Άρθρο 175 – Συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικής Διεύθυνσης Δασών

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι διαδικασίες και ο τρόπος συνεργασίας, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων που αφορούν: α) στις δράσεις πρόληψης και προστασίας των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση σχεδίων που υποστηρίζουν αυτές, β) στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους από την οικεία Δασική Υπηρεσία προς το Πυροσβεστικό Σώμα κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 02:57 | Δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλος

  Ως δασολόγος εξειδικευμένος στις δασικές πυρκαγιές, ερευνητής στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και μέλος της «Ανεξάρτητης Επιτροπής για την ανάλυση των υποκείμενων αιτίων και τη διερεύνηση των προοπτικών διαχείρισης των μελλοντικών πυρκαγιών δασών και υπαίθρου στην Ελλάδα» υπό τον καθ. Johann Goldammer,θεωρώ ότι
  το άρθρο 175, με την δέκα γραμμών αναφορά του στη «Συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικής Διεύθυνσης Δασών» δείχνει ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα λάθη του παρελθόντος και οι διεθνείς επιστημονικές απόψεις όσον αφορά το πολυσχιδές της πρόληψης.

  Προτείνεται να μελετηθεί το πόρισμα της Ανεξάρτητης Επιτροπής και να καθορισθεί σε αυτό το άρθρο ξεκάθαρα ένας αναβαθμισμένος ρόλος για τη Δασική Υπηρεσία στη διαχείριση των πυρκαγιών, όπως περιγράφεται εκεί.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:23 | Τρ. Δσκαλακης

  Ο ρόλος της Δασικής υπηρεσίας δεν πρέπει να αποφασίζεται από τον εκάστοτε Υπουργό. Η πρότερη εμπειρία των δασικών στα κατά τόπους συμβάντα από τότε που ήταν στην αρμοδιότητα των δασικών οι πυρκαγιές δεν πρέπει να «πάει χαμένη». Είναι δεδομένο ότι ο Δασάρχης πρέπει να συμμετέχει στο Τοπικό Συντονιστικό σε κάθε συμβάν σαν συμβουλευτικό όργανο, να συμμετέχει στην πρόληψη αφού υπάλληλοι – όργανα της Δασικής υπηρεσίας είναι καθημερινά στο ύπαιθρο και γνωρίζουν άριστα το μικροκλίμα της κάθε περιοχής, την βλάστηση, το οδικό δίκτυο και την προσβασιμότητα του, τις περιοχές όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις με ανθρώπινη δραστηριότητα, τις περιοχές όπου μπορούν να καταφύγουν εγκλοβισμένοι άνθρωποι και ζώα, σημεία με νερό κλπ. Ποιος άλλος μπορεί να προσφέρει με τόση λεπτομέρεια την γνώση για κάθε οικοσύστημα;

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 23:34 | Δημήτρης

  Εφόσον επαναφέρετε διάταξη που ήδη ισχύει (παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4249/2014 και έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1525)) ΠΡΟΤΕΝΟΥΜΕ η ρύθμιση να αφορά και την πρόληψη και την καταστολή. Δηλαδή η κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Προστασίας του Πολίτη να καθορίζει θέματα αρωγής και συνεργασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων που αφορούν: α) στις δράσεις πρόληψης και καταστολής για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από δασικές πυρκαγιές και στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων που υποστηρίζουν αυτές, β) στην παροχή υποστήριξης και στη διασφάλιση άμεσης συνδρομής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους κατά την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Το σχόλιο αφορά την καλύτερη διατύπωση του άρθρου δεδομένου ότι η εκδοσή της ΚΥΑ για να έχει νόημα πρέπει να άφορα και θέματα των δύο Υπουργείων. Η έκδοση ΚΥΑ που θα αφορά αρμοδιότητες του ενός Φορέα (πχ αρμοδιότητες πρόληψης) είναι ουσιαστικά έμμεση παραχώρηση αρμοδιότητας.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 21:08 | Νίκος

