Άρθρο 57 – Δράσεις των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας

1. Οι Εθελοντικές Οργανώσεις Πολιτικής Προστασίας υποστηρίζουν και συνδράμουν τους κρατικούς Φορείς σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφών, μέσω των κάτωθι δράσεων:
α. Επιχειρησιακές.
β. Υποστηρικτικές.
2. Οι επιχειρησιακές δράσεις αφορούν σε:
α. Δράσεις Δασοπροστασίας για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (ForestPreventionAction-FPA).
β. Δράσεις Δασοπυρόσβεσης για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών (ForestFirefightingAction-FFA).
γ. Δράσεις Αστικής Πυρόσβεσης για την καταστολή πυρκαγιών σε αστικό περιβάλλον (UrbanFirefightingAction-UFA).
δ. Δράσεις Πρώτων Βοηθειών για την εφαρμογή ακολουθίας ενεργειών αποτροπής επιδείνωσης της κατάστασης τραυματιών ή ασθενών (FirstAidAction-FAA).
ε. Δράσεις Έρευνας και Διάσωσης που αφορούν στην διαδικασία εντοπισμού και παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται ή απειλούνται, από επικείμενο κίνδυνο (SearchandRescue-SaR) και διακρίνονται σε α) Διασώσεις αστικού περιβάλλοντος, β) Ορεινές διασώσεις, γ) Διασώσεις υγρού στοιχείου και δ) Σπηλαιοδιασώσεις.
στ. Δράσεις Παροχής Βοηθείας (AidandSupportAction-ASA) που αφορούν σε:
α) Απεγκλωβισμούς από τροχαία ατυχήματα, β) Κοπές δέντρων, γ) Αντλήσεις υδάτων, δ) Απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες, ε) Πλύσεις οδοστρώματος, στ) Απομακρύνσεις αντικειμένων, ζ) Απεγκλωβισμούς ζώων.
3. Οι υποστηρικτικές δράσεις αφορούν σε:
α. Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών Φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων (ComSupportAction-CSA).
β. Δράσεις Ψυχολογικής Υποστήριξης για τη στήριξη των πληγέντων, των συγγενών των θυμάτων, καθώς και των πρώτων ανταποκριτών (PsychologicalSupprtAction-PSA).
γ. Δράσεις Ενημέρωσης και Προειδοποίησης για την παροχή έγκαιρης, λειτουργικής, συντονισμένης και απρόσκοπτης πληροφόρησης πολιτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και προληπτικά, ενδεικτικά, μέσω διανομής ενημερωτικού υλικού, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας (PublicAwarenessAction-PAA).
δ. Δράσεις Μέριμνας Πληγέντων για την εξασφάλιση βασικών αναγκών των πληγέντων, όπως, ενδεικτικά, μέσω παροχής προσωρινής στέγασης και σίτισης του πληθυσμού (ReliefandSupportAction-ReSA).
ε. Δράσεις Μεταφορών για τη χρήση μεταφορικών μέσων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως, ενδεικτικά, τη μεταφορά ατόμων και υλικών (TransportationAction-TRAct).
στ. Δράσεις Οργάνωσης και Λειτουργίας Χώρων Συγκέντρωσης για την ανάπτυξη και οργάνωση προσωρινού καταυλισμού για διαμονή και σίτιση πληγέντων (ShelterMonitoringAction-SMA).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:52 | ΣΕΔΙΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑ’Ι’ΑΣ

  Να προστεθούν οι εκχιονισμοι και οι ρίψεις αλάτων

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:54 | Φάνης

  Πρέπει να γινει απολυτα κατανοητό ότι οι ΕΟ υποστηρίζουν το έργο των αρχών σε τροχαία ατυχήματα/απεγκλωβισμούς ασανσερ και ότι ΔΕΝ αναλαμβάνουν μόνες τους μέχρι να έρθει πχ η ΠΥ.

  Επίσης, ποιός φορέας θα εκπαιδεύσει τις ΕΟ στα ανωτέρω καθώς και στα υπόλοιπα πχ κοπή δέντρων? η Ακαδημία?

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:12 | Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου – ΟΜΙΚΡΟΝ

  Χρίζει αποσαφήνισης :
  Αναλόγως της περιοχής ευθύνης που καλύπτει η εκάστοτε εθελοντική οργάνωση Πολιτικής Προστασίας , υπάρχει ανώτατος αριθμός δράσεων – κυρίως επιχειρησιακών – , στις οποίες μπορεί να εμπλέκεται ;

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 06:26 | Γεώργιος Μακαβός

  Να αναφερθουν και Προληπτικά μέτρα και με δρασεις ενημέρωσης και εκπαίδευση του πληθυσμού.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 06:54 | Γεώργιος Μακαβός

  Δεν αναφερει ότι η Εκπαίδευση, θα παρεχεται στους Εθελοντές δωρεάν, ότι θα γίνεται ανά Δήμο ή δύο Δήμους και τουλάχιστον 2 σχολές ανά έτος τύπου ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α..
  Ουσιαστικά διαλύει τις ήδη υπαρχουσες Εθελοντικές Οργανώσεις και μηδενίζει το υπαρχων έργο της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια.
  Αυτό δεν συνάδει με ένα ευνομούμενο κράτος που έχει συνέχεια στο έργο του.
  Οι υπάρχουσες Εθελοντικές Οργανώσεις πρέπει να παραμείνουν χωρίς να καταργηθούν κα να υπάρχουν ταχύρυθμα προγράμματα επικαιροποίησης των γνώσεων των υπαρχόντων μελών τους. Για τα νέα μελη να υπάρχουν 2 σχολές τύπου ΠΡΟΤΕΚΤΑ ανά έτος.
  Να ξεκαθαριστεί το ποσοστό συμμετοχής στα Εξοδα εξοπλισμού και στολών των Εθεοντικών οργανώσεων και των εθελοντών τους, των Δήμων και του κρατους.
  Να μην καταργηθούν οι ειδικευμένοι Εθελοντές.
  Και να μην τίθονται όρια ηλικιακά σε υποστηρικτές δρασεις πχ Ραδιοερασιτέχνες, διοικητικής μέριμνας κλπ αλλά και όρια στον εθελοντισμό, όπως και σε θέματα συμμετοχής ΑΜΕΑ.

