ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για προβολή των παραρτημάτων πατήστε εδώ.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 12:34 | Σπύρος Αργυρόπουλος

  Για να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση κάποτε, πρέπει να υπάρξει σωστή εκπαίδευση Αξιολογητών. Δεν είναι εξ’ ορισμού ορθό ότι «πάς ανώτερος σοφότερος» και μπορεί να κρίνει το προσωπικό, ούτε και η επιλογή κατώτερου συναδέλφου μπορεί να έχει αξία επί της ουσίας.
  Προβλήματα που παρουσιάζονται στον αξιολογητή είναι:
  Το σύστημα αξιολόγησης δεν παρακινεί/ καθοδηγεί την «ανάπτυξη» του υπαλλήλου
  Δυσκολία ύπαρξης αντικειμενικότητας
  Σφάλμα επιείκειας ή αυστηρότητας
  Γενίκευση θετικού ή αρνητικού χαρακτηριστικού του υπαλλήλου
  Σφάλμα «κεντρικής τάσης» γύρω από ένα μέσο όρο
  Προκατάληψη λόγω πρόσφατης, θετικής ή αρνητικής, συμπεριφοράς του υπαλλήλου
  Στερεοτυπική αντίληψη, λόγω ίσως, κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπαλλήλου
  Χειραγώγηση αξιολόγησης

  Πολλές φορές υπάρχει η τάση σκοπίμως υψηλής αξιολόγησης του υπαλλήλου
  είτε προς ενθάρρυνσή του για μεγαλύτερη προσπάθεια,
  είτε προς αποφυγή να εκτεθεί η υπηρεσία ή το τμήμα που υπηρετεί,
  είτε γιατί το αρχείο χαμηλής αξιολόγησης θα ακολουθεί πάντα τον υπάλληλο,
  είτε προς αποφυγή αντιπαράθεσης με έναν «δύσκολο» ή έχοντα «μέσον» υπάλληλο.
  Πολλές φορές υπάρχει η τάση σκοπίμως χαμηλής αξιολόγησης του υπαλλήλου
  είτε για να κρατηθεί σε εγρήγορση δια του φόβου,
  είτε για να τιμωρηθεί ένας «δύσκολος» / αντιδραστικός υπάλληλος,
  είτε να ωθηθεί κάποιος «δύσκολος» υπάλληλος σε αποστρατεία ή μετακίνηση,
  είτε γιατί το αρχείο χαμηλής αξιολόγησης θα ακολουθεί πάντα τον υπάλληλο ώστε στο μέλλον να δικαιολογήσει αποστρατεία ή μετακίνηση,
  είτε υπάρχει οδηγία (επίσημη ή όχι) για αποφυγή υψηλών αξιολογήσεων.
  Ξαναλέω ότι για να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση κάποτε, πρέπει να υπάρξει σωστή εκπαίδευση Αξιολογητών.