Άρθρο 149 – Αθλητικός Εισαγγελέας

1. Στις Εισαγγελίες Πλημμελειοδικών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ορίζεται από τον Διευθύνοντα αυτές ένας (1) Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών ως αρμόδιος για τον αθλητισμό Εισαγγελέας («Αθλητικός Εισαγγελέας»), ο οποίος ασκεί την ποινική δίωξη για εγκλήματα που τελούνται εξ αφορμής της διεξαγωγής αθλητικών εκδηλώσεων και κατά τη διάρκεια αυτών, καθώς και για εγκλήματα που τελούνται από πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση αθλητικών φορέων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων ή καθηκόντων τους, εποπτεύει δε την εκτέλεση των κυρίων και παρεπομένων ποινών που επιβάλλονται από τα αρμόδια Δικαστήρια κατά τον παρόντα νόμο.

2. Ο Αθλητικός Εισαγγελέας διευθύνει το έργο των αστυνομικών αρχών για την αντιμετώπιση των φαινομένων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.

3. Το έργο των Αθλητικών Εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίζεται από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

  • Μέλη Δ.Σ. Ομοσπονδιών όπως ο ΣΕΓΑΣ που επιχορηγούνται από το κράτος να διώκονται πειθαρχικά από το ΔΣ της Ομοσπονδίας τους ή μετά παρέλευση άπρακτης δίωξης από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τον αρμόδιο Υπουργό ή τον Αρμόδιο Οικονομικό ή Αθλητικό Εισαγγελέα αν έχουν χαρακτηριστεί υπόλογοι έναντι του Δημοσίου και υπάρχει εναντίον τους έκθεση Αρμόδιου Επιθεωρητή ή απόφαση του Ελεγτικού Συνεδρίου για τα πρόσωπα που είναι υπόλογα έναντι Δημοσίου για έκνομη διαχείρηση.
    Μέλη Δ.Σ. όπως ο ΣΕΓΑΣ που η Ομοσπονδία τους δεν αποδίδει τον προβλεπόμενο φόρο έναντι του Δημοσίου τίθενται αυτομάτως σε αργία και αν δεν αποδειχτεί η αθωότητά τους εκπίπτουν της θέσεώς τους με διοικητική ή εισαγγελική ή Υπουργική Απόφαση.
    Ο αρμόδιος Υπουργός ή Σισαγγελέαα μπορεί να διατάξει ΕΔΕ και να τεθούν σε αργία οι κατηγορούμενοι μέχρι να αποδειχτεί η αθωότητά τους ειδάλλως εκπίπτουν της θέσεώς τους ως μέλη Δ.Σ. Ομοσπονδίας.
    Αρμόδιος Αθλητικός Εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει δίωξη κατά των μελών ΔΣ ομοσπονδιών που παρανομούν αλλά και κατά Υπουργών ή διοικητικών υπαλλήλων -που δεν εφαρμόζουν το ποινικό και πειθαρχικό δίκαιο -για παράβαση καθήκοντος και διαφθορά.