 • Προτείνουμε:
  Ότι εκτός από τους 12 εθελοντές minimum που ζητάει η διαβούλευση να περάσουν την Εθνική ακαδημία ΓΓΠΠ οι υπόλοιποι εθελοντές που θα εμπλέκονται σε υποστηρικτικές δράσεις (και αυτές είναι πολλές) όπως π.χ οργάνωση και λειτουργία χώρου συγκέντρωσης, μεταφορά ατόμων και υλικών ανάγκης, οργάνωση προσωρινής στέγασης και σίτισης πληθυσμού , διανομή ενημερωτικού υλικού για πρόληψη, οργάνωση κέντρου επικοινωνιών, πλύσεις οδοστρώματος, απομακρύνσεις αντικειμένων κ.α, θεωρούμε ότι η εκπαίδευσή τους πρέπει να είναι αυτή που διδάσκεται στο σχολείο βασικών γνώσεων διάσωσης της ομάδας τους (εφόσον αυτές έχουν) και να έχουν ταυτότητα εθελοντή Διοικητικής μέριμνας και όχι εθελοντή διασώστη!! Επίσης η έως τώρα πιστοποιήσεις που έχουνε λάβει πολλοί εθελοντές από διεθνούς φορείς όπως ERC, ή εγχώριους φορείς π.χ ΠΣ, ΕΚΑΒ θα ισχύουν; Κλείνουμε προτείνοντας στους ανελκυστήρες να μπεί ένα σύστημα το οποίο σε περίπτωση βλάβης και εγκλωβισμού ατόμων, κατεβαίνει ο ανελκυστήρας στο ισόγειο και ανοίγει η πόρτα. Το σύστημα αυτό υπήρχε για τους υδραυλικούς αλλά πλέον έχει κατασκευαστεί και για παλαιού τύπου ανελκυστήρων με την χρήση συστήματος UPS, και έτσι θα γλιτώσετε και εσείς και εμείς ως εθελοντές από αυτό τον «βραχνά».

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 21:39 | Αγγελικη Διακομανωλη

  Η ασφάλιση των εθελοντών δεν προκύπτει σε κάποιο άρθρο, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία μιας εθελοντικής ομαδας. Όσο αφορά τα διπλώματα οδήγησης των εθελοντων για αποχιονισμο και ριψη άλατος ή ψηφιδας θα υπαρχει πρόβλεψη έκδοσης τους μέσα απο την σχολή Πολιτικής Προστασιας?

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 12:34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΣΚΑΣ

  Μια δραση που λειπει απο τις επιχειρησιακες δρασεις ειναι αυτη των ενεργειων αποχιονισμου. Οι εθελοντικες οργανωσεις με χρηση μηχανηματων και οχηματων προβαινουν σε ενεργειες αποχιονισμου και αντιμετωπισης παγετου.

  Ειναι σημαντικη η ενταξη της εν λογω δρασης καθως βοηθαει στη διατηρηση της προσβασιμοτητας του οδικου δικτυου ανα την επικρατεια.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 12:08 | Γιάννης Ζούνης

  Μία πολύ σημαντική δράση που λείπει από τις επιχειρησιακές δράσεις είναι αυτή των ενεργειών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού. Αρκετές εθελοντικές οργανώσεις ανά την επικράτεια λαμβάνουν μέρος κάθε χειμώνα, σε δράσεις αποχιονισμού με ενέργειες όπως πχ η ρίψη άλατος ή ψηφίδας με ειδικά μηχανήματα και η χρήση λεπίδας αποχιονισμού ή ανέμης.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 03:23 | Βασίλης Χριστοφοριδης

  Πως είναι δυνατόν να εμπλεξετε τον εθελοντή διασωστη στην αστική πυροσβεση;
  Ο εθελοντής διασωστης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο επικουρικά, παρουσία κρατικής δομής, σε ορισμό ζωνών, πρώτες βοήθειες και επικοινωνίες.
  Ο εθελοντής έχει νόημα να προσπαθεί μόνο σε πλαίσια ασφάλειας.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 14:35 | Κούτσιας Κων/νος

