Άρθρο 147 – Ηλεκτρονικά ατομικά βιβλιάρια

1. Η τήρηση των ατομικών βιβλιαρίων των υπαλλήλων γίνεται ηλεκτρονικά.
2. Τα ατομικά βιβλιάρια αποτελούν απόρρητα έγγραφα και απαγορεύεται να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου αυτών τρίτα πρόσωπα. Αντίγραφα ή αποσπάσματα χορηγούνται, εφόσον ζητηθεί, σε Δικαστικές Αρχές ή σε συλλογικά όργανα της Διοίκησης, για τη διεύρυνση υπόθεσης που εκκρεμεί σ’ αυτές.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση των ηλεκτρονικών ατομικών βιβλιαρίων των υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:02 | Νικόλαος Γ. Μπάλσης

  Παρ.2 Να προβλεφθεί η συγχώνευση του έντυπου ατομικού βιβλιαρίου (ΑΒ) και του Ατομικού Φακέλου (ΑΦ) σε ηλεκτρονικό Ατομικό Βιβλιάριο (e-ΑΒ). Να προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο e-ΑΒ από το υποκείμενο πρόσωπο. Επίσης να προβλεφθεί ως μεταβατική διάταξη για την τήρηση έντυπου Ατομικού Βιβλιαρίου καθώς και έντυπου Ατομικού Φακέλου (1ο στο ΑΠΣ και 2ο στην Υπηρεσία που υπηρετεί). Να προβλεφθεί επίσης τήρηση ατομικού φακέλου (ΑΦ) με τα έντυπα στοιχεία που αφορούν τον υπάλληλο. Ομοίως 1ος ΑΦ στο ΑΠΣ και 2ος στην Υπηρεσία που υπηρετεί.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 13:57 | Δ. Κουναλάκης

  Είναι καιρός να αρχίσει να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό logbook στο οποίο να υπάρχουν καταγεγραμμένες όλες οι εκπαιδεύσεις αλλά και όλα τα συμβάντα που έχει καθένας από το προσωπικό.
  Η συμμετοχή και ο ρόλος σε κάθε περιστατικό πρέπει να καταγράφεται από τον αξιωματικό υπηρεσίας και αυτό να αποτελεί το σημείο εκτίμησης αναγκών σε εκπαίδευση.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 11:37 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Προτείνω να αντικατασταθούν με ηλεκτρονικές εφαρμογές εκτός από τα ατομικά βιβλιάρια, οι ατομικοί φάκελοι, τα φύλλα αδείας, η ημερήσια διαταγή, το αναφορείο, το βιβλιάριο ατομικών εφοδίων και το βιβλιάριο υγειονομικών μεταβολών.Ανάλογα με το χειριστή της εφαρμογής να δίδονται και ανάλογα δικαιώματα πρόσβασης, θα εξοικονομηθούν έτσι άπειρες εργατοώρες.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:36 | Ε.Υ.Π.Σ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Θα πρέπει να επεκταθεί η ηλεκτρονική καταχώρηση και σε ατομικούς φακέλους και ειδικότερα για τον απόρρητο χαρακτήρα αυτών, λόγω των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που περιέχουν.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 18:57 | Νικος

  Η τήρηση Ημερήσιας διαταγής, άδειες, ημερήσιες αναπαύσεις, επιφυλακες, καθώς και ότι άλλο συμβάλλει στην εξάλειψη της ογκοδεστατης αλληλογραφίας γίνεται ηλεκτρονικά.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 13:49 | Γεωργακόπουλος Δημήτριος

  Θα πρέπει να επεκταθεί και στους ατομικούς φακέλους