Άρθρο 137 – Κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών της κατάστασης υπηρεσίας γραφείου

1. Οι Αξιωματικοί που κρίνονται κατάλληλοι για υπηρεσία γραφείου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις του βαθμού που φέρουν ή εκείνου στον οποίο προάγονται. Αυτοί υπηρετούν υποχρεωτικά σε θέσεις διοικητικής φύσεως και για κανένα λόγο δεν δύνανται να ασκήσουν επιχειρησιακή διοίκηση πεδίου.
2. Οι Αξιωματικοί που βρίσκονται στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου εξελίσσονται μέχρι το βαθμό που προβλέπεται γι’ αυτούς από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 111.
3. Για τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τους ομοιοβάθμους τους που είναι στην κατάσταση της ενέργειας. Σε περίπτωση επανόδου στην ενεργό υπηρεσία, για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προσόντων δεν προσμετράται ο χρόνος που διανύθηκε στον κατεχόμενο βαθμό.
4. Τα οικεία Συμβούλια, κατά τις κρίσεις των Αξιωματικών που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, δεν λαμβάνουν υπόψη τα δυσμενή για την υγεία τους στοιχεία.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:59 | ΜΟΥΡΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΟΤΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΥΡΑΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΝΑΣ Π.Χ. ΕΠΙΠΥΡΑΓΟΣ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Π.Χ. ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΝΑ ΗΤΑΝ ΙΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ. ΑΥΤΟΣ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΡΙΘΕΙ ΤΩΡΑ ΙΚΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ
  ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΒΑΘΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΑΧΘΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ. ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:08 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΙΚΑΣ

  3. Για τις κρίσεις και προαγωγές των Αξιωματικών που βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τους ομοιοβάθμους τους που είναι στην κατάσταση της ενέργειας. Σε περίπτωση επανόδου στην ενεργό υπηρεσία, για τη συμπλήρωση των γενικών τυπικών προσόντων δεν προσμετράται ο χρόνος που διανύθηκε στον κατεχόμενο βαθμό.
  …………
  Οι εν λόγω υπάλληλοι τέθηκαν στην κατάσταση αυτή μέσα από πραγματικούς λόγους για τους οποίους γνωμοδότησε συγκεκριμένη Επιτροπή.
  Η περίπτωση επανόδου τους, κρίθηκε επίσης από Eπιτροπή προφανώς γιατί διαφοροποιήθηκαν τα δεδομένα υγείας τους.
  Η μη προσμέτρηση του χρονικού διαστήματος για τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων, είναι το λιγότερο ΑΔΙΚΗ, καθώς οι υπάλληλοι εργαζόταν σύμφωνα με τα Καθήκοντα που τους ορίστηκαν από την Επιτροπή.