  Οι υποστηρικτικές δράσεις αφορούν σε:
  α. Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών Φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων (ComSupportAction-CSA).
  Το άρθρο 57, παρ.3α περιλαμβάνει την δράση των τηλεπικοινωνιών σαν υποστηρικτική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών φορέων, μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων καθώς και μεταξύ αυτών των δύο συνόλων. Η τυχόν χρήση από εθελοντικές οργανώσεις συσκευών επικοινωνίας όπως CB, PMR κλπ παρεμφερούς εξοπλισμού για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της εθελοντικής οργάνωσης, δεν τους δίνει την δυνατότητα κάλυψης της δράσης Τηλεπικοινωνιών, η οποία πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από αδειούχους Ραδιοερασιτέχνες, που κατέχουν το σχετικό Πτυχίο και άδεια Ραδιοερασιτέχνη, ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με αυτό το σκεπτικό υπήρχε σαφής αναφορά στο άρθρο 118 του ν. 4249/14 (που συμπλήρωνε το άρθρο 14 του 3013/02), όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτεται αποκλειστικά από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες.
  Εδώ πρέπει να επισημάνουμε την δυσαρμονία που προκύπτει με το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου (ΦΕΚ 1969 – 2/9/2011 / Αριθμ. 38200/1136), σύμφωνα με το οποίο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών οι σταθμοί ασυρμάτου που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εθελοντών της ΓΓΠΠ χρησιμοποιούνται για την παροχή επικοινωνιακής συνδρομής μόνον σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και όχι σε εθελοντικές οργανώσεις:
  “Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.”
  Στα πλαίσια δε της παροχής αυτής της συνδρομής, οι επικοινωνίες διεξάγονται πάντα κατά τα προβλεπόμενα στο αρθρο 15 (Περί λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου) του εν λόγω κανονισμού.
  “Άρθρο 15 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών
  1. Οι ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο για ερασιτεχνικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 17.”
  Η καθιέρωση άλλων “εγκεκριμένων συχνοτήτων” θα εγείρει ζητήματα συμβατότητας με τον τυπικό ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισμό, θα περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δυνατότητα ευελιξίας ως προς την επιλογή του καταλληλότερου (αναλόγως των συνθηκών) τρόπου επικοινωνίας, θα αφήσει αναξιοποίητο το υφιστάμενο εκτεταμένο πανελλαδικά δίκτυο επαναληπτών και αναμεταδοτών που εγκαθιστά και συντηρεί με ίδιες δαπάνες η Ενωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και οι άλλοι Ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα και ασφαλώς θα απαιτήσει τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ, ΦΕΚ 751/Β/5-3-2019) καθώς και του προαναφερθέντος κανονισμού.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 12:41 | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  Παίρνοντας θέση απέναντι στα σχόλια των Κυρίων Φώτη SV8GXW και Δημητρίου SV2GWY, έχω να πω τα εξής:

  Η συμμετοχή των ραδιοερασιτεχνών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι πολύτιμη, αλλά πολύ περιορισμένη και με πολλά προβλήματα.

  Αρχικά οι ραδιοερασιτέχνες είναι μια μικρή σχετικά πληθυσμιακή ομάδα, με ένα κλειστό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, όπου αποκλείει από την χρήση του, οποιονδήποτε δεν έχει άδεια ραδιοερασιτέχνη, σε πλήρη αντίθεση με το ανοιχτό στον οποιονδήποτε πολίτη σύστημα επικοινωνίας της Citizens Band.

  Επομένως δεν μπορεί να καλυφθεί η απαίτηση του άρθρου 57 για την … «εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών Φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,» αφού χωρίς άδεια ραδιοερασιτέχνη, δεν μπορεί κανείς να εκπέμψει ή απλά να χρησιμοποιήσει τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες και ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισμό.

  Οπότε τι γίνεται; Θα υποχρεωθούν τα μέλη όλων των εθελοντικών οργανώσεων που δεν έχουν σχέση με το χόμπι του ραδιοερασιτεχνισμού να γίνουν και ραδιοερασιτέχνες; Φυσικά είναι αδύνατον, άρα εδώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, εναρμόνισης του τρόπου λειτουργίας των ραδιοερασιτεχνών σε σχέση με τις απαιτήσεις του άρθρου 57.

  Το επόμενο πρόβλημα που υπάρχει, είναι ότι οι ραδιοερασιτέχνες δεν έχουν νομοθετημένες συχνότητες εκτάκτων αναγκών, σε σχέση με τις νομοθετημένες συχνότητες των CB-ers. Οι συχνότητες των ραδιοερασιτεχνών είναι κοινόχρηστες για όλους τους ραδιοερασιτέχνες που έχουν άδεια λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού και πουθενά στην Ελληνική νομοθεσία ΦΕΚ 1969 /2-9-2011 δεν υπάρχουν νομοθετημένες συχνότητες εκτάκτων αναγκών.

  Επομένως σε περίπτωση κρίσεως, κανένας δεν είναι σίγουρος ότι η Α συχνότητα θα χρησιμοποιηθεί από τον σύλλογο ραδιοερασιτεχνών Α και η Β από τον σύλλογο ραδιοερασιτεχνών Β. Το ακόμη χειρότερο, είναι ότι σε πολλούς εθελοντικούς μη ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους, υπάρχουν αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες που θα χρησιμοποιήσουν τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες, για τις δράσεις του συλλόγου τους σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

  Κανείς δεν γνωρίζει πόσες εθελοντικές οργανώσεις έχουν ραδιοερασιτέχνες και άρα δικαίωμα χρήσης των ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων. Με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό συχνοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει αν θα γίνει το αδιαχώρητο στις συχνότητες VHF/UHF και αν αυτές τελικά θα αχρηστευτούν, λόγω αμοιβαίων παρεμβολών από τις ανεξέλεγκτες εκπομπές ραδιοερασιτεχνών που ανήκουν σε ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους και ραδιοερασιτέχνες που ανήκουν σε εθελοντικές οργανώσεις.

  Μεγάλο ερώτημα είναι η χρησιμοποίηση των των ραδιοερασιτεχνικών επαναληπτών και αναμεταδοτών, αφού αποτελούν κοινόχρηστη περιουσία των μελών κάθε ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου. Δικαίωμα χρήσης τους λοιπόν σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, έχουν τα μέλη του ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου που δεν ανήκουν σε καμιά εθελοντική οργάνωση, τα μέλη του ίδιου ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου που ανήκουν στις ομάδες εκτάκτων αναγκών (ΟΕΑ) τα μέλη του ίδιου ραδιοερασιτεχνικού συλλόγου που συγχρόνως είναι μέλη μιας μη ραδιοερασιτεχνικής εθελοντικής οργάνωσης και τέλος κάθε αδειούχος ραδιοερασιτέχνης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα επαναλήπτη, αριθμός ερώτησης εξετάσεων υπουργείου 779, για όσους το ξεχνούν!

