Άρθρο 150 – Νομός Συμφερόντων – Υπηρεσία Προτίμησης

1. Oι υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση δήλωσης «νομού συμφερόντων» και «Υπηρεσίας προτίμησης» εντός αυτού.
α. Ως «νομός συμφερόντων» ορίζεται εκείνος με τον οποίο ο πυροσβεστικός υπάλληλος συνδέεται με δεσμούς οικογενειακούς, κοινωνικούς και οικονομικούς.
β. Ως «Υπηρεσία προτίμησης» ορίζεται η Υπηρεσία ή το Κλιμάκιο που βρίσκεται εντός του επιλεγόμενου νομού συμφερόντων, υπό την προϋπόθεση ότι εκεί προβλέπεται αντίστοιχη θέση του βαθμού του, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατανομή.
2. Οι υπάλληλοι Ειδικών Καθηκόντων δηλώνουν νομό συμφερόντων, στον οποίο λειτουργεί Υπηρεσία, αντίστοιχη των καθηκόντων τους.
3. Αλλαγή του νομού συμφερόντων ή της Υπηρεσίας προτίμησης επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου, μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Έναρξη λειτουργίας, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας ή υποβιβασμός Υπηρεσίας ή Κλιμάκιου.
β. Γάμος υπαλλήλου ή λύση αυτού.
γ. Σύναψη συμφώνου Συμβίωσης ή λύση αυτού.
δ. Θάνατος συζύγου ή τέκνου.
ε. Απόκτηση κατοικίας από τον υπάλληλο, σύζυγο ή συμβίο σε διαφορετική πόλη.
στ. Μετά την πάροδο έξι (6) ετών από την προηγούμενη αλλαγή νομού συμφερόντων ή Υπηρεσίας προτίμησης, ανεξάρτητα από τις ως άνω προϋποθέσεις.
ζ. Προαγωγή σε ανώτερο βαθμό και έλλειψη θέσης του βαθμού προαγωγής στην Υπηρεσία προτίμησης.
4. Η ως άνω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους από εκείνου που συνέτρεξαν οι σχετικές προϋποθέσεις.
5. Αλλαγή νομού συμφερόντων ή Υπηρεσίας προτίμησης γίνεται κατόπιν απόφασης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων και εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την προηγούμενη έγκριση αλλαγής. Οι αιτήσεις για αλλαγή νομού συμφερόντων ή Υπηρεσίας προτίμησης οποτεδήποτε και αν έχουν υποβληθεί, εξετάζονται έως 30 Νοεμβρίου έκαστου έτους. Οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί και Πυροσβέστες δηλώνουν νομό συμφερόντων και Υπηρεσία προτίμησης τρεις (3) μήνες πριν την έξοδό τους από την οικεία Σχολή.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:57 | Χάρης Κ.

  θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για νομούς με μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις να χωριστούν σε δύο τόπους συμφερόντων (π.χ. Νομός Έβρου με 185 χλμ απόσταση από μία υπηρεσία σε άλλη). Επίσης σε περίπτωση που υπάρχει θαλάσσια απόσταση από Π.Υ. σε κλιμάκιο αυτό να θεωρείται ανεξάρτητος τόπος συμφερόντων (π.χ. Καβάλα – Θάσος , Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη)

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 12:19 | Πορφυριος

  στην παράγραφο στ αναφερεται:
  στ. Μετά την πάροδο έξι (6) ετών από την προηγούμενη αλλαγή νομού συμφερόντων ή Υπηρεσίας προτίμησης, ανεξάρτητα από τις ως άνω προϋποθέσεις.

  Υπαρχει περιπτωση να γινει εκμετάλλευση της ανωτερω παραγραφου ή ακομη και πεδιο συναλλαγων μεταξυ υπαλληλων. είτε θα πρεπει να απαλοιφθεί ειτε εαν παραμεινει να διορθωθει ως ακολουθως:
  στ. Μετά την πάροδο έξι (6) ετών από την προηγούμενη αλλαγή νομού συμφερόντων ή Υπηρεσίας προτίμησης, ανεξάρτητα από τις ως άνω προϋποθέσεις.Στην περιπτωση αυτή μηδενίζονται τα μορια που ειχε κατα το παρελθον ο υπάλληλος

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:29 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Να μην επιτρέπεται η διαμονή των υπαλλήλων σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χλμ από την Υπηρεσία τους.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:04 | Αναστάσιος Καναβός