  Το εν λόγω πλαίσιο συνεργασίας προβλέπεται ήδη με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4249/2014 και έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1525) η οποία καθορίζει τα θέματα συνεργασίας και αρωγής των δύο Υπηρεσιών. Η διατύπωση του άρθρου 175 δεν βελτιώνει τα θέματα συνεργασίας και κυρίως δεν στοχεύει στην πραγματική συμβολή της Δασικής Υπηρεσίας στον αντιπυρικό σχεδιασμό της Χώρας και στην υλοποίηση του σχετικού προγραμματισμού σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Το ερώτημα που πραγματικά θέλουμε να διατυπώσουμε στους συντάκτες του Νομοσχεδίου είναι ένα. Θεωρούν ότι η Δασική Υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται στις δυνάμεις πολιτικής προστασίας ή όχι Μην ξεχνάμε οτι η δασική Υπηρεσία είναι από τις πλέον παλιές Κρατικές Υπηρεσίες και η μόνη που έχει πλήρη επίγνωση των πυρολογικών δεδομένων και αντίληψη των συντελεστών πυροπροστασίας σε επίπεδο δασαρχείου (που είναι κατά την άποψή μας η μονάδα για την οργάνωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τις δασικές Πυρκαγιές) Επομένως είναι λάθος να αγνοείται η Υπηρεσία αυτή ή να παραπέμπεται η ουσιώδης γνώση των Δασικών Οικοσυστημάτων σε γενικόλογες αναφορές περί συνδρομής …
  Με τη νέα διάταξη θα έπρεπε οι συντάκτες να προβλέψουν ότι όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας (και κυρίως η Δασική Υπηρεσία)να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν εξοπλισμό και μέσα και να αποτελούν τη βασική διοικητική δομή που θα διαχειριζόταν το θέμα των δασικών Πυρκαγιών σε επίπεδο πολιτικής Προστασίας. Σήμερα με το ισχύον πλαίσιο αυτό δεν είναι εφικτό γιατί κατά τον πλέον παράδοξο τρόπο με το άρθρο 1 του ν.2612/1998 η δασική Υπηρεσία έχει αποκλειστεί όχι μόνο από την καταστολή αλλά και από την πρόληψη διότι και στις ασκούμενες από αυτή αρμοδιότητες πρόληψης έχουν τεθεί περιορισμοί. Επομένως άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε οι σχετικές προβλέψεις του νομοσχεδίου για τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας στις φυσικές καταστροφές να είναι λιγότερο φοβικές. Αυτό δεν είναι ασφαλώς προσωπική άποψη : Η παρατηρήσεις μας για την πλήρη διασύνδεση των δασικών Υπηρεσιών με το φυσικό τους αντικείμενο στηρίζονται :

  1. Στο Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη μελέτη σε βάθοςτου προβλήματος των πυρκαγιών και την υπόδειξη τρόπων οργάνωσης και μέσων για τη μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους (Μάιος 1993)
  2. Στην έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος προς τη Βουλή των Ελλήνων (έτους 2008) στην οποία τότε προέδρευε ο νυν Πρωθυπουργός
  3. Στις θέσεις που έχει εκφράσει η «Πρωτοβουλία για τα Δάση» που είναι μια κίνηση πεντακοσίων και πλέον ομότιμων και τακτικών καθηγητών δασικών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών σχολών και τμημάτων, ερευνητών
  των δασικών ερευνητικών ινστιτούτων της Χώρας, νομικών, ελεύθερων επαγγελματιών και στελεχών της Διοίκησης, οι οποίοι στον εργασιακό τους βίο ή την επιστημονική τους αναφορά έχουν ασχοληθεί με την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, με το φυσικό περιβάλλον, με την οικολογία και τη δασική ανάπτυξη και προστασία οι οποίοι μετά την φονική πυρκαγιά στο Μάτι κατέθεσαν ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Χώρας, με κεντρική ιδέα τις σοβαρές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και τις αναγκαίες τομές στη νομοθεσία αν θέλουμε να βελτιώσουμε το σύστημα πολιτικής προστασίας.
  4. Στο πόρισμα της επιτροπής Γκολντάμερ που είχε συσταθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση (ως ανεξάρτητη επιτροπή) που μάλλον όπως φαίνεται αγνοείται ενώ είχε σημαντικές προτάσεις και για την πολιτική προστασία και για την οργάνωση των δασικών Υπηρεσιών (ως ενεργού μέρους του συστήματος Πολιτικής Προστασίας)
  5. Στις πάγιες θέσεις του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε και της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση .

