Άρθρο 126 – Πόροι του ΕΣΑΚΕ

Πόροι του ΕΣΑΚΕ είναι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 115 του παρόντος, ειδικότερα δε σε σχέση με τις αμοιβές της παραγράφου 7 του άρθρου 98 του παρόντος νόμου του παρόντος, ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί των καλαθοσφαιρικών αγώνων στους οποίους μετέχουν Κ.Α.Ε. της Α1 Εθνικής Κατηγορίας.