  Σύμφωνα με το παρών άρθρο, οι υπάλληλοι έχουν την υποχρέωση δήλωσης «νομού συμφερόντων» και «Υπηρεσίας προτίμησης» εντός αυτού.
  Ως «νομός συμφερόντων» ορίζεται εκείνος με τον οποίο ο πυροσβεστικός υπάλληλος συνδέεται με δεσμούς οικογενειακούς, κοινωνικούς και οικονομικούς. Κατά την προσωπική μου άποψη, οι δεσμοί αυτοί (για έναν Πυροσβεστικό υπάλληλο που είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται πάντα στον τόπο που υπηρετεί), δεν υφίστανται όταν υπηρετεί σε Υπηρεσία με απόσταση 90 χλμ από την κατοικία του(πραγματικό παράδειγμα μετακινήσεων προηγούμενου έτους). Αντιθέτως, οι δεσμοί αυτοί θα μπορούσαν να ικανοποιούνται όταν μιλούσαμε για μετακινήσεις εντός ενός Δήμου, με τα διευρυμένα ούτως ή άλλος όρια τα οποία έχουν.
  Συνεπώς, κατά την έννοια αυτή, προτείνεται να μιλάμε για «Δήμο Συμφερόντων» και όχι «Νομό Συμφερόντων»

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 00:16 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Τα νησιά θα πρέπει εξαιρεθούν και να γίνει πρόβλεψη μόνο «πόλης συμφερόντων» και όχι «νομού συμφερόντων», αφού μεσολαβεί θάλασσα.
  Στο 1β αναφέρεται : Ως «Υπηρεσία προτίμησης» ορίζεται η Υπηρεσία ή το Κλιμάκιο που βρίσκεται εντός του επιλεγόμενου νομού συμφερόντων, υπό την προϋπόθεση ότι εκεί προβλέπεται αντίστοιχη θέση του βαθμού του, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατανομή.
  Μέχρι τώρα τα Κλιμάκια δεν είχαν οργανική δύναμη.
  Θα γίνει κατανομή ανά βαθμό;
  Θα έχει διαφορετικό πρόβλημα κάποιος Πυροσβέστης αν προαχθεί στο βαθμό του Πυρονόμου, υπηρετώντας όλα τα χρόνια στην ίδια Υπηρεσία/Κλιμάκιο;

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:19 | Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Οι Κυκλάδες ανήκουν σε προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α.
  Τα νησιά θα πρέπει εξαιρεθούν και να γίνει πρόβλεψη μόνο «πόλης συμφερόντων» και όχι «νομού συμφερόντων», αφού μεσολαβεί θάλασσα και το να βρίσκομαι στο Νομό, σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι βρίσκομαι στην πόλη (νησί) μου.
  Όπως πρέπει να γίνεται και η κατανομή:
  Ανά νησί και όχι ανά Νομό,όταν πρόκειται για νησιωτικό σύμπλεγμα.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:49 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 150 παρ. 1β : να προστεθεί ότι ισχύει για 1α.
  Άρθρο 150 παρ. 3ε : να προστεθεί εφόσον πρόκειται για πρώτη ή μοναδική κατοικία.
  Άρθρο 150 παρ. 5 : να προστεθεί το Δόκιμοι δίπλα στους Πυροσβέστες.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:18 | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Στο άρθρο 150 παρ.3 στ. δίνετε η δυνατότητα αλλαγής νομού συμφερόντων μετά από έξη χρόνια χωρίς κανένα κριτήριο. Ως παράδειγμα: κάποιος από το νομό Μεσσηνίας που υπηρετεί πάνω από έξη χρόνια σε υπεράριθμη υπηρεσία προτίμησης του, για να αποφύγει δυσμενή μετάθεση, μπορεί να δηλώσει νομό συμφερόντων το νομό Λακωνίας, διώχνοντας αδίκως υπάλληλο από το νομό Λακωνίας. Την επόμενη χρόνια να αλλάξει πάλι νομό συμφερόντων σύμφωνα με το α, β, γ, δ, ε, της παρ. 3 αρθ. 150 και να επιστρέψει στη Μεσσηνία. Για το λόγο αυτό προτείνουμε όποιος κάνει αλλαγή νομού συμφερόντων, κάνοντας χρήση της στ. παρ. 3 του αρθ. 150 να αποκτά δικαίωμα για νέα αλλαγή νομού συμφερόντων μετά από έξη χρόνια.
  ΕΥΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:19 | Σωτηρης. Τ

