Άρθρο 106 – Νοµικό καθεστώς των επαγγελµατιών και αµειβοµένων αθλητών σε περίπτωση θέσης της Α.Α.Ε. σε καθεστώς εκκαθάρισης

Σε περίπτωση που Α.Α.Ε. τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης, είτε λογω υποβιβασμού της ομάδας της σε μη επαγγελματική κατηγορία είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα συμβόλαια των αθλητών και προπονητών της λύονται αυτοδικαίως.

  • 8 Δεκεμβρίου 2016, 23:32 | ΠΑΣΑΠ

    Να προστεθεί στον τίτλο και το κείμενο και η έννοια του Αθλητικού Σωματείου, δεδομένης της αναφοράς σε αμειβόμενους αθλητές