Άρθρο 170 – Υγειονομική περίθαλψη

1. Η ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχεται από τους υγειονομικούς Αξιωματικούς του ή από τους υγειονομικούς Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ή των Ενόπλων Δυνάμεων ή από ιατρούς του δημόσιου τομέα ή από ιατρούς ιδιώτες συμβεβλημένους με το δημόσιο. Η κατάσταση της υγείας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του Πυροσβεστικού Σώματος. Για τη φαρμακευτική περίθαλψη του εν ενεργεία ή εν συντάξει προσωπικού και των μελών των οικογενειών τους, εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Το πυροσβεστικό προσωπικό νοσηλεύεται κατά προτίμηση σε στρατιωτικά νοσοκομεία.
2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, ρυθμίζονται η διεξαγωγή της υγειονομικής υπηρεσίας, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία παροχής υγειονομικής περίθαλψης, οι αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, οι αρμοδιότητές τους, τα θέματα αναρρωτικών αδειών ή απαλλαγής από την υπηρεσία για λόγους ασθένειας, οι σχετικές υποχρεώσεις του πυροσβεστικού προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:19 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Να προστεθεί παρ.6 ως εξής: «6. Ως δικαιούχοι των υπηρεσιών του Νοσοκομείου 251 ΓΝΑ για την Αττική και των Στρατιωτικών Νοσοκομείων για την υπόλοιπη Ελλάδα, θεωρείται και το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος της παρ.2 του άρθρου 76 του παρόντος σχεδίου νόμου, καθώς και των συζύγων και λοιπών συγγενών αυτών , ανιόντων και κατιόντων, α΄ βαθμού».
  Να προστεθεί παρ.7 ως εξής: «7. Καθιερώνεται ο περιοδικός υποχρεωτικός προληπτικός υγειονομικός έλεγχος για το σύνολο του προσωπικού της παρ.2 του άρθρου 76 του παρόντος σχεδίου νόμου, αδαπάνως για το προσωπικό. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών, καθορίζονται το είδος και η περίοδος των υγειονομικών εξετάσεων και δοκιμασιών ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και τα καθήκοντα του προσωπικού, οι υγειονομικοί σχηματισμοί και άλλοι φορείς ιατρικών υπηρεσιών , τα μικροβιολογικά, διαγνωστικά και άλλα εργαστηριακά κέντρα, ο τρόπος δικαιολόγησης της δαπάνης και άλλες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».
  Να προστεθεί παρ.8 ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του πολίτη, καθορίζονται θέματα Υγειονομικής Υπηρεσίας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και σε αντικατάσταση του Κεφαλαίου Ε του π.δ.210/1992 (99), όπως ισχύει.
  Οράτε και ανάλογες προτάσεις στο άρθρο 87 του παρόντος σχεδίου νόμου.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:39 | Θεμιστοκλής Καραφασούλης

  Όλο το εν ενεργεία πυροσβεστικό προσωπικό θα πρέπει ακολουθεί πρόγραμμα προληπτικών υγειονομικών εξετάσεων σε ετήσια ή διετή βαση ανάλογα με την προσωπική του υγειονομική κατάσταση και στόχο την επιχειρισιακή του βελτίωση. Πρότυπο θα πρέπει να αποτελέσουν ανάλογες εξετάσεις που υποβάλονται πυροσβέστες σε άλλες χώρες (ΗΠΑ, Γαλλια κτλ) με μακρά κουλτουρα στην προστασια της ζωης και της υγείας του πυροσβέστη αλλα και την καλύτερη επαγγελματική του αποδοσή για την ασφάλεια των πολιτών καθώς καλείται να λειτουργήσει σε ακραίες συνθήκες.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 14:28 | ΑΝΤΩΝΗΣ

  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΕ ΠΣ ΝΑ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΕΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 55ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΠΑΡΑΤΕΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΕΝΩ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΡΤΕΥΟΝΤΑΙ. ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΦΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 10:42 | Τσιλογιάννη Ελευθερία

  Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα δίδει τη δυνατότητα στο πυροσβεστικό προσωπικό, να προμηθεύεται τα φάρμακά του από το Φαρμακείο που στεγάζεται στις δομές του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 09:53 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

  -Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα των υπαλλήλων του Π.Σ. να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από το Φαρμακείο του 251 ΓΝΑ, ώστε κατ΄αυτόν τον τρόπο να επιβαρύνονται με μικρότερη συμμετοχή επί των φαρμάκων.

