Άρθρο 161 – Μετακινήσεις

1. Οι μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ Υπηρεσιών που βρίσκονται στην «ίδια πόλη» κατά την έννοια του άρθρου 164 δεν θεωρούνται μεταθέσεις ή αποσπάσεις, ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο και γίνονται οποτεδήποτε χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
2. Αρμόδιοι για τη λήψη απόφασης μετακίνησης είναι:
α) Ο Αρχηγός, για τους Διοικητές Υπηρεσιών καθώς και για υπαλλήλους από και προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες.
β) Ο κατά τόπον αρμόδιος Συντονιστής Επιχειρήσεων, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ., για υπαλλήλους από και προς Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ) και για υπαλλήλους μεταξύ περισσοτέρων της μίας ΔΙ.Π.Υ.
γ) Ο κατά τόπον αρμόδιος Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ., κατόπιν πρότασης του Διοικητή της οικείας ΔΙ.ΠΥ.Ν., για τους υπαλλήλους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Σταθμών και Κλιμακίων χωρικής αρμοδιότητάς τους.
3. Οι μετακινήσεις δύναται να πραγματοποιηθούν είτε κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου για λόγους επαρκώς αιτιολογημένους είτε με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών.
4. Ειδικότερα, η μετακίνηση υπαλλήλου πραγματοποιείται, χωρίς αίτηση, στις εξής περιπτώσεις:
α) Προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες.
Στην περίπτωση αυτή προτιμούνται υπάλληλοι που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν και έχουν τα λιγότερα μόρια.
β) Σε περίπτωση τέλεσης σοβαρά πειθαρχικών παραπτωμάτων.
Οι μετακινήσεις της παρ. 4 δεν μπορεί να είναι πλέον της μίας (1) εντός του αυτού ημερολογιακού έτους για κάθε υπάλληλο.
5. Η χρονική διάρκεια μετακίνησης, όταν αυτή πραγματοποιείται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες για υπαλλήλους μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου και τους τέσσερις (4) μήνες για Αξιωματικούς, εκτός των μετακινήσεων: α) που πραγματοποιούνται για κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου και β) για ανάληψη καθηκόντων διοίκησης. Στις περιπτώσεις μετακίνησης, εξαιρούμενης της Υπηρεσίας προτίμησης, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε Υπηρεσία που απέχει από την Υπηρεσία όπου ανήκει άνω των τριάντα ενός (31) χιλιομέτρων, ο υπάλληλος λαμβάνει πέντε (5) μόρια ανά μήνα υπηρεσίας εκεί.
6. Στις Ε.Μ.Α.Κ μετακινείται και υπηρετεί μόνο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι μετακινήσεις προς τις Ε.Μ.Α.Κ. υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου επιτρέπονται, εφόσον η ηλικία τους είναι μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών, προηγουμένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως, αυτών που έχουν υπηρετήσει μόνον σε Ειδικές Δυνάμεις. Έπονται οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε αντικείμενα που σχετίζονται με ορειβασία, αναρρίχηση, κατάδυση και εκπαίδευση σκύλων και ελλείψει αυτών οι κάτοχοι ανάλογων πτυχίων Ιδιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:34 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

  Να δοθεί η νομική κάλυψη στους Διοικητές Νομών να κάνουν κουμάντο στον Νομό τους. Με αυτό του σχέδιο Νόμου καθίστανται κατ ουσίαν χωρίς γνώμη αφού ο Περιφερειάρχης παίρνει την τελική απόφαση.
  Μάλιστα ο Διοικητής Νομού να μετακινεί χωρίς χρονικό όριο όταν Υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν και δεν θίγεται οικονομικά ο Υπάλληλος.
  Σήμερα υπάρχει το φαινόμενο να βρίσκονται σε Κλιμάκια υπεράριθμοι Υπάλληλοι σε σχέση με την Κεντρική Υπηρεσία και ο Τοπικός Διοικητής να είναι ανήμπορος να μετακινήσει ορθά Υπαλλήλους.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:16 | ΝΙΚΟΣ

  Για την αποφυγη οικονομικης επιβαρυνσης αλλα και για την αποφυγη καταχρησης των μετακινησεων για τους υπαλληλους θα πρεπει να υπαρχει καποια χρηματικη αποζημιωση.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:59 | Χάρης Κ.

