Άρθρο 119 – Μέλη των Συνδέσμων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

1. Μέλη των συνδέσμων επαγγελματικού ποδοσφαίρου καθίστανται, αντίστοιχα, οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) που, κατά τους οικείους Κανονισμούς, οι ομάδες τους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αρμοδιότητας εκάστης και πληρούν τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις του Κανονισμού της παραγράφου 2 του παρόντος.

2. Τα κριτήρια καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ένταξης Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας ως μέλους των συνδέσμων του παρόντος, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται με ειδικό Κανονισμό, που εκδίδεται με τη διαδικασία του άρθρου 116 του παρόντος. Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται ιδίως τα κριτήρια της βαθμολογικής θέσης της ομάδας, της οικονομικής της κατάστασης, της βιωσιμότητας αυτής, της καταλληλότητας των αθλητικών της εγκαταστάσεων, καθώς και κριτήρια που τίθενται από το σύστημα αδειοδότησης της UEFA, όπως επίσης και η ύπαρξη αναπτυξιακών υποδομών και ακαδημιών αθλητών στις υποψήφιες για ένταξη στο σύνδεσμο ομάδες.

3. Αποβάλλουν αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του οικείου συνδέσμου οι Π.Α.Ε. που, κατά τους οικείους Κανονισμούς, οι ομάδες τους υποβιβάζονται σε κατηγορία ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο, κατά τις οικείες νόμιμες διατάξεις ή τους Κανονισμούς, να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας εκάστου συνδέσμου.