  Επομένως χωρίς νομικό πλαίσιο λειτουργίας οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί αυτοσχεδιάζουν με την επιλογή συχνοτήτων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ελπίζοντας απλά, να μην υπάρξει μεγάλος αριθμός χρηστών και άρα το αδιαχώρητο.

  Μετά από αυτά, δεν νομίζω ότι οι ραδιοερασιτέχνες είναι σε θέση «να εξασφαλίσουν εναλλακτικές λύσεις για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών Φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,».

  Απαιτείται πολύ δουλειά και συνεννόηση μεταξύ των 70 ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων και ομάδων που λειτουργούν στην Ελλάδα και του άγνωστου αριθμού εθελοντικών οργανώσεων που χρησιμοποιούν ραδιοερασιτέχνες για τις επικοινωνίες τους, ώστε να λύσουν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά και πάλι, θα διορθώσουν τα εσωτερικά προβλήματα ενός χώρου χομπιστών, με κλειστές επικοινωνίες, που βρίσκεται μακράν από τις απαιτήσεις του άρθρου 57.

  Με εκτίμηση

  Μάκης Μανωλάτος

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 11:48 | ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ C.B.

  Αξιότιμοι κύριοι, στον κανονισμό λειτουργίας ραδιοσταθμών ζώνης συχνοτήτων πολιτών, ΦΕΚ 262Β 3-2-2017, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εμπεριέχονται όλα όσα ζητείται στο άρθρο 57, με κάθε λεπτομέρεια.

  Στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου, αναφέρεται:

  Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών Φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων (ComSupportAction-CSA).

  Στο ΦΕΚ 262Β3-2-2017 υπάρχουν ήδη έτοιμα και νομοθετημένα ως εξής:

  Στο άρθρο 57 ζητείται :
  Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών

  Στο ΦΕΚ 262Β/3-2-2017 στην εισαγωγή περίπτωση 9, έχει ήδη προβλεφθεί και νομοθετηθεί ως εξής:

  9. Την ανάγκη ρύθμισης της χρήσης της ζώνης συχνοτήτων πολιτών, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία αυτής της Υπηρεσίας Ραδιοεπικοινωνιών
  χωρίς την πρόκληση παρεμβολών από ή προς άλλες Υπηρεσίες Ραδιοεπικοινωνιών, αλλά και η δημιουργία μιας επιπλέον εναλλακτικής λύσης για ασύρματη επικοινωνία
  σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

  Στο άρθρο 57 ζητείται:

  Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών Φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων (ComSupportAction-CSA).

  Στο ΦΕΚ 262Β/3-2-2017 έχουν ήδη προβλεφθεί και νομοθετηθεί ως εξής:

  Άρθρο 1, παράγραφος 3

  Οι χρήσεις σταθμών CB αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση προσωπικών ραδιοεπικοινωνιακών αναγκών και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονται με οικονομικό ή άλλο επαγγελματικό όφελος. Οι υπόψη ραδιοεπικοινωνίες αφορούν επίσης στην παροχή τηλεπικοινωνιακής υποστήριξης σε περιπτώσεις καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών.

  Άρθρο 4 παράγραφος (α)

  Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης ο δίαυλος #1 συχνότητας 26,965 χρησιμοποιείται αποκλειστικά από δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους φορείς ή χρήστες CB που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη έκτακτη κατάσταση.

  Άρθρο 4 παράγραφος (β)

  Ο δίαυλος #9 συχνότητας 27,065 χρησιμοποιείται από τους χρήστες CB αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης (δίαυλος κλήσεων επείγοντος χαρακτήρα), όπως επίσης και από τους σταθερούς σταθμούς των συλλόγων CB για σύντομες ραδιοεπικοινωνίες CB.

  Άρθρο 4 παράγραφος (ε)

  Ο δίαυλος #40 συχνότητας 27,405 χρησιμοποιείται, αποκλειστικά για επικοινωνίες εξυπηρέτησης αναγκών πυρασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

  Τα ζητούμενα από το άρθρο 57 έχουν ήδη καλυφθεί με ένα σύστημα επικοινωνίας μελετημένο και νομοθετημένο από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και επιπλέον..

  Στο ΦΕΚ 262Β 3/2/2017 έχει πλήρως νομοθετηθεί η συμμετοχή των CB-ers και εν γένει των πολιτών ως εξής:

  Άρθρο 7

  Περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και πολιτικής προστασίας

  1. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι χρήστες CB δύναται να παράσχουν ραδιοεπικοινωνιακή βοήθεια. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται η επικοινωνία με τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς για λόγους ενημέρωσης και συντονισμού.

  2. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.

  3. Οι χρήστες CB εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ζητήσουν την ένταξη τους στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είτε ως μεμονωμένοι εθελοντές είτε μέσω των συλλόγων CB στου οποίους ανήκουν.

  4. Οι σταθμοί CB που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων σταθμών.

  6. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου ιδίως κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, η ιδιωτική ή η Δημόσια περιουσία, οι χειριστές CB επιτρέπεται να επικοινωνήσουν με ραδιοερασιτεχνικούς σταθμούς με όλους τους επιτρεπτούς τρόπους, αποκλειστικά μέσα στο φάσμα των 26.960 -27.410 MHZ.