  Μετακίνηση άνω τον 50 χλμ εντός του ίδιου Νομού να θεωρείται μετάθεση. Επίσης για την μετακίνηση τον υπαλλήλων να λαμβάνονται υπόψη και τα μόρια τους και να μετακινείται αυτός με τα λιγότερα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:30 | SD

  Να προστεθεί μια παράγραφος για εσωτερικές μετακινήσεις εντός Σταθμών, Υπηρεσιών, ώστε να μην παραμένουν οι ίδιοι υπάλληλοι στις ίδιες θέσεις-γραφεία και να γίνεται κύκλος (rotation) μεταξύ βάρδιας γραφείων, υπαλλήλων που «εγκλωβίζονται» στην ίδια θέση για χρόνια, και μεταξύ διοικητών και προϊσταμένων, ώστε να εναλλάσσονται και κατ’ επέκταση να αποκτούν εμπειρία.
  Οι εσωτερικές μετακινήσεις πρέπει να γίνονται ανά τριετία ή υποχρεωτικά ανά πενταετία εφόσον υπάρχουν υπάλληλοι που μπορούν να εκτελέσουν τα ίδια καθήκοντα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:22 | Κωνσταντίνος

  H παραγραφος 5 αναφερει:
  «Η χρονική διάρκεια μετακίνησης, όταν αυτή πραγματοποιείται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες για υπαλλήλους μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου και τους τέσσερις (4) μήνες για Αξιωματικούς, εκτός των μετακινήσεων: α) που πραγματοποιούνται για κάλυψη αναγκών της αντιπυρικής περιόδου και β) για ανάληψη καθηκόντων διοίκησης.»
  Επειδή το προσωπικο που θα στελεχωσει τα γραφεία της ΔΙΠΥΝ πρέπει να εχει συγκεκριμενα χαρακτηριστικα πχ γνωσεις οικονομικων, πληροφορικης κτλ δέον είναι η προσθήκη εδαφίου γ ως εξης:
  γ) που πραγματοποιουνται για την στελέχωση των γραφειων της οικίας ΔΙΠΥΝ.
  Με την ανωτερω προτεινόμενη προσθήκη θα δοθει η δυνατότητα μετακινησης στην ΔΙΠΥΝ προσωπικου κατάλληλου για την λειτουργία των γραφείων της.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:47 | Γιώργος

  Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Π/Δ 210/92 Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να κατοικούν στις πόλεις έδρες των Υπηρεσιών που υπηρετούν. Θα εφαρμοστεί το ανωτέρω στην περίπτωση μετακίνησης εντός Νομού δηλαδή θα πρέπει ο Υπάλληλος να μετακομίσει στην πόλη που μετακινήτε;

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:17 | Γιώργος

  Στις περιπτώσεις μετακίνησης, εξαιρούμενης της Υπηρεσίας προτίμησης, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε Υπηρεσία που απέχει από την Υπηρεσία όπου ανήκει άνω των τριάντα ενός (31) χιλιομέτρων, ο υπάλληλος λαμβάνει πέντε (5) μόρια ανά μήνα υπηρεσίας εκεί.
  Προτείνετε
  Στις περιπτώσεις μετακίνησης, εξαιρούμενης της Υπηρεσίας προτίμησης, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε Υπηρεσία που απέχει από την Υπηρεσία όπου ανήκει άνω των τριάντα ενός (31) χιλιομέτρων, ο υπάλληλος λαμβάνει πέντε (5) μόρια ανά μήνα υπηρεσίας εκεί και επίσης λαμβάνει και τα έξοδα μετακίνησης

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 09:04 | Αναστάσιος Καναβός

  Παρ.3: Οι μετακινήσεις που διενεργούνται για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, γιατί δεν υλοποιούνται με την μορφή αποσπάσεων προκειμένου να υπάρχει έλεγχος των ενεργειών από το αρμόδιο συμβούλιο και να μην επιτρέπονται στρεβλώσεις (με την πάροδο των χρόνων) από την πραγματική φιλοσοφία και διάσταση του μέτρου; Αφού αφορούν κάλυψη έκτακτης ανάγκης, γιατί να μην δικαιούνται και προβλεπόμενη αποζημίωση, ώστε να γίνεται πιο αποδεκτή, με ενδιαφέρον και συμμετοχή του υπαλλήλου;

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:57 | ΛΙΟΛΙΟΣ

  Λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης του Νομού Έβρου,δηλαδή της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης από άκρη σε άκρη του (μήκος Νομού περί τα 170-180 χλμ) προτείνουμε να διαχωριστεί σε Βόρειο και Νότιο Τομέα ( Βόρειος Τομέας που θα καλύπτει Δίκαια, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο) και (Νότιος Τομέας με Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Φέρες) όπως ισχύει και στην ΕΛ.ΑΣ, με τις αντίστοιχες Αστυνομικές Διευθύνσεις,Βορείου και Νοτίου Τμήματος Νομού.
  Επίσης, το νησί της Σαμοθράκης,που ανήκει διοικητικά στον Ν.Έβρου αλλά και βρίσκεται σε απομακρυσμένη άγονη γραμμή(με ότι αυτό συνεπάγεται), λογίζεται στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλές Δυνάμεις ως ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ άρα και εδώ πρέπει να γίνεται η μοριοδότηση των υπαλλήλων, διαφορετικά από τα παραπάνω αναγραφόμενα, είναι παράδοξο να λογίζεται ως ηπειρωτική χώρα-ακόμη και στους πυροσβέστες(βλέπε και μοριοδότηση των υπαλλήλων των υπολοίπων Σ.Α.) που έχουν σαν Νομό συμφερόντων τους,τον Έβρο,αφού έρχεται σε αντίθεση με ότι ισχύει στους κανόνες μετάθεσης-μετακίνησης για τις Ένοπλες Δυνάμεις,την ΕΛ.ΑΣ.,το Λιμενικό Σώμα αλλά και όλους τους υπαλλήλους, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
  Μετακινήσεις για το νησί της Σαμοθράκης,μόνο από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:21 | Χ. & Γ.

