Άρθρο 121 – Εκπροσώπηση των Επαγγελματικών Συνδέσμων Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ

Οι προαναφερόμενες Ενώσεις Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Α΄ Εθνικής Κατηγορίας, ο οποίος ασκεί καθήκοντα του Α΄ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο.
β) τέσσερα (4) μέλη, προερχόμενα τρία (3) από την Α΄ Εθνική Κατηγορία και ένα (1) από την Β΄ Εθνική Κατηγορία, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της οικείας Ένωσης.