  Με εκτίμηση

  Μανωλάτος Γεράσιμος
  Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Χειριστών Ραδιοτηλεφώνων C.B.
  18 SV 100.

  Τηλέφωνο επικοινωνίας 6948664493

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 10:42 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

  Αρθρο 57 : Περιλαμβάνει την δράση τηλεπικοινωνιών, ως υποστηρικτική και μη επιχειρησιακή δράση, που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών φορέων, μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ αυτών, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων. Επισημαίνω την δυσαρμονία που υπάρχει με το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου, σύμφωνα με το οποίο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, οι σταθμοί που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εθελοντών της ΓΓΠΠ, χρησιμοποιούνται για την παροχή επικοινωνιακής συνδρομής μόνον σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και όχι σε εθελοντικές οργανώσεις. Στα πλαίσια δε παροχής της συνδρομής αυτής, οι σχετικές επικοινωνίες διεξάγονται πάντα κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του εν λόγω Κανονισμού. Η καθιέρωση άλλων εγκεκριμένων συχνοτήτων, θα απαιτήσει ασφαλώς τροποποίηση του ΕΚΚΖΣ και του Κανονισμού Λειτουργίας, ενώ πιθανόν να εγείρει ζητήματα συμβατότητας με τον τυπικό ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισμό. Τέλος η διεξαγωγή των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης από ραδιοερασιτέχνες σε συγκεκριμένες συχνότητες, εκτός των ραδιοερασιτεχνικών ζωνών συχνοτήτων, θα περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δυνατότητα ευελιξίας τους ως προς την επιλογή του καταλληλότερου (αναλόγως των συνθηκών) τρόπου επικοινωνίας και θα αφήσει αναξιοποίητο το υφιστάμενο δίκτυο επαναληπτών και αναμεταδοτών που με ιδιαίτερο κόπο και ίδιες δαπάνες εγκαθιστούν και συντηρούν οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 09:51 | Φώτης SV8GXW

  Ως Αδειούχος Ραδιοερασιτέχνης από το 2008 έχω να καταθέσω τα εξής:
  1. Ο κάθε Ραδιοερασιτέχνης διαθέτει έναν καλά συντηρημένο ατομικό εξοπλισμό τον οποίο μπορεί να διαθέσει στην υπηρεσία του κράτους όποτε του ζητηθεί. Το ίδιο ισχύει και για τον εξοπλισμό των Ραδιοερασιτεχνικών Συλλόγων.
  2. Ο σταθμός του κάθε Ραδιοερασιτέχνη που έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί στην οικία του, αποτελεί ένα «εν δυνάμει» Κέντρο Επιχειρήσεων, όπου σε κάθε γειτονιά, εντός ή εκτός μεγαλουπόλεων, σε περιπτώσεις σεισμού όπου έχουν καταστραφεί πιθανόν δρόμοι, μπορούν μέσω αυτού να διαβιβαστούν πληροφορίες και εντολές. Εννοείται ότι σε αυτό το σενάριο έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες.
  3. Τα οχήματα του κάθε Ραδιοερασιτέχνη, εκ των οποίων αρκετά είναι 4Χ4, έχουν εγκατεστημένο αξιόλογο εξοπλισμό και μπορούν να μεταβούν σε σημεία προκειμένου βοηθήσουν στην διαβίβαση πληροφοριών, αφού σχεδόν όλοι οι mobile πομποδέκτες μας, γίνονται αναμεταδότες, κάτι που αδυνατούν να κάνουν οι πομποδέκτες όλων των Κρατικών Υπηρεσιών.
  4. Υπάρχει ένα μεγάλο Ραδιοδίκτυο των Ελληνικών Συλλόγων, μετάδοσης φωνής, αναλογικής και ψηφιακής διαμόρφωσης, διαβίβασης μηνυμάτων, εντοπισμού θέσης (APRS), ελέγχου διάδοσης (BEACONS), το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Ενημερωτικά όλα τα ανωτέρω συστήματα είναι αυτόνομα και ανεξάρτητα από την λειτουργία του internet.
  Όλα αυτά, λίγο ή πολύ, είναι γνωστά, πλην όμως τα αναφέρω για τον λόγο του ότι το Κράτος μας επιθυμεί την αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων που είμαστε σε θέση να του προσφέρουμε πλην όμως δεν μας βοηθάει είτε στην αδειοδότηση των συστημάτων κεραιών επαναληπτών, είτε στα συστήματα κεραιών των οικιών μας, αντιθέτως συζητιέται κατά καιρούς η επιβολή τέλους στην εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων. Είναι γνωστό επίσης το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που κατοικούν σε πολυκατοικίες. Το ίδιο ισχύει και για το καθεστός αδειοδότησης επαναληπτών, όπου γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα ιδιοκτησίας κορυφών, προκειμένου χορηγηθεί η παραχώρηση της κορυφής (Δ/νση Δασών, Πολεμική Αεροπορία κ.λ.π.)
  Πρότασή μου να δοθούν κίνητρα στους Ραδιοερασιτέχνες και στους Συλλόγους αυτών, προκειμένου να ενταχθούν στην Γ.Γ.Π.Π. και να προσφέρουν περισσότερα. Αρχή του Hobby μας είναι ο πειραματισμός, δώστε μας την ευχέρεια να δοκιμάσουμε πράγματα και βοηθήστε μας μέσω της Πολιτικής Προστασίας να εξελιχθούμε περισσότερο.
  Υ.Γ. Κατοικώ και ζω μόνιμα στην Χίο. Δεν ξέρετε τι ραδιοδίκτυο έχουν οι γείτονές μας. Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια και πληροφορία.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:43 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  Στο «3ε. Δράσεις Μεταφορών για τη χρήση μεταφορικών μέσων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως, ενδεικτικά, τη μεταφορά ατόμων και υλικών (TransportationAction-TRAct).»
  Θεωρώ αυτονόητο ότι τα έξοδα κίνησης (ΚΑΥΣΙΜΑ, ΔΙΟΔΙΑ κλπ.) των Εθελοντών για δράσεις Πολιτικής Προστασίας αλλά και διάφορες υποστηρίξεις όπως Πυροφύλαξη, περιπολία δασών, επιτηρήσεις περιοχών κλπ. θα ΠΡΕΠΕΙ να καλύπτονται από ΕΙΔΙΚΟ κονδύλιο της εκάστοτε Περιφέρειας ή εφάπαξ από την ΓΓΠΠ σε μηνιαία ή ετήσια βάση.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:46 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ SV1HER