  1) Άρθρο 161 παρ.4α : Σχετικά με τα κριτήρια να προστεθεί και ο συνολικός αριθμός των μεταθέσεων του υπαλλήλου (και δη των απομακρυσμένων μεταθέσεων). Επίσης υπάλληλοι που έχουν κλείσει εξαετία να προηγούνται των μετακινήσεων.
  2) Άρθρο 161 παρ.5 : Συμψηφισμός των χρονικών ορίων μετακίνησης των παραγωγικών υπαξιωματικών & πυρονόμων με των αξιωματικών (4 μήνες).
  3) Άρθρο 161 παρ.6 : Προτείνεται στις ΕΜΑΚ να μετακινούνται υποχρεωτικά όλοι οι αξιωματικοί με συγκεκριμένο καθορισμένο χρονικό ορίζοντα (π.χ. :τουλάχιστον τρία έτη).

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:56 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 161 παρ. 1 : αντικαθίσταται το «οποτεδήποτε … Συμβουλίου» με το «τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα από Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συστήνεται για αυτό το λόγο και αποτελείται από 2 Αξιωματικούς πλην του Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. και 1 εκπρόσωπο των υπαλλήλων που εκλέγεται και λειτουργεί στα πρότυπα του Συμβουλίου Μεταθέσεων».
  Άρθρο 161 παρ. 2β : καταργείται πλήρως και αντικαθίσταται από την παρ. 2γ.
  Άρθρο 161 παρ. 6 : αντικαθίσταται του Πυρονόμου με τον αντίστοιχο βαθμό που θα προκύπτει από το νέο βαθμολόγιο και το 35 ετών με το 40.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 16:11 | Τζανέτος

  Για μετακίνηση υπαλλήλου για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσία που απέχει πάνω από 31 ή έστω 50 χιλιόμετρα από την υπηρεσία που ανήκει να θεωρείτε απόσταση και να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 160 περί αποστάσεων.
  Για το λόγο ότι μπορεί να μετακινηθείo πυροσβέστης π.χ. από την Αρεόπολη στην Νεάπολη 150 χιλιόμετρα εντός του νομού Λακωνίας και να μην λάβει έξοδα μετακίνησης γεγονός ιδιαίτερα άδικο και με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τον υπάλληλο, ενώ κάποιος όταν πηγαίνει για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε όμορο νομό πάνω από 50 χιλιόμετρα θεωρείτε μετάθεση και παίρνει κανονικά τα έξοδα μετάθεσης

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:16 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  άρθρο 161 παρ.5 για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσία που απέχει πάνω από 31 χιλιόμετρα από την υπηρεσία που ανήκει ο υπάλληλος λαμβάνει 5 μόρια το μήνα.
  Για μετακίνηση υπαλλήλου για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσία που απέχει πάνω από 31 ή έστω 50 χιλιόμετρα από την υπηρεσία που ανήκει να θεωρείτε απόσταση και να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 160 περί αποστάσεων.
  Για τον εξής λόγο: με τις διάταξής του 161 μπορεί να μετακινηθεί π.χ. από την Αρεόπολη στην Νεάπολη 150 χιλιόμετρα εντός του νομού Λακωνίας και να μην λάβει έξοδα μετακίνησης γεγονός ιδιαίτερα άδικο και με μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για τον υπάλληλο, ενώ αν κάποιος πηγαίνει για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε όμορο νομό πάνω από 50 χιλιόμετρα θεωρείτε μετάθεση.
  EYPS ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 13:19 | Νικος 21

