Άρθρο 155 – Μεταθέσεις λόγω προαγωγής

Αξιωματικοί από το βαθμό του Αντιπυράρχου και άνω δύναται να μετατίθενται σε οργανική θέση του βαθμού τους αμέσως μετά την προαγωγή τους και Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Επιπυραγού στις μετά την προαγωγή τους τακτικές μεταθέσεις.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 15:18 | Μ

  Να δημιουργηθεί μία επετηρίδα μορίων και στους αντιπυράρχους και να μετατίθενται-μετακινούνται οι έχοντες τα λιγότερα μόρια.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 21:32 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΡΙΟΙ ,
  ΝΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΞΚΟΙ ΟΤΑΝ ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 μόρια και τουλάχιστον τρεις (3) μεταθέσεις (από τις οποίες η μία χωρίς αίτησή του), για να υπάρχει και κανένα κριτήριο και να μην γίνονται μόνο αυτές οι μεταθέσεις φωτογραφικά και Αθηναϊκά ή Θεσσαλονικιά .
  ΕΠΙΣΗΣ, όλοι οι ανώτεροι αξκοι με ανήλικο τέκνο, όταν προάγονται, να μετατίθενται σε οργανική θέση του βαθμού τους στις τακτικές μεταθέσεις.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 21:11 | Α.Λ.

  Άρθρο 155
  Μετατίθενται και ας μην έχουν συμπληρώσει την εξαετία τους; (άρθρο 152 §1)

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 16:20 | ΕΤ

  Να εξαιρούνται συνάδελφοι με ανήλικα τέκνα