Άρθρο 69 – Ασφαλιστική κάλυψη και αστική ευθύνη Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Μ.Ε.

1. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση της εθελοντικής υπηρεσίας τους και μόνο υπό τον όρο συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων περί κινητοποίησης τους (ύπαρξη εντολής για επιχειρησιακή τους εμπλοκή και προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας), οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησης τους, ενώ, τεκμαίρεται ότι το ατύχημα αυτό έλαβε χώρα ένεκεν ταύτης (της εθελοντικής υπηρεσίας) και δια ταύτης, γεγονός που βεβαιώνεται κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
2. Στους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά την ενάσκηση των εθελοντικών καθηκόντων τους, παρέχεται, με δαπάνη Δημοσίου, νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εφόσον αποδειχθούν όπως ανωτέρω, η επιχειρησιακή τους εμπλοκή και η προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας. Οι ανωτέρω Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας νοσηλεύονται υπό τους ίδιους όρους και συνθήκες, που ισχύουν για το προσωπικό του φορέα που τους ενέταξε επιχειρησιακά. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση τραυματισμού των Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και, εξαιτίας του τραυματισμού αυτού απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία. Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Υγείας.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3528/2007 (Α’ 26 για την αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, ισχύουν με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και για τους Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:33 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με την Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση δεν εμπλέκονται μόνο μετά από «ύπαρξη εντολής επιχειρησιακής εμπλοκής».
  Συνήθως εμπλέκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, κάνοντας περιπολίες στους τομείς ευθύνης τους, βάρδιες στις υπηρεσίες τους, αλλά και βάρδιες πυροφύλαξης. Αυτές οι βάρδιες και η συνεχής παρουσία των εθελοντικών ομάδων στις περιοχές ευθύνης τους είναι απαραίτητες, προσφέροντας αμεσότερη παρέμβαση στα συμβάντα (καθώς οι εθελοντές της ομάδας βρίσκονται σε ετοιμότητα και χωρισμένοι σε βάρδιες), συνεχή παρατήρηση των τομέων ευθύνης τους και κυρίως των δασικών περιοχών και προσφέρουν αίσθημα αποτροπής προς οποιονδήποτε θέλει να πλήξει αυτές κακόβουλα.
  Βάσει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών αυτών , καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ακόμα και χωρίς «ύπαρξη εντολής επιχειρησιακής εμπλοκής».

  Ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται , βάσει της κείμενης νομοθεσίας , τόσο για την προσέλευση , όσο και για την αποχώρηση από την υπηρεσία , με διάρκεια μίας ( 1 ) ώρας αντίστοιχα.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ

  Δεν επαρκεί η ασφάλεια των ταμείων για να είναι καλυμμένος ένας ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ.
  Υπάρχουν θέματα αστικής ευθύνης και αποζημίωσης όταν δεν μπορεί να εργαστεί μετά από ατύχημα ή ασφάλειας ζωής. Αν αφήσει κάποιος σύζυγο και παιδιά και είναι άνεργος ή νέος ασφαλισμένος, με τι θα εξασφαλιστούν τα μέλη της οικογένειάς του; Αν πάθει ατύχημα ποτ χρήζει χρόνιας αποκατάστασης πως θα ζήσει η οικογένειά του;

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:34 | WWF Ελλάς

  Οι προβλέψεις για την ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών είναι για ακόμα μια φορά οι βασικές και δεν αποτελούν κίνητρο για την ανάπτυξη και διατήρηση του εθελοντισμού. Οι γενικότητες και οι ασάφειες που υπάρχουν διαχρονικά στις προτάσεις νόμων για τους εθελοντές δημιουργούν πολλά ερωτηματικά αν τελικά θα καταστεί εφικτή η συνεργασία της ΓΓΠΠ με τους ασφαλιστικούς φορείς και το σύστημα υγείας για την πλήρη και απρόσκοπτη κάλυψη των εθελοντών. Στο αντίστοιχο Πορτογαλικό Σύστημα υφίστανται προβλέψεις για κάλυψη εξόδων για τακτικές ιατρικές εξετάσεις και αποκατάσταση σε περίπτωση τραυματισμού, τιμητικής σύνταξης σε συγγενικά πρόσωπα σε περίπτωση θανάτου και νομικής συνδρομής. Το πιο πλήρες σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης εθελοντών εφαρμόζεται στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία. Η Αρχή που είναι υπεύθυνη για το σύστημα επαγγελματικής υγείας, ασφάλειας, αποκατάστασης και αποζημίωσης στη Νέα Νότια Ουαλία ονομάζεται WorkCover. Αυτή είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαχείριση ενός ειδικού καθεστώτος βάσει του Νόμου περί Αποζημίωσης των Εργαζομένων (δασική πυρκαγιά, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και διάσωσης) του 1987, ο οποίος καλύπτει τις ειδικές ανάγκες αποζημίωσης και αποκατάστασης των εθελοντών και η αντίστοιχη νομοθεσία είναι αρκετά αναλυτική και σαφής για τις προβλέψεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:09 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με την Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση δεν εμπλέκονται μόνο μετά από «ύπαρξη εντολής επιχειρησιακής εμπλοκής».
  Συνήθως εμπλέκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, κάνοντας περιπολίες στους τομείς ευθύνης τους, βάρδιες στις υπηρεσίες τους, αλλά και βάρδιες πυροφύλαξης. Αυτές οι βάρδιες και η συνεχής παρουσία των εθελοντικών ομάδων στις περιοχές ευθύνης τους είναι απαραίτητες, προσφέροντας αμεσότερη παρέμβαση στα συμβάντα (καθώς οι εθελοντές της ομάδας βρίσκονται σε ετοιμότητα και χωρισμένοι σε βάρδιες), συνεχή παρατήρηση των τομέων ευθύνης τους και κυρίως των δασικών περιοχών και προσφέρουν αίσθημα αποτροπής προς οποιονδήποτε θέλει να πλήξει αυτές κακόβουλα.
  Βάσει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών αυτών , καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ακόμα και χωρίς «ύπαρξη εντολής επιχειρησιακής εμπλοκής».