  Οι μετακινήσεις για τα Νησιά να γίνονται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:15 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Άρθρο 161 – Μετακινήσεις
  1. Οι μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ Υπηρεσιών που βρίσκονται στην «ίδια πόλη» κατά την έννοια του άρθρου 164 δεν θεωρούνται μεταθέσεις ή αποσπάσεις, ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο και γίνονται οποτεδήποτε χωρίς απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
  2. Αρμόδιοι για τη λήψη απόφασης μετακίνησης είναι:
  α) Ο Αρχηγός, για τους Διοικητές Υπηρεσιών καθώς και για υπαλλήλους από και προς τις Κεντρικές Υπηρεσίες.
  β) Ο κατά τόπον αρμόδιος Συντονιστής Επιχειρήσεων, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ., για υπαλλήλους από και προς Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ) και για υπαλλήλους μεταξύ περισσοτέρων της μίας ΔΙ.Π.Υ.
  γ) Ο κατά τόπον αρμόδιος Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ., κατόπιν πρότασης του Διοικητή της οικείας ΔΙ.ΠΥ.Ν., για τους υπαλλήλους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Σταθμών και Κλιμακίων χωρικής αρμοδιότητάς τους

  Στις καταργουμενες διαταξεις του αρθρου 182 δεν περιεχεται το π/δ 93/2014 ,αλλα αναφερεται οτι καταργουνται τα αρθρα απο το 9 -23 του 170/1996 ….οποτε και το αρθρο 21 παρ.7 ….τι θα υπερισχυσει τελικως για τα οσα αναφερονται συμφωνα με το παρον αρθρο παρ.2γ;;;

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:23 | ΕΤ

  Εφόσον ισχύουν οι μετακινήσεις, κατά τη διάρκεια της να δοθεί κάποιο επίδομα χρηματικό ώστε οι συνάδελφοι να καλύπτουν το επιπλέον κόστος εξόδων λόγω της μετακίνησης τους ή η Υπηρεσία να διασφαλίσει τη μετακίνηση των υπαλλήλων με δικά της μέσα μεταφοράς. Ακόμα και μια απόσταση της τάξης των 50 χιλιομέτρων (δηλ πήγαινε – Έλα 100χλμ) σε καθημερινή βάση επιβαρύνει μηνιαία τουλάχιστον με 200-300 ευρώ κάποιον υπάλληλο.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 09:08 | ΚΩΣΤΑΣ

  Σήμερα οι μετακινησεις …ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υπηρεσίας και έγκρισή της από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης».
  Με το παρων αρθρο «..γ) Ο κατά τόπον αρμόδιος Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ., κατόπιν πρότασης του Διοικητή της οικείας ΔΙ.ΠΥ.Ν., για τους υπαλλήλους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Σταθμών και Κλιμακίων χωρικής αρμοδιότητάς τους.
  Για να ισχυσει το παραπανω πρεπει να καταργηθει το Π.Δ.93/2014 Αρ.1 που δεν αναφέρεται στις καταργούμενες διαταξεις.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 21:12 | ΚΩΣΤΑΣ

  2. Αρμόδιοι για τη λήψη απόφασης μετακίνησης είναι:
  γ) Ο κατά τόπον αρμόδιος Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ., κατόπιν πρότασης του Διοικητή της οικείας ΔΙ.ΠΥ.Ν., για τους υπαλλήλους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, Σταθμών και Κλιμακίων χωρικής αρμοδιότητάς τους.

  Σύμφωνα με το ΠΔ 93/2014 Αρ.1 που ισχύει σήμερα
  1. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του π.δ. 170/1996 (Α΄ 131) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
  «7. Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τις Υπηρεσίες διοικητικής υπαγωγής τους και αντιστρόφως καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των
  Πυροσβεστικών Κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία, δεν θεωρούνται αποσπάσεις και ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υπηρεσίας και έγκρισή της από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης».
  Με απόφαση λοιπόν του Αρχηγού του Π.Σ.πράγμα που δεν αναφέρεται τώρα πια.
  Για να έχει εφαρμογή λοιπόν αυτή η παράγραφος, θα πρέπει στις καταργούμενες διατάξεις να αναφέρεται και το άρθρο 1 του Π.Δ.93/2014

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 21:03 | ΚΩΣΤΑΣ

  β) Ο κατά τόπον αρμόδιος Συντονιστής Επιχειρήσεων, κατόπιν πρότασης του Διοικητή της οικείας ΠΕ.ΠΥ.Δ., για υπαλλήλους από και προς Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ) και για υπαλλήλους μεταξύ περισσοτέρων της μίας ΔΙ.Π.Υ.

  ΔΙ.Π.Υ Νομού ??

