Άρθρο 63 – Αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων

1. Για την αξιολόγηση των Εθελοντικών Οργανώσεων συντάσσονται Εκθέσεις αξιολόγησης με μέριμνα του σρμόδιου κατά τόπο Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής του εκάστοτε εμπλεκόμενου φορέα.
2. Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης αποτελούν κύριο εργαλείο αποτύπωσης της επάρκειας, αποτελεσματικότητας και απόδοσης των μελών των εμπλεκόμενων ανά δράση εθελοντικών οργανώσεων και συντάσσονται μηνιαίως, και μόνο σε περίπτωση κινητοποίησης. Κατόπιν, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Π.Π. και καταχωρίζονται στο Αρχείο Εκθέσεων Αξιολόγησης Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:12 | WWF Ελλάς

  Η αξιολόγηση του έργου των εθελοντικών ομάδων είναι απαραίτητη. Όμως αυτή πρέπει να πραγματοποιείται από μια ειδική ομάδα εργασίας του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) και να ρυθμιστούν αντικειμενικά κριτήρια. Η αξιολόγηση πρέπει να έχει θεσμικό χαρακτήρα και να μην εξαρτάται από πρόσωπα και τις εκάστοτε διαπροσωπικές σχέσεις των προσώπων αυτών με τις εθελοντικές ομάδες. Για να αποφευχθεί περιττή γραφειοκρατία και φόρτος εργασίας, θα πρέπει να προβλεφθεί η αξιολόγηση ανά εξάμηνο ή ανά έτος ή ανά δράση όπως για παράδειγμα οι δασικές πυρκαγιές με την λήξη της αντιπυρικής περιόδου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:59 | ΕΟΠΥΔ

  Σε ότι αφορά την § 2 :
  Αρκετές εθελοντικές οργανώσεις δρουν συνεχώς, με καθημερινές περιπολίες και με συνεχή παρουσία στους τομείς ευθύνης. Συνεπώς πρέπει να εξετάζεται συνολικά η δράση μιας οργάνωσης και όχι απλώς σε περίπτωση κινητοποίησης. Είναι επίσης λογικό οι εκθέσεις αυτές να συντάσσονται σε εξαμηνιαία βάση.
  Προτείνεται «εξαμηνιαίως» , αντί για μηνιαίως. ( για την αντιπυρική και τη χειμερινή περίοδο αντίστοιχα )

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:00 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Σε ότι αφορά την § 2 :
  Αρκετές εθελοντικές οργανώσεις δρουν συνεχώς, με καθημερινές περιπολίες και με συνεχή παρουσία στους τομείς ευθύνης. Συνεπώς πρέπει να εξετάζεται συνολικά η δράση μιας οργάνωσης και όχι απλώς σε περίπτωση κινητοποίησης. Είναι επίσης λογικό οι εκθέσεις αυτές να συντάσσονται σε εξαμηνιαία βάση.
  Προτείνεται «εξαμηνιαίως» , αντί για μηνιαίως

   Πρόσβαση των Ε.Ο. στο σύστημα «Engage» του Π.Σ.
   Ενιαίο Δελτίο Συμβάντος για όλες τις Ε.Ο. από την Γ.Γ.Π.Π.

 • Δύσκολο το έργο σας σε αυτό τον τομέα διότι θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη επιτέλους οι αξιολογητές και να αξιολογήσουν σωστά την ετοιμότητα, την άμεση ανταπόκριση αλλά και την αποτελεσματική εμπλοκή της κάθε εθελοντικής οργάνωσης στο πεδίο. Γιατί στο παρελθόν παν-πολλές φορές σε επιχειρησιακές δράσεις απουσίαζαν οι περισσότερες εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γ.Γ.Π.Π ομάδες, αλλά στις βραβεύσεις δεν έλλειπε καμία!!!! Και αυτό γιατί εσείς οι ίδιοι του καλούσατε και τους βραβεύατε όλους ανεξαιρέτως !!!!
  Η δύναμη της ψήφου…. βλέπετε!!

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:31 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  §1. Επειδή η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είναι αποδεδειγμένα χρήσιμη στη βελτίωση αλλά και για τη διαφάνεια της διαδικασίας συνολικής αξιολόγησης, πρέπει να προβλέπεται η σύνταξη δελτίων συμβάντος από τις Ε.Ο.Π.Π. και να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση.
  §2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει για λόγους διόρθωσης των ενδεχομένων σφαλμάτων-κακών πρακτικών να κοινοποιούνται αμελητί και στις Εθελοντικές Οργανώσεις. Επίσης, λόγων της εποχικής δραστηριοποίησης πολλών ομάδων, είναι σημαντικό οι εκθέσεις αξιολόγησης να είναι σε πάγια εξαμηνιαία βάση.

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • Σε ότι αφορά την § 2 :
  Αρκετές εθελοντικές οργανώσεις δρουν συνεχώς, με καθημερινές περιπολίες και με συνεχή παρουσία στους τομείς ευθύνης. Συνεπώς πρέπει να εξετάζεται συνολικά η δράση μιας οργάνωσης και όχι απλώς σε περίπτωση κινητοποίησης. Είναι επίσης λογικό οι εκθέσεις αυτές να συντάσσονται σε εξαμηνιαία βάση.
  Προτείνεται «εξαμηνιαίως» , αντί για μηνιαίως. ( για την αντιπυρική και τη χειμερινή περίοδο αντίστοιχα )

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:19 | Κούτσιας Κων/νος

  Σε κάθε περίπτωση κινητοποίησης της ΕΟ,
  συντάσσεται από τον αρμόδιο Περιφερειακό Συντονιστή ΠΠ και
  κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής του εμπλεκόμενου φορέα,

  έκθεση αξιολόγησης της ΕΟ, η οποία υποβάλλεται στην Διεύθυνση
  Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Π.Π.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 15:06 | Δημήτριος SV2GWY

  Και σε αυτό το Άρθρο που είναι πολύ σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των Εθ.Οργανώσεων υπάρχουν γενικεύεις χωρίς συγκεκριμένες τοποθετήσεις, όπως:

  1. τα κριτήρια αξιολόγησης
  2. Η απόδοση ανά πεδίο αξιολόγησης
  3. Οι αξιολογητές

  Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα πρέπει να είναι σε «κοινή θέα» έτσι ώστε να εκλείψει η παθογένεια των «Εθελοντικων Οργανώσεων σφραγίδας» και των «ημετέρων».

  Θεωρώ ότι βάση αυτού του «βαθμού απόδοσης» θα γίνονται και οι όποιες παροχές από την Πολιτεία.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 12:34 | Ι.Ι.

  Να έχει προηγηθεί η δημιουργία μητρώου καταχώρησης των ημερομηνιών που αιτήθηκε η συνδρομή τους και ο βαθμός ανταπόκρισής τους, ειδάλλως κάθε αξιολόγηση θα είναι έωλη.
  Έτσι δε θα παρατηρείται και το φαινόμενο μηδαμινής συμμετοχής κάποιων σε ακραία καιρικά φαινόμενα, και εμφάνισής τους μόνο σε συσκέψεις και βραβεύσεις.