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 20:06 | Νικόλαος Μπόκαρης

  Το εν λόγω πλαίσιο συνεργασίας προβλέπεται ήδη με την παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4249/2014 και έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1525) η οποία καθορίζει τα θέματα συνεργασίας και αρωγής των δύο Υπηρεσιών. Η διατύπωση του άρθρου 175 δεν βελτιώνει τα θέματα συνεργασίας και κυρίως δεν στοχεύει στην πραγματική συμβολή της Δασικής Υπηρεσίας στον αντιπυρικό σχεδιασμό της Χώρας και στην υλοποίηση του σχετικού προγραμματισμού σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Το ερώτημα που πραγματικά θέλουμε να διατυπώσουμε στους συντάκτες του Νομοσχεδίου είναι ένα. Θεωρούν ότι η Δασική Υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται στις δυνάμεις πολιτικής προστασίας ή όχι Μην ξεχνάμε οτι η δασική Υπηρεσία είναι από τις πλέον παλιές Κρατικές Υπηρεσίες και η μόνη που έχει πλήρη επίγνωση των πυρολογικών δεδομένων και αντίληψη των συντελεστών πυροπροστασίας σε επίπεδο δασαρχείου (που είναι κατά την άποψή μας η μονάδα για την οργάνωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού για τις δασικές Πυρκαγιές) Επομένως είναι λάθος να αγνοείται η Υπηρεσία αυτή ή να παραπέμπεται η ουσιώδης γνώση των Δασικών Οικοσυστημάτων σε γενικόλογες αναφορές περί συνδρομής …
  Με τη νέα διάταξη θα έπρεπε οι συντάκτες να προβλέψουν ότι όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας (και κυρίως η Δασική Υπηρεσία)να έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν εξοπλισμό και μέσα και να αποτελούν τη βασική διοικητική δομή που θα διαχειριζόταν το θέμα των δασικών Πυρκαγιών σε επίπεδο πολιτικής Προστασίας. Σήμερα με το ισχύον πλαίσιο αυτό δεν είναι εφικτό γιατί κατά τον πλέον παράδοξο τρόπο με το άρθρο 1 του ν.2612/1998 η δασική Υπηρεσία έχει αποκλειστεί όχι μόνο από την καταστολή αλλά και από την πρόληψη διότι και στις ασκούμενες από αυτή αρμοδιότητες πρόληψης έχουν τεθεί περιορισμοί. Επομένως άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε οι σχετικές προβλέψεις του νομοσχεδίου για τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας στις φυσικές καταστροφές να είναι λιγότερο φοβικές. Αυτό δεν είναι ασφαλώς προσωπική άποψη : Η παρατηρήσεις μας για την πλήρη διασύνδεση των δασικών Υπηρεσιών με το φυσικό τους αντικείμενο στηρίζονται :

  1. Στο Πόρισμα της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη μελέτη σε βάθοςτου προβλήματος των πυρκαγιών και την υπόδειξη τρόπων οργάνωσης και μέσων για τη μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους (Μάιος 1993)
  2. Στην έκθεση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος προς τη Βουλή των Ελλήνων (έτους 2008) στην οποία τότε προέδρευε ο νυν Πρωθυπουργός
  3. Στις θέσεις που έχει εκφράσει η «Πρωτοβουλία για τα Δάση» που είναι μια κίνηση πεντακοσίων και πλέον ομότιμων και τακτικών καθηγητών δασικών πανεπιστημιακών και τεχνολογικών σχολών και τμημάτων, ερευνητών
  των δασικών ερευνητικών ινστιτούτων της Χώρας, νομικών, ελεύθερων επαγγελματιών και στελεχών της Διοίκησης, οι οποίοι στον εργασιακό τους βίο ή την επιστημονική τους αναφορά έχουν ασχοληθεί με την
  οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, με το φυσικό περιβάλλον, με την οικολογία και τη δασική ανάπτυξη και προστασία οι οποίοι μετά την φονική πυρκαγιά στο Μάτι κατάθεσαν ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων στην πολιτική και πολιτειακή ηγεσία της Χώρας, με κεντρική ιδέα τις σοβαρές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και τις αναγκαίες τομές στη νομοθεσία αν θέλουμε να βελτιώσουμε το σύστημα πολιτικής προστασίας.
  4. Στο πόρισμα της επιτροπής Γκολνταμερ που είχε συσταθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση (ως ανεξάρτητη επιτροπή) που μάλλον όπως φαίνεται αγνοείται ενώ είχε σημαντικές προτάσεις και για την πολιτική προστασία και για την οργάνωση των δασικών Υπηρεσιών (ως ενεργού μέρους του συστήματος Πολιτικής Προστασίας)
  5. Στις πάγιες θέσεις του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε και της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση .

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 13:12 | Ιωαννης

  Έχει ήδη υπογραφεί αυτή η ΚΥΑ. Γιατί να ξαναδημοσιευτεί;
  ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1525)