  Αν ναι τότε πρόκειται για μετακίνηση σε άλλο Νομό, πράγμα που- τηρουμένων των χιλιομετρικών αποστάσεων 158 3α.- συνιστά «ΜΕΤΑΘΕΣΗ» και όχι μετακίνηση

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 15:35 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  6. Στις Ε.Μ.Α.Κ μετακινείται και υπηρετεί μόνο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι μετακινήσεις προς τις Ε.Μ.Α.Κ. υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου επιτρέπονται, εφόσον η ηλικία τους είναι μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών, προηγουμένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως, αυτών που έχουν υπηρετήσει μόνον σε Ειδικές Δυνάμεις. Έπονται οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε αντικείμενα που σχετίζονται με ορειβασία, αναρρίχηση, κατάδυση και εκπαίδευση σκύλων και ελλείψει αυτών οι κάτοχοι ανάλογων πτυχίων Ιδιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

  όσον αφορά τις μςτακινήσεις στις ΕΜΑΚ, θα πρέπει να προστεθεί Β) Οι υπάλληλοι που μετακινούνται στις ΕΜΑΚ και λαμβάνουν ειδικές εκπαιδεύσεις στα αντικείμενα των ΕΜΑΚ παραμένουν υποχρεωτικά σε αυτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 14:16 | ΣΚ

  Άρθρο 161 – Μετακινήσεις
  Στην παράγραφο 6 να προστεθεί εδάφιο (β): Οι υπάλληλοι που μετακινούνται στις ΕΜΑΚ και λαμβάνουν ειδικές εκπαιδεύσεις στα αντικείμενα των ΕΜΑΚ παραμένουν υποχρεωτικά σε αυτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών

  6. α ) Στις Ε.Μ.Α.Κ μετακινείται και υπηρετεί μόνο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι μετακινήσεις προς τις Ε.Μ.Α.Κ. υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου επιτρέπονται, εφόσον η ηλικία τους είναι μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών, προηγουμένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως, αυτών που έχουν υπηρετήσει μόνον σε Ειδικές Δυνάμεις. Έπονται οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε αντικείμενα που σχετίζονται με ορειβασία, αναρρίχηση, κατάδυση και εκπαίδευση σκύλων και ελλείψει αυτών οι κάτοχοι ανάλογων πτυχίων Ιδιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  Β) ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΜΑΚ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΜΑΚ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΤΩΝ.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 10:09 | Θεοφάνης

  Βάσει του άρθρου 164 του νέου νομοσχεδίου παρ1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος θεωρείται ότι:
  α. Ευρίσκονται στην «ίδια πόλη» οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που λειτουργούν:
  αα) στον ίδιο νομό της ηπειρωτικής χώρας, συμπεριλαμβανόμενων των νήσων

  Άρα η Σαμοθράκη διαχωρίζεται από το νομό Έβρου ,η Θάσος από το νομό Καβάλας και οι Σποράδες από το νομό Μαγνησίας.. Που σημαίνει ότι πλέον όλοι πάνε εκεί με μετάθεση και όχι με μετακίνηση εντός νομού. Με λίγα λόγια το άρθρο 161 που αφορά τις μετακινήσεις εντός νομού δεν ισχύει για αυτές τις περιπτώσεις αφού διαχωρίστηκαν τα νησιά από τους ηπειρωτικούς νομούς.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 13:16 | ΠΑ

  ο χρονικός περιορισμός είναι απαραίτητο να υπάρχει στις μετακινήσεις ώστε οι αυθαιρεσίες του παρελθόντος επιτέλους να σταματήσουν και να μην υπάρχουν οι ευνοούμενοι και οι αδικημένοι της κάθε περίστασης. Δύο μήνες για όλους είναι ένα λογικό διάστημα μετακίνησης

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 13:21 | Σ.Κ.

  Στο Άρθρο 161 – Μετακινήσεις, στην παράγραφο 6 να προστεθεί: «Υπάλληλοι μου μετακινούνται στις ΕΜΑΚ και λαμβάνουν ειδικές εκπαιδεύσεις παραμένουν σε αυτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών»

  6.
  α)Στις Ε.Μ.Α.Κ μετακινείται και υπηρετεί μόνο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι μετακινήσεις προς τις Ε.Μ.Α.Κ. υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Πυρονόμου επιτρέπονται, εφόσον η ηλικία τους είναι μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών, προηγουμένων υποχρεωτικά αυτών που έχουν υπηρετήσει τη στρατιωτική τους θητεία σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι κάτοχοι πτυχίου υποβρύχιου καταστροφέα ή αλεξιπτωτιστή, άλλως, αυτών που έχουν υπηρετήσει μόνον σε Ειδικές Δυνάμεις. Έπονται οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας σε αντικείμενα που σχετίζονται με ορειβασία, αναρρίχηση, κατάδυση και εκπαίδευση σκύλων και ελλείψει αυτών οι κάτοχοι ανάλογων πτυχίων Ιδιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

  β) «ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΜΑΚ ΚΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΕΤΩΝ»

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 16:06 | ΕΤ

  Στις μετακινήσεις να μην εξαιρούνται οι συνάδελφοι που υπηρετούν με βάση την κατηγορία άρθρων

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 10:44 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