  Όσο αφορά το Αρθρο 150 παράγραφος 3στ. προτείνω να μην εφαρμοστεί καθόλου διότι δεν υπάρχει λόγος αλλαγής νομού συμφερόντων – υπηρεσία προτίμησης χωρίς να συντρέχει κάποιος από τους παραπάνω λόγους 3α. 3β. 3γ. 3δ. 3ε. 3ζ. που ανα φέρει το άρθρο.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 10:40 | Γεωργακόπουλος Δημήτριος

  Κυκλάδες προβληματικές περιοχές κατηγορία Α
  Τα νησιά θα πρέπει εξαιρεθούν και να γίνει πρόβλεψη μόνο «πόλης συμφερόντων» και όχι «νομού συμφερόντων» αφού μεσολαβεί θάλασσα και
  το να βρίσκομαι στο νομό σε καμία περίπτωση δε σημαίνει ότι βρίσκομαι στην πόλη μου, που για να πάω μπορεί να σημαίνει σε αρκετές των περιπτώσεων τουλάχιστο μία διανυκτέρευση σε άλλο τόπο.
  Ας πούμε ότι υπηρετώ στο Π.Ο. Μήλου (νοτιοδυτική άκρη των Κυκλάδων) με πόλη προτίμησης Π.Κ. Θήρας (νότιο Αιγαίο πέλαγος.)
  Μπαίνω στο δίλλημα να πάω στο σπίτι μου; Πως;
  α. δια μέσω Σύρου με όσες διανυκτερεύσεις αυτό σημαίνει μέχρι να βρω καράβι για Θήρα
  β. δια μέσω Πειραιά μία διανυκτέρευση και την επόμενη για Θήρα
  γ. δια μέσω Κρήτης διανυκτέρευση και ταξίδι για Θήρα
  Άρα τι σημαίνει είμαι στο νομό συμφερόντων μου; έχει νόημα;

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:33 | Α.Λ.

  Άρθρο 150 § 1. εδ. Β
  Όταν λέμε Υπηρεσία ή Κλιμάκιο εννοούμε και τους Σταθμού; Υπάρχουν πόλεις που δεν έχουν ουτε το ένα ούτε το άλλο. Υπάρχουν μόνο σταθμοί.
  Επίσης, πως είναι δυνατόν να επιλέγουμε Υπηρεσία ή Κλιμάκιο και όχι έδρα Συντονιστή, ΠΕΠΥΔ, ΔΙΠΥΝ ή ακόμα και ΑΠΣ;
  Για παράδειγμα, στην Αττική θα μπορεί κάποιος να δηλώσει άνετα Μέγαρα ή Λάυριο – όχι όμως καποιον Σταθμό του Πειραιά. Η θα δηλώνει την ΔΙΠΥΝ Πειραιά; Και αυτή η επιλογή δεν είναι εφικτή αφού υπάρχουν ΔΙΠΥΝ με Π.Υ.
  Πιθανολογώ ότι μιλάμε για “Πόλη Προτίμησης”.
  Θα πρέπει να είναι πιο σαφής ο ορισμός “Υπηρεσία Προτίμησης”

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 16:53 | ΕΤ

  Προτείνω ένα από τα κριτήρια αλλαγής τόπου συμφερόντων να είναι και η απόκτηση τέκνου. Επίσης με την έναρξη ισχύος του παρόντος να δοθεί σε όλους τους συναδέλφους το δικαίωμα της αλλαγής του τόπου συμφερόντων.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 11:53 | Σπύρος Αργυρόπουλος

  «νομός συμφερόντων» δεν υφίσταται ως έννοια. Είναι ένα τρικ για να γίνονται ευκολότερα μετακινήσεις υπαλλήλων. Αυτό όμως δεν είναι ανώδυνο για αυτούς. π.χ. Αλεξανδρούπολη με Δίκαια είναι στον ίδιο νομό αλλά απέχουν 140 χλμ. Μπορεί να φύγει κάποιος από το ένα άκρο για το άλλο;

 • 2 Ιανουαρίου 2020, 14:40 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

  Δεν αναφέρεται πουθενά τι θα ισχύει για τις σειρές 62 έως 68 για τη δυνατότητα
  αίτηση Μετάθεσης και τι θα ισχύει για αυτούς?