη συγχώνευση, καθώς και για την αλλαγή έδρας ή επωνυµίας, απαιτείται και η ρητή συναίνεση των ιδρυτικών των Α.Α.Ε. Αθλητικών Σωµατείων.

2. Κάθε είδους δικαιώµατα και υποχρεώσεις µεταξύ των ιδρυτικών Αθλητικών Σωµατείων και των συγχωνευόµενων Α.Α. Ε. εξακολουθούν να υφίστανται και να δεσµεύουν τα ιδρυτικά Αθλητικά Σωµατεία και τη µετά τη συγχώνευση προκύπτουσα Α.Α.Ε., προσδιορίζονται δε ειδικότερα στο καταστατικό της.

3. Η Α.Α.Ε. που προκύπτει µετά τη συγχώνευση µπορεί να χρησιµοποιεί την επωνυµία και τα διακριτικά γνωρίσµατα µιας ή περισσότερων από τις συγχωνευόµενες Α.Α.Ε. ή, µετά από άδεια της οικείας Οµοσπονδίας, οποιαδήποτε άλλη επωνυµία ή διακριτικό γνώρισµα. Η οµάδα της Α.Α.Ε. που προκύπτει µετά τη συγχώνευση εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία, στην οποία έχει αποκτήσει δικαίωµα συµµετοχής µία τουλάχιστον από τις οµάδες των συγχωνευόµενων Α.Α.Ε.

4. Για τη συγχώνευση Α.Α.Ε. απαιτείται η προσκόµιση επιχειρηµατικού σχεδίου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 79 του παρόντος, καθώς και των ακόλουθων δικαιολογητικών, για καθεµιά από τις συγχωνευόµενες Α.Α. Ε.:
α) Πιστοποιητικό οικονοµικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
β) Βεβαίωση φορολογικού ελέγχου των τριών τελευταίων χρήσεων.
γ) Έκθεση αποτίµησης της αξίας της µετοχής µε τη χρήση των κοινά παραδεκτών µεθόδων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920.

  • 20 Νοεμβρίου 2016, 12:26 | ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

    Πιστευω οτι ειναι λογικο να προστεθει η δυνατοτητα συγχωνευσης ΑΑΕ ομορων Περιφερειων. Δηλ η Περιφερεια Δυτικης Ελλαδος εχει την Παναχαικη, αλλα δεν θα μπορουσε να συγχωνευθει η ΠΑΕ Παναχαικη με την Κορινθο η την Τριπολη, γιατι αυτες ανηκουν στην περιφερεια Πελοποννησου. Μια τετοια συγχωνευση θα εδινε κυρος σε μια νεα ΠΑΕ που θα εκπροωπουσε ολη την Πελοποννησο