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:59 | ΕΟΠΥΔ

  Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με την Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση δεν εμπλέκονται μόνο μετά από «ύπαρξη εντολής επιχειρησιακής εμπλοκής».
  Συνήθως εμπλέκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, κάνοντας περιπολίες στους τομείς ευθύνης τους, βάρδιες στις υπηρεσίες τους, αλλά και βάρδιες πυροφύλαξης. Αυτές οι βάρδιες και η συνεχής παρουσία των εθελοντικών ομάδων στις περιοχές ευθύνης τους είναι απαραίτητες, προσφέροντας αμεσότερη παρέμβαση στα συμβάντα (καθώς οι εθελοντές της ομάδας βρίσκονται σε ετοιμότητα και χωρισμένοι σε βάρδιες), συνεχή παρατήρηση των τομέων ευθύνης τους και κυρίως των δασικών περιοχών και προσφέρουν αίσθημα αποτροπής προς οποιονδήποτε θέλει να πλήξει αυτές κακόβουλα.
  Βάσει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών αυτών , καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ακόμα και χωρίς «ύπαρξη εντολής επιχειρησιακής εμπλοκής».

  Ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται , βάσει της κείμενης νομοθεσίας , τόσο για την προσέλευση , όσο και για την αποχώρηση από την υπηρεσία , με διάρκεια μίας ( 1 ) ώρας αντίστοιχα.

  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ
  ΑΜ ΓΓΠΠ 8/2015
  ΕΔΡΑ: ΘΕΡΙΑΝΟ ΠΑΤΡΩΝ
  ΝΟΜΟΣ: ΑΧΑΙΑΣ

 • Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με την Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση δεν εμπλέκονται μόνο μετά από «ύπαρξη εντολής επιχειρησιακής εμπλοκής».
  Συνήθως εμπλέκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, κάνοντας περιπολίες στους τομείς ευθύνης τους, βάρδιες στις υπηρεσίες τους, αλλά και βάρδιες πυροφύλαξης. Αυτές οι βάρδιες και η συνεχής παρουσία των εθελοντικών ομάδων στις περιοχές ευθύνης τους είναι απαραίτητες, προσφέροντας αμεσότερη παρέμβαση στα συμβάντα (καθώς οι εθελοντές της ομάδας βρίσκονται σε ετοιμότητα και χωρισμένοι σε βάρδιες), συνεχή παρατήρηση των τομέων ευθύνης τους και κυρίως των δασικών περιοχών και προσφέρουν αίσθημα αποτροπής προς οποιονδήποτε θέλει να πλήξει αυτές κακόβουλα.
  Βάσει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών αυτών , καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ακόμα και χωρίς «ύπαρξη εντολής επιχειρησιακής εμπλοκής».

  Ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται , βάσει της κείμενης νομοθεσίας , τόσο για την προσέλευση , όσο και για την αποχώρηση από την υπηρεσία , με διάρκεια μίας ( 1 ) ώρας αντίστοιχα.

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 14:57 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΣΚΑΣ

  Κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι εθελοντικές οργανώσεις που ασχολούνται με την Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση δεν εμπλέκονται μόνο μετά από «ύπαρξη εντολής επιχειρησιακής εμπλοκής». Συνήθως εμπλέκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, κάνοντας περιπολίες στους τομείς ευθύνης τους, βάρδιες στις υπηρεσίες τους, αλλά και βάρδιες πυροφύλαξης.

  Αυτές οι βάρδιες και η συνεχής παρουσία των εθελοντικών ομάδων στις περιοχές ευθύνης τους είναι απαραίτητες, προσφέροντας αμεσότερη παρέμβαση στα συμβάντα (καθώς οι εθελοντές της ομάδας βρίσκονται σε ετοιμότητα και χωρισμένοι σε βάρδιες), συνεχή παρατήρηση των τομέων ευθύνης τους και κυρίως των δασικών περιοχών και προσφέρουν αίσθημα αποτροπής προς οποιονδήποτε θέλει να πλήξει κακοβούλως αυτές.

  Βάσει των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών αυτών ,καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους ακόμα και χωρίς «ύπαρξη εντολής επιχειρησιακής εμπλοκής».