  Είναι μία καλή αρχή για να μπει ένα τέλος στις μετακινήσεις χωρίς αιτιολογικό ή με πρόφαση πάντα την υπηρεσιακή ανάγκη. Στις μετακινήσεις εντός Νομού θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η μετακίνηση προσωπικού που υπάγεται σε ειδικές κατηγορίες άρθρα όπως οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι κ.α., ανεξαρτήτως βαθμού, διότι πάντα θα την πληρώνουν τα ίδια άτομα.
  Υπάρχουν συνάδελφοι που όταν τους ζητήθηκε να μετακινηθούν, εντός νομού σε άλλη υπηρεσία για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο στο οποίο είχαν υπαχθεί, αλλά όταν έγιναν αιτήσεις για μετακινήσεις στο ΜΕΤΠΕ, με έξοδα του δημοσίου, ήταν οι πρώτοι που έκαναν αίτηση. Μάλιστα υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που μετακινήθηκαν από διάφορα σημεία της Επικράτειας τότε δεν ήταν τρίτεκνοι και πολύτεκνοι?
  Επίσης στις μετακινήσεις πρέπει να μπει ένα χιλιομετρικό όριο, δεν μπορεί να θεωρείτε μετακίνηση εφόσον είναι πάνω από πενήντα χιλιόμετρα αλλά μετάθεση. Υπάρχουν πολλοί νομοί που οι μετακινήσεις είναι άνω των πενήντα χιλιομέτρων, μήπως θα πρέπει οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι να λαμβάνουν κάποια χρηματική αποζημίωση σαν έξοδα μετακίνησης.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 22:30 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ.

  Θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος περιορισμός στις μετακινήσεις, κυρίως σε Νομούς που έχουν μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, όπως είναι ο Νομός Έβρου (180 χιλιόμετρα περίπου). Για παράδειγμα δεν μπορεί να μετακινείται κάποιος καθημερινά από Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα και να διανύει απόσταση 120 χιλιομέτρων. Επίσης θα πρέπει να γίνει κάποια ρύθμιση σε Νομούς στους οποίους ανήκουν νησιά τα οποία είναι δυσπρόσιτα, όπως η Σαμοθράκη.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 23:42 | Δημήτριος

  Οι μετακινήσεις προσωπικού παρά την θέλησή τους επιβάλλει στους υπηρετούντες και στα νοικοκυριά τους επιπλέον έξοδα, στις περισσότερες των περιπτώσεων δυσβάσταχτα. Κρίνεται αναγκαίο όταν οι μετακινήσεις αυτές γίνονται χωρίς αίτηση του υπαλλήλου – σε όποιο βαθμό κι αν βρίσκεται – να γίνονται με δαπάνη του Δημοσίου.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 22:31 | Πορφυριος

  5. Η χρονική διάρκεια μετακίνησης, όταν αυτή πραγματοποιείται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες για υπαλλήλους μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου

  (2) δυο μηνες ειναι πολυ μικρο χρονικο διαστημα για υπαλληλους παραγωγικης σχολης. Δεν θα μπορει η υπηρεσια που μετακινουνται να τους χρησιμοποιει ως ανακριτικους υπαλληλους κ να χρεωνονται δικογραφιες γιατι δεν θα προλαβαινουν να τις διεκπεραιωσουν.
  Πως θα καλυπτεται μια υπηρεσια οταν εχει αναγκη να μετακινηθουν προς αυτη ανακριτικοι υπαλληλοι?

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 20:54 | Πορφυριος

  Μοριοδότηση στις μετακινήσεις πρεπει να υφίσταται μονο στις περπτωσεις:
  α) οταν η Υπηρεσια/κλιμακιο που μετακινειται ο υπαλληλος
  απεχει ανω των 50 χλμ απο την υπηρεσια προτιμησης
  β) οταν για την Υπηρεσια/κλιμακιο μετακινησης ο υπαλληλος
  πρεπει να διανυσει θαλασσια αποσταση απο την υπηρεσια
  προτιμησης.
  Και στις δυο περιπτωσεις τα μορια που λαμβανει ανα μηνα να ειναι ομοια σαν να ηταν μεταθεση δηλ 1 μοριο το μηνα για ηπειρωτικες μετακινησεις κ 2 μορια το μηνα για θαλασσιες.
  Επιπλεον οταν συμπληρωνει (1) ετος μετακινησης συνεχομενα η τμηματικα να παιρνει κ τα μορια ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση της πόλης όπου εδρεύει η Πυροσβεστική Υπηρεσία/κλιμακιο στην οποία μετακινηθηκε ο υπάλληλος από την πόλη όπου εδρεύει η Υπηρεσία προτίμησης ως εξής:
  • Από >51 χλμ.20 μόρια ανα ετος μετακινησης
  • θαλασσια αποσταση 30 μορια ανα ετος μετακινησης

  Με την ανωτερω προταση απαλοίφεται το παραδοξο του σχεδίου
  Νόμου να πριμοδοτειται περισσοτερο ο μετακινουμενος απο τον
  μετατιθέμενο.–

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 12:43 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Θα πρέπει να υπάρχει δικλίδα ασφαλείας για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται σε Νομούς που περιλαμβάνουν νησιά όπως ο Νομός Μαγνησίας ο οποίος έχει τέσσερις (4) Υπηρεσίες σε νησιά και θα πρέπει όλοι οι υπάλληλοι να προστατεύονται και να υπάρχουν περιορισμοί στις μετακινήσεις από και προς τα νησιά , έκτος αν αυτή γίνεται με την θέληση τους.

