Άρθρο 56 – Διαιτησία ατομικών αθλημάτων

Οι περί οργάνων διαιτησίας και διαιτητών διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διαιτητές, κριτές, σημειωτές, χρονομέτρες ατομικών αθλημάτων, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών που χαρακτηρίζουν κάθε άθλημα και αθλητική Ομοσπονδία, ως προς την ιδιότητα των μελών των Ομοσπονδιών και των οργάνων διαιτησίας.

  • 24 Νοεμβρίου 2016, 22:39 | KN

    Καλησπέρα σας,

    Σε κάθε σχολή διαιτησίας που γίνεται θα πρέπει να αξιολογείται και να βαθμολογείται ο κάθε εκπαιδευόμενος στην θεωρία , αλλά και στην πράξη (με συμμετοχή σε 2 τουλαχιστον παιχνίδια μικρών κατηγοριών).
    Κάτι που σήμερα στην Αντισφαίριση δεν συμβαίνει, ουτε υλοποιείται. (Απλά γινονται παραδείγματα σε γήπεδο αλλά όχι σε κανονικες συνθήκες παιχνιδιού).