Άρθρο 19 – Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Εθνικού Μηχανισμού

Στις Περιφέρειες και τους Δήμους λειτουργούν Αυτοτελείς Διευθύνσεις και συστήνονται Τμήματα Πολιτικής Προστασίας που έχουν ως σκοπό την υποστήριξη του Εθνικού Μηχανισμού.

  • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:33 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

    Δεν είναι δυνατόν Υπηρεσίες (Διευθύνσεις και Τμήματα) που έχουν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα άρθρα 20 και 21 (συντονισμού, σχεδιασμού,και όχι μόνο, σε όλες τις φάσεις στο χώρο ευθύνης τους, να θεωρούνται «ορντινάτσες» του Εθνικού Σχεδιασμού….
    Θα πρέπει να αντικατασταθεί ο τίτλος του άρθρου «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες Εθνικού Μηχανισμού» με «Αποκεντρωμένες Δομές της Πολιτικής Προστασίας» και να συμπεριληφθούν και οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σ΄αυτές.