Άρθρο 12 – Διάλυση Σωματείου

1. Πέραν των περιπτώσεων εκούσιας διάλυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, με απόφαση του αρμόδιου, κατά τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ., δικαστηρίου, μπορεί να διαλυθεί το Αθλητικό Σωματείο αν το ζητήσει η διοίκησή του ή τα τρία τέταρτα των μελών του ή ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού αν:
α) μειώθηκε ο αριθμός των μελών του κάτω από τα είκοσι (20) ή
β) από τη μακρόχρονη αδράνεια ή από την απουσία αθλητικής δραστηριότητας συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί ή
δ) επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζεται στο καταστατικό του ή αν ο σκοπός του αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και
ε) στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό του.

2. Η εκκαθάριση του Αθλητικού Σωματείου διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 72 έως 76 του ΑΚ.

3. Μετά την εκκαθάριση όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Αθλητικού Σωματείου που προέρχονται από δωρεές, χορηγίες, παραχωρήσεις, χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και παροχές κάθε φύσεως από το Ελληνικό Δημόσιο ή από φορείς του δημόσιου τομέα, περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και διατίθενται για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 11:51 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

  Άρθρο 12

  Στην παράγραφο 1 να ελεγχθεί η αρίθμηση (α,β,…..)γιατί είναι λάθος

 • 8 Δεκεμβρίου 2016, 11:42 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ

  Άρθρο 12

  Πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δωρεές ιδιωτών και τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από διάφορες εκδηλώσεις του Σωματείου, ότι περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, διαφορετικά θα καταλήξουν σε κάποιες τσέπες.

 • 5 Νοεμβρίου 2016, 12:12 | Ελένη Στεφοπουλου

  Σχετικά με την διάλυση Ομοσπονδιών η γενικευμένη αξιολόγηση και ο ορισμός 15 σωματείων για όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες ως οροφή για την διατήρηση της αναγνωρισης δεν είναι ορθή, καθώς όλα τα αθλήματα δεν διαθέτουν ούτε την ίδια δυναμική ούτε είναι το ίδιο δημοφιλη.Επισης υπάρχουν αθλήματα που εντάσσονται και σε δράσεις αθλητικού τουρισμού με πολύπλευρη προσφορά όπως το Κρίκετ το γκολφ κ.α. και η αξιολόγηση τους πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα της παραπλευρης προσφοράς. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να ενταχθούν σε ειδική κατηγορία ώστε μέσα από θεσμοθετημενο πλαίσιο να υλοπουουν ανταποδοτικες δράσεις.

 • 4 Νοεμβρίου 2016, 13:11 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Πιστεύω ότι, ένας σοβαρός λόγος διάλυσης ενός αθλητικού σωματείου θα ήταν:» αθλητικό σωματείο το οποίο αποδεδειγμένα έχει εμπλακεί κατά το παρελθόν και κατ’ εξακολούθηση σε παράνομες ενέργειες, όπως εσκεμμένα μειωμένη αγωνιστική απόδοση και αλλοίωση αποτελέσματος προς σκοπιμότητα στοιχηματισμού και αποκόμισης χρηματικών ωφελημάτων». Αυτό πιστεύω ότι, θα είναι καλό με την έννοια ότι μπορεί να επανιδρυθεί με νέο όνομα και δίχως να φέρει τη ρετσινιά του παλαιού.