Άρθρο 155 – Δικαιοδοσία Πολιτικών Δικαστηρίων

1. Οι αποφάσεις των Δευτεροβαθμίων Επιτροπών Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών και του Διαιτητικού Δικαστηρίου της παραγράφου 5 του άρθρου 148 του παρόντος νόμου για το ομαδικό άθλημα του ποδοσφαίρου προσβάλλονται ενώπιον του Εφετείου, στην περιφέρεια του οποίου αυτές εκδόθηκαν: α) με προσφυγή και για τους λόγους ακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 897 ΚΠολΔ και β) με αγωγή για την αναγνώριση της ανυπαρξίας της διαιτητικής απόφασης και για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 901 ΚΠολΔ.

2. Τα πολιτικά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία και αρμοδιότητα προς εκδίκαση των αναφερομένων στο άρθρο 151 του παρόντος νόμου αστικών αθλητικών διαφορών, εάν οι σχετικές συμβάσεις δεν προβλέπουν ή αποκλείουν προσφυγή στις Επιτροπές Επίλυσης Αστικών Αθλητικών Διαφορών.

  • 9 Δεκεμβρίου 2016, 08:59 | Στέλιος Χριστοδούλου

    Προς τι η αναφορά μόνο στο ποδόσφαιρο;; σε τι διαφέρει από τα άλλα αθλήματα;
    Η διάταξη πρέπει να αφορά σε όλα τα αθλήματα