 • 4 Ιανουαρίου 2020, 04:44 | Χρήστος

  Πιστεύω ότι όπως και να βαφτίζεται μία αλλαγή υπηρεσίας(μετάθεση, απόσπαση, μετακίνηση), εφόσον γίνεται με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, πρέπει να αποζημιώνεται. Ακόμη και μια απόσταση 30χιλιμ(περίπου 1200χιλ. το μήνα), θα δημιουργήσει ένα επιλέον έξοδο τουλάχιστον 200€ μόνο βενζίνη και μικροέξοδα. Εννοείται ότι δεν θα εξαιρείται κανένας από την διαδικασία των μετακινήσεων. Επίσης αυτονόητο είναι ότι οι αποφάσεις μετακίνησης θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και με πλήρη σαφήνεια να αναφέρεται επακριβώς το χρονικό διάστημα. Σε καμία περίπτωση μετακίνηση δεν πρέπει να ξεπερνάει τους έξι μήνες(όπως ορισμός Διοικητή), γιατί τότε μάλλον μιλάμε για μετάθεση και είναι σίγουρο ότι τα »καλά παιδιά» της εκάστοτε κυβέρνησης, δεν θα μετατεθούν και δεν θα μετακινηθούν ποτέ…

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 20:04 | Παπαστεργιοπουλος Χαραλαμπος

  Μετά τα άρθρα 160 και 161 Θεωρώ ότι πρέπει να συμπληρωθεί ένα άρθρο «Μετατάξεις» όπου θα δωθεί το δικαίωμα στους δασικούς υπαλλήλους Δασοφύλακες (Ειδικοί Δασικής Προστασίας) Δασοπόνους Δασολόγους που υπηρετούν σήμερα στη Δασική Υπηρεσία και έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην δασοπυρόσβεση, είτε όσο ήταν στην αρμοδιότητα των Δασικών Υπηρεσιών είτε έχουν εργασθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα ως εποχικοί πυροσβέστες (εργάτες πυρόσβεσης διάσωσης, οδηγοί, κ.α.) να μεταταχθούν στο Π.Σ. ωστε να προσφέρουν στο έργο της δασοπυρόσβεσης τόσο με τις γνώσεις τους στην κατάσβεση αλλά και με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων. Οι παραπάνω υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών κατέχουν πτυχία αποδεκτά από το Π.Σ. και οι περισσότεροι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας τουλάχιστον αλλά και μοτοσικλέτας Α κατηγορίας.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 19:18 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Άρθρο 161- Μετακινήσεις
  Θα πρέπει να υπάρχει δικλίδα ασφαλείας για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται σε Νομούς που περιλαμβάνουν νησιά όπως ο Νομός Μαγνησίας ο οποίος έχει τέσσερις (4) Υπηρεσίες σε νησιά και θα πρέπει όλοι οι υπάλληλοι να προστατεύονται και να υπάρχουν περιορισμοί στις μετακινήσεις από και προς τα νησιά , έκτος αν αυτή γίνεται με την θέληση τους.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 15:05 | Θεοφάνης

  Θεωρώ πολύ σωστό ότι επιτέλους μπαίνει χρονικό όριο στις μετακινήσεις γιατί έτσι προστατεύονται οι υπάλληλοι από το να μετακινηθούν κάπου μόνιμα χωρίς τη θέληση τους.. Πολύ σωστή κίνηση αν αναλογιστούμε ότι υπάρχουν νόμοι ηπειρωτικοί στους οποίους υπάγονται διοικητικά πυροσβεστικά κλιμάκια νησιών. Πχ Στο νομό Έβρου υπάγεται το ΠΚ Σαμοθράκης, στο νομό Καβάλας το ΠΚ Θάσου και στο νομό Μαγνησίας τα ΠΚ Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου.. Σ αυτές τις περιπτώσεις η μετακίνηση αποτελούσε στην ουσία μετάθεση αφού ο υπάλληλος μετεγκαθίστατο ουσιαστικά στο νησί, αλλάζοντας τόπο κατοικίας με τις όποιες συνέπειες.. Τουλάχιστον τώρα μπαίνει χρονικό όριο και ίσως και μοριοδότηση.. Πολύ σωστή κίνηση!

