ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Για προβολή των παραρτημάτων πατήστε εδώ.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 12:34 | Σπύρος Αργυρόπουλος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση κάποτε, πρέπει να υπάρξει σωστή εκπαίδευση Αξιολογητών. Δεν είναι εξ’ ορισμού ορθό ότι «πάς ανώτερος σοφότερος» και μπορεί να κρίνει το προσωπικό, ούτε και η επιλογή κατώτερου συναδέλφου μπορεί να έχει αξία επί της ουσίας.
  Προβλήματα που παρουσιάζονται στον αξιολογητή είναι:
  Το σύστημα αξιολόγησης δεν παρακινεί/ καθοδηγεί την «ανάπτυξη» του υπαλλήλου
  Δυσκολία ύπαρξης αντικειμενικότητας
  Σφάλμα επιείκειας ή αυστηρότητας
  Γενίκευση θετικού ή αρνητικού χαρακτηριστικού του υπαλλήλου
  Σφάλμα «κεντρικής τάσης» γύρω από ένα μέσο όρο
  Προκατάληψη λόγω πρόσφατης, θετικής ή αρνητικής, συμπεριφοράς του υπαλλήλου
  Στερεοτυπική αντίληψη, λόγω ίσως, κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπαλλήλου
  Χειραγώγηση αξιολόγησης

  Πολλές φορές υπάρχει η τάση σκοπίμως υψηλής αξιολόγησης του υπαλλήλου
  είτε προς ενθάρρυνσή του για μεγαλύτερη προσπάθεια,
  είτε προς αποφυγή να εκτεθεί η υπηρεσία ή το τμήμα που υπηρετεί,
  είτε γιατί το αρχείο χαμηλής αξιολόγησης θα ακολουθεί πάντα τον υπάλληλο,
  είτε προς αποφυγή αντιπαράθεσης με έναν «δύσκολο» ή έχοντα «μέσον» υπάλληλο.
  Πολλές φορές υπάρχει η τάση σκοπίμως χαμηλής αξιολόγησης του υπαλλήλου
  είτε για να κρατηθεί σε εγρήγορση δια του φόβου,
  είτε για να τιμωρηθεί ένας «δύσκολος» / αντιδραστικός υπάλληλος,
  είτε να ωθηθεί κάποιος «δύσκολος» υπάλληλος σε αποστρατεία ή μετακίνηση,
  είτε γιατί το αρχείο χαμηλής αξιολόγησης θα ακολουθεί πάντα τον υπάλληλο ώστε στο μέλλον να δικαιολογήσει αποστρατεία ή μετακίνηση,
  είτε υπάρχει οδηγία (επίσημη ή όχι) για αποφυγή υψηλών αξιολογήσεων.
  Ξαναλέω ότι για να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση κάποτε, πρέπει να υπάρξει σωστή εκπαίδευση Αξιολογητών.