Άρθρο 141 – Τοπικό Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό – Πειθαρχικό Όργανο

1. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί τοπικό Πρωτοβάθμιο Δικαιοδοτικό – Πειθαρχικό Όργανο για την επίλυση αθλητικών διαφορών των ομάδων, οι οποίες προκύπτουν κατά την τέλεση των αγώνων τους στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας, για τις κατηγορίες πρωταθλημάτων των ομαδικών αθλημάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 137 του παρόντος νόμου.

2. Τα μέλη του τοπικού Πρωτοβαθμίου Δικαιοδοτικού – Πειθαρχικού Οργάνου κληρώνονται με τη διαδικασία που προβλέπεται από το ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» από τριπλάσιο αριθμό Δικαστών, οριζόμενο από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 137 και 139 του παρόντος νόμου.

3. Καθήκοντα Εισαγγελέα Πειθαρχικής Δίωξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 138 του παρόντος νόμου, για την επίλυση αθλητικών διαφορών των ομάδων, οι οποίες προκύπτουν κατά την τέλεση των αγώνων στις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιφέρειες, ασκεί για κάθε ένα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 137 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου ομαδικά αθλήματα και για όλες τις διοργανώσεις αγώνων αυτών (επαγγελματικές και μη) Εισαγγελέας Πρωτοδικών που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας με θητεία τριών (3) ετών που αρχίζει την 1η Αυγούστου του έτους διορισμού. Ο ως άνω Εισαγγελέας Πρωτοδικών ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Για τον ορισμό λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ιδιαίτερα η γνώση και η εμπειρία σε θέματα αθλητισμού.

  • 18 Νοεμβρίου 2016, 14:26 | Παναγιώτης Τσόγιας

    Το τοπικό πρωτοβάθμιο όργανο του Άρθρου 141 & 1 θα είναι αρμόδιο για αγώνες όλων των αθλημάτων του 137 που τελούνται στις αναφερόμενες περιοχές ή και για τους αθλητές των ομάδων των αναφερομένων περιοχών για τυχόν πειθαρχικές παραβάσεις σε αγώνες εκτός της γεωγραφικής αυτής ; Διότι ο σκοπός του οργάνου του 141 προφανώς είναι η αποφυγή εξόδων και μετακίνησης, όμως εάν υπάρχει πειθαρχική παράβαση με εμπλοκή δύο ομάδων ή δύο αθλητών από δύο ομάδες (βορρά και νότου) θα υπάρχει διαχωρισμός της υπόθεσης σε δύο αθλητικά όργανα (Αθήνας-Θεσσαλονίκης) ή θα υπερισχύει για την αρμοδιότητα ο τόπος τέλεσης του αγώνα; Θεωρώ αναγκαία αναγκαία την εξειδίκευσή της διάταξης εάν ήθελε τελικά παραμείνει.