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 15:13 | ΑΚ

  Στην παραφραφο 5 του παροντος αρθρου αναφερεται
  «..Στις περιπτώσεις μετακίνησης, εξαιρούμενης της Υπηρεσίας προτίμησης, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε Υπηρεσία που απέχει από την Υπηρεσία όπου ανήκει άνω των τριάντα ενός (31) χιλιομέτρων, ο υπάλληλος λαμβάνει πέντε (5) μόρια ανά μήνα υπηρεσίας εκεί.»
  Στο αρθρο 158 παρ 3 αναφερεται:
  «Οι υπάλληλοι δεν λαμβάνουν μόρια των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση:
  α. Μετάθεσης από και προς το νομό συμφερόντων τους, που απέχει λιγότερο από πενήντα (50) χιλιόμετρα.»
  Με αυτο τον τροπο πριμοδοτειται περισοτερο μια διμηνη μετακινηση απο μια ετησια μεταθεση. πχ υπαλληλος μετακινειται σε Υπηρεσια εντος νομου αποστασης 40 χλμ για 2 μηνες κ παιρνει 2 Χ 5 = 10 μορια. Την ιδια στιγμη ετερος συναδελφος μετατιθεται σε Υπηρεσια γειτονικου Νομου ιδιας αποστασης και δεν παιρνει κανενα μοριο.
  –Δικαιοτερο ειναι να πριμοδοτειται η μετακινηση για ανω των πενηντα χιλιομετρων κ ο υπαηλος να λαμβανει τα μορια που προβλεπονται στο αρθρο 158 παρ 2 υποπαρ α εδαφιο α.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 14:21 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.

  Άρθρο 161 – Μετακινήσεις
  -Στις μετακινήσεις εντός Νομού θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η μετακίνηση προσωπικού που υπάγεται σε άρθρα (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, επιμέλεια), ανεξαρτήτως βαθμού, διότι θα υπάρχει πάντα η μετακίνηση των ίδιων ατόμων που μετατίθενται συνεχώς.
  -Θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα της μοριοδότησης. Δε μπορεί να δίνονται 5 μόρια το μήνα σε μετακινήσεις (και ουσιαστικά βρίσκονται κοντά στην κατοικία τους-εντός Νομού), ενώ σε συναδέλφους που αναγκαστικά τελούν σε μετάθεση για διάφορους λόγους (ανανέωση χρόνου 6 ετών, μη ύπαρξη κενών ή δήλωση μετάθεσης για άλλο λόγο) να δίνονται λιγότερα μόρια.

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 10:18 | Λουκας

  «4. Ειδικότερα, η μετακίνηση υπαλλήλου πραγματοποιείται, χωρίς αίτηση, στις εξής περιπτώσεις
  α) Προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες.
  Στην περίπτωση αυτή προτιμούνται υπάλληλοι που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν και έχουν τα λιγότερα μόρια.»

  Οι εκαστοτε υπηρεσιακες αναγκες ποικιλλουν. π.χ αλλες φορες ειναι απαραιτητο να μετακινηθουν οδηγοι, αλλες μαχιμοι, αλλες πραγωγικοι αλλες Αξιωματικοι κτλ. Τα μορια δεν πρεπει να λαμβανονται υποψη στις μετακινησεις εντος Νομου.
  Το παραπανω εδαφιο θα μπορουσε να διορθωθει ως εξης:
  α) Προκειμένου να καλυφθούν υπηρεσιακές ανάγκες.
  Στην περίπτωση αυτή προτιμούνται υπάλληλοι που καλυπτουν συγκεκριμενες υπηρεσιακες αναγκες και δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν.»

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 10:31 | Λουκας

  » 5. Η χρονική διάρκεια μετακίνησης, όταν αυτή πραγματοποιείται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες για υπαλλήλους μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου και τους τέσσερις (4) μήνες για Αξιωματικούς..» >>>>

  Γιατι υπαρχει διαφορετικη χρονικη διαρκεια στις μετακινησεις μεταξυ Αξιωματικων και υπαλλήλων μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου?
  Συμφωνα με το προς διαβουλευση ανωτερω αρθρο ο Αξιωματικος που συνηθως δουλευει πρωινο δυναται να μετακινειται εως 4 μηνες που σημαινει καθημερινες μετακινησεις για 4 μηνες δηλ εως κ 80 φορες θα πηγαινοερχεται απο την εδρα του, ενω οι υπαλλήλοι μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου που δουλευουν 24ωρο να μετακινουνται εως 2 μηνες που σημαινει το πολυ 16 μετακινησεις απο την εδρα του.
  Στις μετακινησεις για υπηρεσιακους λογους δεν πρεπει να υπαρχει χρονικος περιορισμος η αν τεθει να ειναι ο ιδιος για ολους τους υπαλληλους