  3. Οι υποστηρικτικές δράσεις αφορούν σε:
  α. Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών Φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων (ComSupportAction-CSA).
  Το άρθρο 57, παρ.3α περιλαμβάνει την δράση των τηλεπικοινωνιών σαν υποστηρικτική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών φορέων, μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων καθώς και μεταξύ αυτών των δύο συνόλων. Η τυχόν χρήση από εθελοντικές οργανώσεις συσκευών επικοινωνίας όπως CB, PMR κλπ παρεμφερούς εξοπλισμού για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της εθελοντικής οργάνωσης, δεν τους δίνει την δυνατότητα κάλυψης της δράσης Τηλεπικοινωνιών, η οποία πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από αδειούχους Ραδιοερασιτέχνες, που κατέχουν το σχετικό Πτυχίο και άδεια Ραδιοερασιτέχνη, ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με αυτό το σκεπτικό υπήρχε σαφής αναφορά στο άρθρο 118 του ν. 4249/14 (που συμπλήρωνε το άρθρο 14 του 3013/02), όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτεται αποκλειστικά από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες.
  Εδώ πρέπει να επισημάνουμε την δυσαρμονία που προκύπτει με το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου (ΦΕΚ 1969 – 2/9/2011 / Αριθμ. 38200/1136), σύμφωνα με το οποίο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών οι σταθμοί ασυρμάτου που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εθελοντών της ΓΓΠΠ χρησιμοποιούνται για την παροχή επικοινωνιακής συνδρομής μόνον σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και όχι σε εθελοντικές οργανώσεις:
  “Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.”
  Στα πλαίσια δε της παροχής αυτής της συνδρομής, οι επικοινωνίες διεξάγονται πάντα κατά τα προβλεπόμενα στο αρθρο 15 (Περί λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου) του εν λόγω κανονισμού.
  “Άρθρο 15 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών
  1. Οι ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο για ερασιτεχνικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 17.”
  Η καθιέρωση άλλων “εγκεκριμένων συχνοτήτων” θα εγείρει ζητήματα συμβατότητας με τον τυπικό ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισμό, θα περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δυνατότητα ευελιξίας ως προς την επιλογή του καταλληλότερου (αναλόγως των συνθηκών) τρόπου επικοινωνίας, θα αφήσει αναξιοποίητο το υφιστάμενο εκτεταμένο πανελλαδικά δίκτυο επαναληπτών και αναμεταδοτών που εγκαθιστά και συντηρεί με ίδιες δαπάνες η Ενωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και οι άλλοι Ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα και ασφαλώς θα απαιτήσει τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ, ΦΕΚ 751/Β/5-3-2019) καθώς και του προαναφερθέντος κανονισμού.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 17:24 | φωτης

  3. Οι υποστηρικτικές δράσεις αφορούν σε:
  α. Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών Φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων (ComSupportAction-CSA).

  δηλαδή θα στηθει νέο δικτυο σε νεες συχνότητες;
  οι ραδιοερασιτέχνες που είναι εξιδικευμενοι και οι συλλογοι που θα είναι ενταγμενοι θα μιλανε σε συχνότητες που δεν θα είναι μεσα στο ραδιοερασιτεχνικο φασμα αυτό δεν είναι παρανομο;
  θα χρησιμοποιουν ασυρματο εθελοντες που δεν εχουν αδεια ;
  ποιος θα εκπαιδευει τους ραδιοερασιτέχνες ,ποιος είναι καλυτερος γνωστης των επικοινωννιων ;
  διακρινω μια ασαφεια που θα οδηγησει σε παραξενες καταστασεις !
  με το σκεπτικο της πολιτικης προστασιας ηδη συλλογοι κυνηγετικοι καπιλευονται τις συχνότητες και προτρεπουν τα μελη τους να δωσουν 10 ευρω στον συλλογος τους για να τους προμηθευση αδεια για χρηση ασυρματου ,ετσι δεν παμε μπροστα αλλα πισω !!!!!!
  εμεις εχουμε την γνωση και το δικτυο θελουμε μονο συνεργασια!

  de sv2bxz
  Προεδρος Ραδιολεσχης Καστοριάς
  sz2rck

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:08 | ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