  -Να αναβαθμιστεί η ΥΓΥΠΣ, και ο Διευθυντής της να φέρει το Βαθμό του Υποστρατήγου, όπως ήταν άλλωστε επί πολλά χρόνια.

  – Να γίνει άμεση πρόσληψη όλων των Υγειονομικών Ιατρών που προβλέπονται.

  – Να θεσμοθετηθεί προληπτικός ιατρικός έλεγχος όλων των υπαλλήλων ανά διετία.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 09:15 | Ελευθερία

  Στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης να συμπεριληφθεί και η δυνατότητα προμήθειας φαρμάκων των πυροσβεστικών υπαλλήλων από το φαρμακείο του 251 ΓΝΑ.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 09:26 | ΒΑΣΙΛΗΣ

  θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορούν οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι να μπορούν να αγοράζουν τα φάρμακά τους από το Φαρμακείο του 251 στρατιωτικού νοσοκομείου.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:05 | Α.Λ.

  Άρθρο 170
  Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει μέριμνα για ψυχολογική στήριξη αλλά και τακτική εξέταση των υπαλλήλων του Π.Σ.
  Απαραίτητος κρίνεται και ο υποχρεωτικός τακτικός υγειονομικός και αθλητικός έλεγχος (τουλάχιστον) των υπαλλήλων που υπηρετούν σε μάχιμες υπηρεσίες.

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 00:24 | ΔΗΗΤΡΙΟΣ

  Στο Άρθρο 101 στην κατηγορία Β για τεχνικούς γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται το πτυχίο με τίτλο σπουδών «ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε»; Σέ ολες τις υπόλοιπες κατηγορίες περιλαμβάνονται τίτλοι σπουδών ΤΕΙ και ΑΕΙ . Εμείς που είμαστε πτυχιουχοί ΤΕΙ Οχημάτων από Γενικό Λύκειο και υπηρετούμε στο Πυροσβεστικό συνεργείο δε θα μπορέσουμε ποτέ να γίνουμε τεχνικοί. Σε προγενέστερες προκηρύξεις συμπεριελαμβάνονταν και αυτοί οι τίτλοι σπουδών για θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων.

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 11:10 | Ζαφειρίου Στέφανος

  – Δεν χρειάζεται οι ιατροί που υπηρετούν στο Π.Σ. να είναι/φέρνουν τον βαθμό του αξιωματικού αλλά να προσλαμβάνονται ως πολιτικό προσωπικό.

  – θα πρέπει να υποχρεούται το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού να προβαίνουν σε προληπτικές εξετάσεις κάθε δυο χρόνια για τις ηλικίες 18 – 40 και κάθε χρόνο για τις ηλικίες 40 έως την αποστράτευση τους.

  – Να τηρείται αρχείο εξετάσεων στα περιφερειακά ιατρεία του σώματος καθώς και στην κεντρική υπηρεσία των ιατρείων ώστε να υπάρχει ακολουθία της υγείας των υπαλλήλων άλλα και στατιστική μέριμνα βελτίωσης της υγείας και της ασφάλειας του εργαζόμενου και των μέσων προστασίας αυτών. Παρομοιάζεται με την ιατρική ακολουθία ιατρών εργασία σε εταιρίες.

  – Συνεργασία με ξένες υπηρεσίες και Κράτοι για την βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας του πυροσβέστη, ανταλλαγές απόψεων, συνεδρία και δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων για την υγεία.

  – 24 ωρη υπηρεσία ιατρών (εξειδικευμένοι στην επείγουσα και εντατική ιατρική) και διασωστών του πυροσβεστικού σώματος, επανδρώνοντας ασθενοφόρο το οποίο θα εδρεύει στην εκάστοτε περιφέρεια και θα μεταβαίνει σε κάθε συμβάν πυρκαγιάς με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στον πυροσβέστη και παροχή προληπτικής ιατρικής στο πεδίο πχ. με μετρήσεις οξυμετρίας, πίεσης, γενικής υγείας…