Άρθρο 60 – Προϋποθέσεις ανανέωσης ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας

1. Προκειμένου οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας να ανανεώσουν την ιδιότητά τους ως Εθελοντές, λαμβάνουν ανά τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία κτήσης της ιδιότητάς τους, με μέριμνα της Διεύθυνσης Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης της Γ.Γ.Π.Π., συμπληρωματική εκπαίδευση από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας, προσκομίζοντας επικαιροποιημένα τα πιστοποιητικά της παραγράφου 1ε του άρθρου 59 και επαναξιολογούνται.
2. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης της ανωτέρω συμπληρωματικής εκπαίδευσης, οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας δύνανται να επαναλάβουν τη διαδικασία εντός τριών (3) μηνών, διάστημα κατά το οποίο αναστέλλεται η ιδιότητά τους, ενώ τυχόν εκ νέου αποτυχία συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας.
3. Απώλεια της ιδιότητας Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας επέρχεται, κατόπιν έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στην περίπτωση παύσης πλήρωσης των προϋποθέσεων των παρ. 1γ, δ και ε του άρθρου 59.
4. Η διαγραφή της Εθελοντικής Οργάνωσης του άρθρου 67 επιφέρει και εξισώνεται με την απώλεια ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη της ομάδας ένταξης τους.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:36 | Χρήστος Κεής

  Λαμβάνοντας υπόψη την ασάφεια της διαδικασίας αξιολόγησης , την έλλειψη του σχετικού φορέα αυτή τη στιγμή και των πολλαπλών ιδιοτήτων και εξειδικεύσεων των εθελοντών η τακτική επαναξιολόγηση ατόμων σε εθνικό επίπεδο με την απειλή διαγραφής είναι στην καλύτερη περίπτωση κίνητρο απεμπλοκής για όποιον επιθυμεί να προσφέρει εθελοντικό έργο. Η αναβάθμιση των εθελοντών είναι αποτέλεσμα σταθερής εκπαίδευσης και το ιδανικότερο να παρέχεται δωρεάν χωρίς προϋποθέσεις και με επιβραβευτικά κίνητρα στους αντικειμενικά λίγους πια πρόθυμους να συμβάλλουν δωρεάν στο τεράστιο κοινωνικό έργο που παρέχουν οι εθελοντικές οργανώσεις με προσωπικό οικογενειακό και οικονομικό κόστος και να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους κατά περίπτωση.
  Η εμπειρία έδειξε ότι προγραμματισμένες εξετάσεις και αξιολογήσεις σε καθορισμένες ημερομηνίες οδηγούσε σε τεράστιες απώλειες συμμετοχής καθώς οι ατομικές εργασιακές ανάγκες είναι τέτοιες που απαγορεύουν σφικτές προθεσμίες. Η πρόθεση μας είναι να διευκολύνουμε την εμπλοκή των πολιτών απλοποιώντας τις διαδικασίες.
  Προτείνεται για παράδειγμα κάθε δυο μήνες θα πραγματοποιούνται σεμινάρια εθελοντών σε οποιοδήποτε από τα οποία θα μπορεί να παρακολουθήσει και να πραγματοποιήσει την τριετούς διάρκειας επιμόρφωσή του ο εθελοντής.( είναι υποχρεωμένος να πάει αλλά χωρίς απειλές διαγραφής αν δεν μπορέσει και απαλείφεται η έννοια της απειλητικής Αξιολόγησης).
  Μία πολύ σωστή παρατήρηση που δημιουργεί πνεύμα αμφισβήτησης για το σκοπό της διαδικασίας είναι ενός πολίτη που είπε ‘’όταν δεν αξιολογούνται τακτικά οι αρμόδιες υπηρεσίες ποια η σκοπιμότητα της αξιολόγησης αυτών που επεμβαίνουν επικουρικά;’’

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:16 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  Σε ότι αφορά την § 1 :
  Προτείνεται «ανά πέντε ( 5 ) χρόνια» , αντί για τρία ( 3 )

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:08 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

  Υπάρχει χρόνος και χρήμα για όλη αυτή τη διαδικασία; .
  Μπορούν να γίνονται ασκήσεις κατά τόπους με τις οποίες θα ενημερώνονται οι εθελοντές. Είναι δυνατόν κάποιος που θέλει να προσφέρει, να ταλαιπωρείται για να μη χάσει την ιδιότητά του; Είναι κατά του εθελοντισμού αυτή η διάταξη.
  Δεν λαμβάνεται υπόψη η Περιφέρεια της Χώρας. Ο εθελοντής από τη Περιφέρεια πόσο χρόνο και πόσα χρήματα θα χρειάζεται για να συνεχίσει να προσφέρει;

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:02 | WWF Ελλάς

  Θα ήταν πιο λειτουργικό και με μικρότερο κόστος για τους εθελοντές αλλά και τις κρατικές αρχές η αξιολόγηση και η επανεκπαίδευση να πραγματοποιείται κάθε 5 έτη. Όπως και να έχει η επαναξιολόγηση των προσόντων, των ικανοτήτων και των γνώσεων των εθελοντών είναι απαραίτητη και δεν προβλέπεται ως σήμερα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:33 | ΕΔΑΣΑ (Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής)