  Το άρθρο 57, παρ.3α περιλαμβάνει την δράση των τηλεπικοινωνιών σαν υποστηρικτική που χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών φορέων, μεταξύ εθελοντικών οργανώσεων καθώς και μεταξύ αυτών των δύο συνόλων. Η τυχόν χρήση από εθελοντικές οργανώσεις συσκευών επικοινωνίας όπως CB, PMR κλπ παρεμφερούς εξοπλισμού για την επικοινωνία μεταξύ των μελών της εθελοντικής οργάνωσης, δεν τους δίνει την δυνατότητα κάλυψης της δράσης Τηλεπικοινωνιών, η οποία πρέπει να παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από αδειούχους Ραδιοερασιτέχνες, που κατέχουν το σχετικό Πτυχίο Ραδιοερασιτέχνη, ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με αυτό το σκεπτικό υπήρχε σαφής αναφορά στο άρθρο 118 του ν. 4249/14 (που συμπλήρωνε το άρθρο 14 του 3013/02), όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτεται αποκλειστικά από αδειούχους ραδιοερασιτέχνες.
  Εδώ πρέπει να επισημάνουμε την δυσαρμονία που προκύπτει με το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σταθμών Ασυρμάτου (ΦΕΚ 1969 – 2/9/2011 / Αριθμ. 38200/1136), σύμφωνα με το οποίο σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών οι σταθμοί ασυρμάτου που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εθελοντών της ΓΓΠΠ χρησιμοποιούνται για την παροχή επικοινωνιακής συνδρομής μόνον σε αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και όχι σε εθελοντικές οργανώσεις:
  “Άρθρο 17 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού σταθμού κατά τη διάρκεια εκτάκτων αναγκών.
  1. Σε περιπτώσεις υπολειτουργίας των δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων λόγω εκτάκτου ανάγκης (θεομηνίες, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές κλπ) οι ραδιοερασιτέχνικοι σταθμοί χρησιμοποιούνται για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια. Οι ανταποκρίσεις έκτακτης ανάγκης έχουν προτεραιότητα έναντι των λοιπών.
  2. Οι σταθμοί ραδιοερασιτέχνη που είναι ενταγμένοι στα Μητρώα Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας χρησιμοποιούνται για την παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες όπως η Αστυνομία, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό Σώμα κ.λ.π. στις ανωτέρω περιπτώσεις. Τους σταθμούς χειρίζονται αποκλειστικά οι κάτοχοι των ενταγμένων ραδιοερασιτεχνικών σταθμών.”
  Στα πλαίσια δε της παροχής αυτής της συνδρομής, οι επικοινωνίες διεξάγονται πάντα κατά τα προβλεπόμενα στο αρθρο 15 (Περί λειτουργίας ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου) του εν λόγω κανονισμού.
  “Άρθρο 15 Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικών σταθμών
  1. Οι ερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, τις λοιπές σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο για ερασιτεχνικούς σκοπούς και για την εξυπηρέτηση έκτακτων κοινωνικών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 17.”
  Η καθιέρωση άλλων “εγκεκριμένων συχνοτήτων” θα εγείρει ζητήματα συμβατότητας με τον τυπικό ραδιοερασιτεχνικό εξοπλισμό, θα περιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την δυνατότητα ευελιξίας ως προς την επιλογή του καταλληλότερου (αναλόγως των συνθηκών) τρόπου επικοινωνίας, θα αφήσει αναξιοποίητο το υφιστάμενο εκτεταμένο πανελλαδικά δίκτυο επαναληπτών και αναμεταδοτών που εγκαθιστά και συντηρεί με ίδιες δαπάνες η Ενωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών και οι άλλοι Ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι ανά την Ελλάδα και ασφαλώς θα απαιτήσει τροποποίηση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ, ΦΕΚ 751/Β/5-3-2019) καθώς και του προαναφερθέντος κανονισμού.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 12:54 | Βασίλης Γραψας

  Παρ 3α Να προστεθεί η φράση «Σε συνεργασία και κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου φορέα»

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 21:57 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Απεγκλωβισμούς από ανελκυστήρες
  Μήπως θα πρέπει τα συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων να συγκροτούν από κοινού σε καθημερινή βάση συνεργεία απεγκλωβισμών, ανά Δήμο ή περιοχή, διότι το κάθε διαμέρισμα πληρώνει για τη συντήρηση του ανελκυστήρα και θα πρέπει να καλύπτουν και τέτοια δράση.

 • 8 Ιανουαρίου 2020, 19:08 | Αλέξανδρος

  ΟΙ Δράσεις των Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που αφορούν στην αποστολή του ΠΣ θα πρέπει να γίνονται μόνο από Εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να αποτρέπεται η σύγχηση, η δυσχέρεια στην κινητοποίηση και άλλα προβλήματα που προκαλούνται όταν εθελοντικές οργανώσεις συμμετέχουν σε συμβάντα αρμοδιότητας ΠΣ. Με τον τρόπο αυτό θα ιδρυθούν εξ ανάγκης και εθελοντικές ΠΥ και ΠΚ σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται αυτές οι ομάδες ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί και θα καταξιωθεί ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη. Παράλληλα τα οφέλη θα είναι πολλαπλά για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για το ΠΣ.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 00:56 | Δ.Μ.

  μετά τη φράση »υποστηρίζουν και συνδράμουν» να προστεθεί η λέξη επικουρικά ώστε να είναι ξεκάθαρος ο βασικός ρόλος του Πυροσβεστικού Σώματος ως ο έχων το γενικό πρόσταγμα οργανισμός σε κάθε είδος συμβάντος

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 14:58 | Δημήτριος SV2GWY

  «ε. Δράσεις Μεταφορών για τη χρήση μεταφορικών μέσων σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας, όπως, ενδεικτικά, τη μεταφορά ατόμων και υλικών (TransportationAction-TRAct).»

  ΚΑΥΣΙΜΑ – ΔΙΟΔΙΑ.

