Άρθρο 66 – Ηθικές Αμοιβές

Στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας απονέμεται η ηθική αμοιβή του επαίνου και της ευφήμου μνείας για εξαίρετες πράξεις, ή προσπάθειες, που υπερβαίνουν σημαντικά το μέτρο της καλώς εννοούμενης εθελοντικής προσφοράς. Οι ηθικές αμοιβές απονέμονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετική πρόταση Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:59 | Στυλιανός Βερνίκος

  Στο άρθρο 66 περί ηθικών αμοιβών εκτιμώ ότι εκτός της ηθικής καταξίωσης ένας διακεκριμένος εθελοντής δικαιούται να διευκολείνεται ώστε να έχει πρόσβαση σε συνέδρια,ημερίδες και φόρα με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων,πληροφοριών και γνώσεων με άλλους εθελοντές για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών και την προβολή των καινοτόμων δράσεων.
  Με εκτίμηση
  Στέλιος Βερνίκος
  Δημιουργός και επιστημονικός υπεύθυνος του ΠΡΟΤΕΚΤΑ.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:45 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  Εκτός από τις Ηθικές Αμοιβές οι εθελοντές, χωρίς αυτό να αντίκειται στον πυρήνα της αέννοιας του εθελοντισμού, καλό θα ήταν να έχουν και υλικές αμοιβές οι οποίες έχουν μάλιστα θεσμοθετηθεί και στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα αναφέρουμε τις διατάξεις του άρθρ 8 του ν. 1951/1991, οι οποίες καταργήθηκαν με το ν. 4029/2011. Η προτεραιότητα των εθελοντών, ειδικά Πυροσβεστών σε τυχόν προκηρύξεις πενταετούς υποχρέωσης είναι και λογική και ηθικά επιβεβλημένη λόγω και της εκπάιδευσης που διαθέτουν αλλά και λόγω της εμπειρίας έναντι των μη εχόντων. Να ληφθεί σοβαρά υπόψη οτι σε χώρες όπως η Γαλλία και το Λουξεμβούργου οι υπηρεσίες πυρόσβεσης παρέχονται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από εθελοντές στους οποίους όμως παρέχονται αξιοσημείωτες ηθικές και υλικές αμοιβές.

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (Σ.Ε.ΠΥ.Ν.Λ)

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:13 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας απονέμεται η ηθική αμοιβή του επαίνου και της ευφήμου μνείας για εξαίρετες πράξεις, ή προσπάθειες, που υπερβαίνουν σημαντικά το μέτρο της καλώς εννοούμενης εθελοντικής προσφοράς. Οι ηθικές αμοιβές απονέμονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετική πρόταση Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:36 | ΕΟΠΥΔ

  Ηθικές Αμοιβές
  Στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας απονέμεται η ηθική αμοιβή του επαίνου και της
  ευφήμου μνείας για εξαίρετες πράξεις, ή προσπάθειες, που υπερβαίνουν σημαντικά το
  μέτρο της καλώς εννοούμενης εθελοντικής προσφοράς. Οι ηθικές αμοιβές απονέμονται
  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά από σχετική πρόταση
  Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • Οι ηθικές αμοιβές και επιβραβεύσεις πρέπει να δίνονται συχνά γιατί αυτή είναι και η κινητήριος δύναμη των εθελοντικών οργανώσεων. Να γίνονται δημόσια και να καλούνται όλες οι οργανώσεις αλλά να βραβεύονται αυτές που έχουν σωστά αξιολογηθεί!! Έτσι δημιουργείτε μια ευγενείς άμυλα και ένας στόχος να γίνουμε ο ένας καλύτερος απ’ τον άλλον.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 03:19 | Βασίλης Χριστοφοριδης

  Για προσφορά ετών το καταλαβαίνω. Στο πεδίο όμως, αν υπάρχει διαχωρισμός αξιολόγησης του εθελοντή από την ομάδα του, είναι σαν να επιδοτείται το παράτολμο, πράγμα εξαιρετικά επικίνδυνο.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:00 | Κούτσιας Κων/νος

  Να απονέμονται Ηθικές αμοιβές εκτός των φυσικών προσώπων και σε Εθελοντικές ομάδες.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 23:39 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Να απονέμονται Ηθικές αμοιβές εκτός των φυσικών προσώπων και σε Εθελοντικές ομάδες.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:24 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Να απονέμονται Ηθικές αμοιβές εκτός των φυσικών προσώπων και σε Εθελοντικές ομάδες.