Άρθρο 14 – Αρμοδιότητες Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.)

Τα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π., ως Αποκεντρωμένα Περιφερειακά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Κατευθύνουν, σε περιφερειακό επίπεδο, το έργο των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) για την αντιμετώπιση των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.
β. Συντονίζουν, τον κατά λόγο αρμοδιότητας, επιχειρησιακό σχεδιασμό των Περιφερειακών Π.Δ.Ε.Α., παρακολουθώντας τις φάσεις υλοποίησής τους.
γ. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών.
δ. Συνάπτουν με άλλα περιφερειακά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και μέσων πολιτικής προστασίας.

 • 4. Το εδάφιο γ) του άρθρου 14 «Αρμοδιότητες Περιφερειακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.)» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «Τα ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π., ως Αποκεντρωμένα Περιφερειακά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
  α. […]
  γ. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες προβασιμότητας των πολιτών με αναπηρία.»
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9, του άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012) καθώς και των άρθρων 61-63 του ν.4488/2017.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 11:05 | Χαράλαμπος

  Προτείνεται να προστεθεί παράγραφος (ε): «Με ευθύνη των προέδρων τηρούνται επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας όλων των μελών, των νόμιμων αναπληρωτών αυτών και προτείνεται η πρόβλεψη έκτακτης σύγκλησης άνευ προσκλήσεως σε κατάλληλο & ασφαλή χώρο σε προκαθορισμένες περιπτώσεις συμβάντων μαζικής καταστροφής», π.χ. σε μεγάλο σεισμό όπου πιθανόν να είναι αδύνατη η επικοινωνία των μελών στο κρίσιμο αρχικό στάδιο.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:19 | Αλέξανδρος

  Με το Νόμο 4647/2019 καθορίστηκε ο τρόπος στέλεχωσης της ΓΓΠΠ, θα πρέπει όμως να καοριστούν οι αρμόδιότητες τόσο του Διοικητή Συντονιστικού οργάνου ΠΠ όσο και των Περιφερειακών Συντονιστών. Επίσης θα πρέπει να καθοριστούν τα τυπικά απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να διοριστούν στις σχετικές θέσεις. Δεν νοείται στέλεχος χωρίς τουλάχιστον πτυχίο ΑΕΙ όπως αυτά καθορίζονται στο Νόμο 3013/2003 και τουλάχιστον επάρκεια μιας ξένης γλώσσας, επιπρόσθετη της όποιας επιχειρησιακής εμπειρίας αυτά τα στελέχη κατέχουν.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 18:48 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  α.Κατευθύνουν, σε περιφερειακό επίπεδο, το έργο των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)….
  Ως γνωστό σύμφωνα με το Ν.3852/10 οι Δήμοι δεν είναι κάτω από τις Περιφέρειες.
  Παράλληλα δεν θεωρείται πρέπον να αποφασίζει ένα όργανο για δράσεις χωρίς τη συμμετοχή αυτών για τους οποίους αποφασίζει.
  Στο άρθρο 16 του παρόντος σχεδίου αναφέρει για τις αρμοδιότητες του Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π
  α. Κατευθύνουν, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της πολιτικής προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.
  Οι κατευθύνσεις και οι σχεδιασμοί δίνονται σε όλα τα επίπεδα από από την Γ.Γ.Π.Π. και τις εγκυκλίους της.
  Νομίζω ότι το εδάφιο (α) πρέπει να αφαιρεθεί γιατί τονίζεται και στο άρθρο 10 ότι δεν θίγεται η αυτοτέλειά τους.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 11:44 | βοτσογλου νικος

  Στο σχεδιο νομου δεν διευκρινίζεται εάν τα ΠΕΣΟΠΠ θα συγκαλούνται μονο κεντρικα στην εδρα της Περιφέρειας ή και στις Περιφερειακές Ενότητες. Εαν συγκαλούνται μονο στην Περιφερεια χανουν την αξια τους διοτι α) δεν θα προσελθουν ολοι όσοι έρχονται στα ΣΟΠΠ των Π.Ε. β) θα μιλανε μονο οι επικεφαλεις (Περιφερειαρχης, Συντονιστης ΠΠ, ΠΥ ) και δεν θα ακουγονται οι τοπικοι, των οποιων η γνωμη εχει μεγαλη αξια γ) δεν θα λυνονται τοπικα προβλήματα