  Η απαίτηση επανεκπαίδευσης θεωρούμε ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο θεωρούμε ότι το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι πέντε (5) έτη αντί για τρία (3) που προβλέπονται στη παράγραφο 1. Σε ότι αφορά την έναρξη ισχύος, να αναγνωριστούν οι πιστοποιήσεις των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας που έχουν αποκτηθεί μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

  Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής (ΕΔΑΣΑ)

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:09 | ΕΟΠΥΔ

  Σε ότι αφορά την § 1 :
  Προτείνεται «ανά πέντε ( 5 ) χρόνια» , αντί για τρία ( 3 )

  Ο Εθνικός Διοικητής Π.Π. μας ενημέρωσε ότι όσοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί από την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ και έχουν περάσει την πενταετία θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν μία ταχύρρυθμη μετεκπαίδευση.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:10 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Σε ότι αφορά την § 1 :
  Προτείνεται «ανά πέντε ( 5 ) χρόνια» , αντί για τρία ( 3 )

  Επίσης, οι ώρες συμπληρωματικής εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ανάλογες των εκθέσεων αξιολογήσεως των Ε.Ο. και συνεπώς και της επάρκειας τους.

 • Ας υποθέσουμε ότι μια οργάνωση έχει λάβει τον νέο αριθμό Μ.Ε.Ο.Π.Π διότι είχε 12 εθελοντές που πέρασαν επιτυχώς την ακαδημία πριν 3 χρόνια. Καλούνται να ανανεώσουν την ιδιότητά τους ως εθελοντές, αλλά από τους 12, οι 3 μένουν μετεξεταστέοι. Σε 3 μήνες επαναλαμβάνουν την διαδικασία και επιτυγχάνει μόνο ο ένας. Έτσι έχουμε σε αυτή την οργάνωση 10 από τους 12 εθελοντές . Σε αυτή την περίπτωση αφαιρείτε το Μ.Ε.Ο.Π.Π και διαγράφεται αυτή η οργάνωση;; Επειδή όπως δηλώσατε ότι κάθε οργάνωση πρέπει να έχει 12 εθελοντές minimum για να εντάσσεται στο M.E.O.Π.Π.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:06 | Δίκτυο Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού

  §1. Για αποφυγή ταλαιπωρίας και γραφειοκρατίας η επανεξέταση θα πρέπει να γίνεται κάθε 5 (πέντε) έτη.
  §4. Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη δεν έχει καμία σχέση με τις Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας. Επίσης, στο προηγούμενο άρθρο προβλέπονται όλα τα σχετικά με την ιδιότητα του Εθελοντή Πολιτικής Προστασίας και την κινητικότητα μεταξύ ομάδων, οπότε η παράγραφος αυτή είναι περιττή και πρέπει να απαλειφθεί.

  Οι παρατηρήσεις αυτές στο Νομοσχέδιο «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση της ΓΓΠΠ, Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» συμφωνήθηκαν ομόφωνα μετά από διεξοδική συζήτηση από τις ακόλουθες Εθελοντικές Οργανώσεις, μέλη του Δικτύου Εθελοντικών Ομάδων Υμηττού:

  Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού
  Εθελοντική Δασοπροστασία Δήμου Καισαριανής
  Κέντρο Προστασίας Δασων και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης
  Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας Βάρης

 • Σε ότι αφορά την § 1 :
  Προτείνεται «ανά πέντε ( 5 ) χρόνια» , αντί για τρία ( 3 )

  Ο Εθνικός Διοικητής Π.Π. μας ενημέρωσε ότι όσοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί από την ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ και έχουν περάσει την πενταετία θα χρειαστεί να παρακολουθήσουν μία ταχύρρυθμη μετεκπαίδευση.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 03:21 | Βασίλης Χριστοφοριδης

  Ναι, χρειάζεται αξιολόγηση. Αν δεν αξιολογεις ομως το μόνιμο προσωπικό που έχει την κυρία ευθύνη, είναι λογικό να αξιολογεις τους εθελοντές που συνδράμουν επικουρικά;

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:17 | Κούτσιας Κων/νος

  Προτείνω οι Ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι να πιστοποιούν την καταλληλότητα των μελών τους με βάση την τακτική παρακολούθηση των σεμιναρίων και τηλεπικοινωνιακών ασκήσεων που θα διεξάγονται από αρμόδιους φορείς.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:24 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Προτείνω οι Ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι να πιστοποιούν την καταλληλότητα των μελών τους με βάση την τακτική παρακολούθηση των σεμιναρίων και τηλεπικοινωνιακών ασκήσεων που θα διεξάγονται από αρμόδιους φορείς.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 13:21 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Προτείνουμε οι Ραδιοερασιτεχνικοί συλλογοι να πιστοποιούν την καταλληλότητα των μελών τους με βάση την τακτική παρακολούθηση των σεμιναρίων και τηλεπικοινωνιακών ασκήσεων που θα διεξάγονται από αρμόδιους φορείς.