  Δε χρειάζεται να επεκταθώ, είναι αυτονόητο ότι τα έξοδα κίνησης των Εθελοντών για δράσεις Πολτικής Προστασίας και δεν είναι μόνο τα συμβάντα, αλλά και διάφορες υπηστηρίξεις όπως Πυροφύλαξη, περιπολία δασών κλπ, θα ΠΡΕΠΕΙ να καλύπτονται από ΕΙΔΙΚΟ κονδύλιο της Περιφέρειας.

  Υπάρχουν τρόποι να βρεθούν κονδύλια και να καμφθούν τα εμπόδια των Ιδιωτικών Εταιρειών εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων.

  Ένα πράγμα χρειάζεται…ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

 • 3 Ιανουαρίου 2020, 02:18 | Δημήτριος SV2GWY

  «Δράσεις τηλεπικοινωνιών για την εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων για την αποκατάσταση των επικοινωνιών μεταξύ κρατικών Φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και μεταξύ τους, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω εγκεκριμένων συχνοτήτων (ComSupportAction-CSA).»

  Φυσικά κ «φωτογραφιζει» τους ραδιοερασιτεχνες.

  Αναφέρομαι σε μεμονωμένα άτομα κ όχι Συλλόγους, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των ρ/ε Συλλογων είναι απόντες από τα δρώμενα της ΠΠ.

  ΠΡΟΤΕΊΝΩ όχι την ένταξη των ρ/ε Συλλόγων στο ΜΕΟΠΠ, αλλά τη σύναψη ΜΝΗΜΟΝΊΟΥ συνεργασίας (που προβλέπεται) αυτών με τη ΓΓΠΠ.
  Ετσι, μόνο οι πραγματικά αξιοπρεπείς και δραστήριοι Σύλλογοι θα τολμήσουν να το αιτηθουν.

  Σε ότι αφορά τους συναδέλφους Ραδιοερασιτέχνες, με το πτυχίο κ την Άδεια ρ/ε αποκτάμε ένα τυπικό προσόν, τουλάχιστον για τη νόμιμη κατοχή κ χρήση ασύρματων κ συχνοτήτων…θα πρέπει όμως να φροντίσουμε να κάνουμε την Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη κ ουσιαστικό μας προσόν.

  Πολύ σωστά αναφέρονται οι «εγκεκριμένες συχνότητες». Δύο λέξεις με ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΟ νόημα, αλλά ασαφείς. Αν εννοούνται εκχωρημενες στην «Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη» τότε οι δίαυλοι είναι ατέλειωτοι, οι διαμορφώσεις αρκετές κ προπάντων ΔΩΡΕΆΝ. Η λεπτομέρεια είναι ότι οι χειριστές θα πρέπει να είναι ρ/ε κάτι σχετικά δύσκολο σύμφωνα με την εμπειρία μου. Ούτε κ είναι εφικτό ο κάθε Αρχηγός Ομάδος, πεδίου, συμβάντος κλπ να είναι κ ρ/ε.
  Αυτό που γίνεται μέχρι τώρα για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες, είναι να «νοικιάζουν» 1,2 ή και 3 συχνότητες οι Εθ.Ομαδες από την ΕΕΤΤ, ένα Ειδικό Ραδιοδικτυο για να μπορούν να υποστηρίζουν αφιλοκερδώς κ με ίδια μέσα την Πολιτεία που τους «χρεωνει» τον αέρα!!!

  Αν δεν καταφέρετε να «ευαισθητοποιησετε» τους ρ/ε Συλλόγους μας να μιμηθούν τους Ευρωπαϊκούς και Αμερικανικους, ή θα πρέπει να εισηγηθείτε για ατελώς εκχώρηση διαυλων στις Εθ.Ομαδες από την ΕΕΤΤ ή την θέσπιση συχνοτήτων Πολιτικής Προστασίας. Αυτό βέβαια προϋποθέτει έναν ΚΕΝΤΡΙΚΌ σχεδιασμό κάτι που συνήθως εμπλέκονται οι «επιστημονικοι σύμβουλοι» όπου σχεδόν πάντα η εφαρμογή δε συνάδει με την αποτελεσματικότητα.

  Και κάτι τελευταίο που λέω συνέχεια στα ΣΟΠΠ, αν οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες δεν αναθεωρήσουν το Ραδιοφασμα τους, θα ξαναζήσουμε τον «πύργος της Βαβελ» που ζήσαμε τον Ιούλιο ’18.

  Εύχομαι μεγάλη συμμετοχή στη διαβούλευση για να αποκτήσουμε μια Πολιτική Προστασία ισάξια των ανεπτυγμένων κρατών.

  …_._ de SV2GWY

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 20:10 | Αριστοτέλης Μηλιαράς

  Με ποιο κριτήριο θα εντασσονται οι εθελοντικές ομάδες στις αντίστοιχες δράσεις δεδομένου οτι, στο αρθρο 71 εξαιρούνται τα μέλη των μεχρι σήμερα εθελοντικων οργανωσεων(ορθώς και μεχρι να λειτουργησει πλήρως η Ακαδημίας Πολιτικής Προστασίας) απο την προυπόθεση της παραγράφου 1στ του αρθρου 59 ?.
  Θα αναγνωρίζονται εκπαιδευσεις ευρωπαίκών και διεθνών οργανισμών η και αλλων εγχώριων φορέων(ERC, NAEMT,IRATA,ICOPRO,ΚΟΜΑΚ κλπ)?

  Οι εθελοντες μεχρι σήμερα εχουν επενδύσει με χρήμα και χρόνο προκειμένου να καλυψουν από μόνοι τους το κενό της πολιτείας στο κομάτι τις εκπαίδευσης(πλην Δασοπυροσβεσης – Δασοπροστασίας).