Άρθρο 37 – Ομοσπονδίες ΑμεΑ

1. Ειδικά για τις κατηγορίες αναπηριών που καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (International Paralympic Committee – Ι.Ρ.C.), αναγνωρίζεται μια μόνον αθλητική Ομοσπονδία, με την ονομασία Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΑΟΜΑμεΑ), η οποία καλλιεργεί όλα τα παραολυμπιακά αθλήματα και τα μη παραολυμπιακά αθλήματα ως προς τα οποία υφίσταται είτε αυτοτελής διεθνής Ομοσπονδία ΑμεΑ, είτε διεθνείς αθλητικές Ομοσπονδίες κατά αναπηρία.
α) Για την ΕΑΟΜΑμεΑ, η οποία αναπτύσσει όλα τα αναγνωρισμένα παραολυμπιακά αθλήματα και εκπροσωπεί όλες τις κατηγορίες αναπηρίας της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. της δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερος από έντεκα (11) μέλη και μεγαλύτερος από δεκαπέντε (15) μέλη. Στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες αναπηριών που αναγνωρίζει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή.
β) Για όλα τα αθλήματα που εκπροσωπεί η ΕΑΟΜΑμεΑ, ο χαρακτηρισμός προσώπου με αναπηρία ως αθλητή ενός ή περισσότερων αθλημάτων γίνεται από ειδική επιτροπή που συγκροτείται από την οικεία αθλητική Ομοσπονδία ή, σε περιπτώσεις που δεν έχει συσταθεί αθλητική Ομοσπονδία, από το οικείο Αθλητικό Σωματείο. Η ειδική επιτροπή δεν προσδιορίζει την αναπηρία αλλά διαπιστώνει την ικανότητα συμμετοχής του ατόμου με αναπηρία στις αγωνιστικές κατηγορίες του παρόντος. Το πόρισμα της ανωτέρω επιτροπής απαιτείται για την έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας και υγείας αθλητή ΑμεΑ, για την έκδοση του οποίου είναι αποκλειστικά αρμόδια τα όργανα της Ομοσπονδίας ΑμεΑ.
γ) Η ΕΑΟΜΑμεΑ δικαιούται λόγω των αναγκών της και των πολλαπλών αθλημάτων που καλλιεργεί να προσλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ειδικό συνεργάτη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του παρόντος.

2. Ειδικά για την κατηγορία κωφών αθλητών που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών (International Committee of Deaf Sports-ICSD), αναγνωρίζεται μία Αθλητική Ομοσπονδία Κωφών, με έδρα την Αθήνα, εφόσον έχει ως μέλη τουλάχιστον πέντε (5) Αθλητικά Σωματεία κωφών και η οποία εκπροσωπεί τη χώρα μας στη Διεθνή Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών. Αθλητές κωφοί συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις που αναγνωρίζει η Διεθνής Επιτροπή Αθλητισμού Κωφών.

3. Το άθλημα της καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο καλλιεργείται από την ήδη υφιστάμενη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.), η οποία είναι μέλος της Πα¬γκόσμιας Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σε αναπηρικό αμαξίδιο (I.W.B.F.)

4. Άτομα με αναπηρία που η αναπηρία τους δεν εντάσσεται στις παραπάνω τρεις (3) ομοσπονδίες, μπορούν να συστήσουν Αθλητικό Σωματείο και Ομοσπονδία υπό τους όρους του παρόντος. Για τη σύσταση αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ, απαιτούνται αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων πέντε (5) τουλάχιστον ειδικά αναγνωρισμένων Αθλητικών Σωματείων ΑμεΑ.

5. Διαιτητές και κριτές σε αγώνες ΑμεΑ ορίζονται διαιτητές και κριτές του οικείου αθλήματος, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια της αντίστοιχης αθλητικής Ομοσπονδίας ΑμεΑ.

6. Για τα λοιπά θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του αθλητισμού των ΑμεΑ τα οποία δεν ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

  • Οι προτάσεις που υποβάλλουμε είναι αποφάσεις της Γ.Σ. της 27ης Νοεμβρίου 2016
    Άρθρο 37.2
    Το άθλημα της ιστιοπλοΐας ΑμεΑ δεν ανήκει σε μία ξεχωριστή διεθνή Ομοσπονδία ΑμεΑ όπως συμβαίνει στο σύνολο σχεδόν των αθλημάτων ΑμεΑ , αλλά είναι οργανικά ενταγμένο στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας (World Sailing- πρώην ISAF) από την οποία και διοικείται. Συνεπώς και το αθλητικό πρόγραμμα του έτους ,οι αγώνες, οι κατηγορίες σκαφών , οι κανονισμοί των αγώνων κλπ αποφασίζονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας. Ως εκ τούτου στο συγκεκριμένο άρθρο προτείνεται να προστεθεί η εξής παράγραφος:
    «Για την ιστιοπλοΐα ΑμεΑ αρμόδια αρχή είναι η Ε.Ι.Ο.»

  • 1 Νοεμβρίου 2016, 15:48 | EOAK

    Η ορθή ονομασία της I.C.S.D. είναι : International Committee of Sports for the Deaf