Άρθρο 124 – Παραλειπόμενοι των κρίσεων

1. Οι Αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος δεν κρίνονται και δεν προάγονται όταν:
α) Τελούν στην κατάσταση της διαθεσιμότητας, ή, της μακράς αναρρωτικής άδειας.
β) Εκτίουν ποινή στερητική της ελευθερίας, ή, τελούν σε προσωρινή κράτηση.
γ) Έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή για έγκλημα προσβολής του πολιτεύματος, πλαστογραφίας, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κλοπής, εκβίασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
δ) Έχουν τεθεί στην κατάσταση της αργίας με απόλυση, ή, της αργίας με πρόσκαιρη παύση.
ε) Έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου.
2. Οι υπαγόμενοι στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου Αξιωματικοί κρίνονται έκτακτα μετά την άρση του κωλύματος εξαιτίας του οποίου παραλείφθηκαν από τις κρίσεις και τις προαγωγές. Εάν εγγραφούν σε πίνακα προακτέων, προάγονται αναδρομικά από τη χρονολογία προαγωγής νεοτέρου τους και ανακτούν την αρχαιότητά τους (εξαιρουμένων των θέσεων που απόλλυνται λόγω επιβολής της ποινής της αργίας με απόλυση).
3. Αξιωματικοί που εγγράφονται σε πίνακα προακτέων, εάν υπαχθούν σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 1, πριν την προαγωγή τους, δεν προάγονται αλλά επανακρίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:50 | Αλιφέρης

  Να εξεταστεί αν προστατεύεται το τεκμήριο της αθωότητας. Ας δωθεί προσοχή στο Ν53/1974 άρθρο 6 παρ. 2 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και το άρθρο 71 Κ.Π.Δ.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:42 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  1. Σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν γνωρίζει την αμετάκλητη παραπομπή του υπαλλήλου σε αρμόδιο δικαστήριο για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 124 παρ.1 γ , πώς θα το διασταυρώνει?

  2. Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι εξαιρούνται οι υπάλληλοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Σε περίπτωση που προαχθούν και στο δικαστήριο το αδίκημα τροποποιηθεί σε κακούργημα και υπάρξει αμετάκλητη καταδίκη υπαλλήλου, ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθήσει?

  3. Επίσης η κατάσταση του υπαλλήλου σε μακρά αναρρωτική δεν διευκρινίζεται το χρονικό διάστημα της απουσίας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 14:58 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Στο άρθρο 124 παρ.1 γ πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και να επανεξεταστεί μια από τις βασικότερες αρχές της Ποινικής Δικονομίας, το τεκμήριο της αθωότητας,όπου σύμφωνα με το Ν53/1974 άρθρο 6 παρ. 2 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καθώς και το άρθρο 71 Κ.Π.Δ. Οι ύποπτοι και οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους σύμφωνα με το νόμο.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 12:36 | m.l.

  Τροποποίηση του 1)γ) με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.