Άρθρο 136 – Κρίσεις των Αξιωματικών που συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία

1. Οι Αξιωματικοί, πλην του Αρχηγού, που συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική και σαρακονταπενταετή συντάξιμη υπηρεσία μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο ενεργούνται οι κρίσεις, τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία. Αυτοί προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον προβλέπεται για την κατηγορία τους, και κριθούν προακτέοι από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.
2. Για τον υπολογισμό της τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προσμετράται η εξής υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος: α) Αυτή που πραγματικά διανύθηκε στα Σώματα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. Η υπηρεσία που παρασχέθηκε προς εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης κληρωτού ή εφέδρου λογίζεται ως συντάξιμη. β) Αυτή που πραγματικά διανύθηκε σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:25 | ΚΑ

  2.΄΄Για τον υπολογισμό της τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, προσμετράται η εξής υπηρεσία, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος: α) Αυτή που πραγματικά διανύθηκε στα Σώματα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη. Η υπηρεσία που παρασχέθηκε προς εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης κληρωτού ή εφέδρου λογίζεται ως συντάξιμη. β) Αυτή που πραγματικά διανύθηκε σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη΄΄.ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3865/10 ΑΡΘΡΟ 22 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΓΗΣΑΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΑΓΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.
  -Η παράγραφος 1 είναι λάθος διότι η αιτιολογική έκθεση προσδιορίζει τριαντακοπενταετή ή σαραντακονταετή θητεία.(ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3865/10 ΑΡΘΡΟ 22)

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 17:20 | Χάρης Κ.

  Αφού θα λαμβάνεται ως πραγματική υπηρεσία «α) Αυτή που πραγματικά διανύθηκε στα Σώματα Ασφαλείας, στις Ένοπλες Δυνάμεις και τις λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση, εφόσον αναγνωρίζεται ως συντάξιμη» τότε να προσμετράται και στους χρόνους πραγματικής υπηρεσία για προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 20:40 | ΜΑΡΙΑ

  Είναι γνώστο ότι το πυροσβεστικό επάγγελμα έχει πολλές ιδιαιτερότητες και γι αυτό αποτελεί παγκόσμια προτωτυπία να μιλάμε για τόσα χρόνια υπηρεσίας. Είναι εμφανές ότι δεν ενδιαφέρει το αξιώμαχο του σώματος. Τουλάχιστον ας δωθεί το δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών ετών υπηρεσίας και για τα τέκνα των προσβεστικών υπαλλήλων καθώς τελείως άδικα και αναιτιολόγητα έχουν εξαιρεθεί.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:14 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 136 παρ. 1 : να τροποποιηθούν τα όρια πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 15:45 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στο Αρθρο 136 παραγρ. 2 που αναφέρεται για τον υπολογισμό της 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας, ΠΡΕΠΕΙ να προσμετράται και η χρονική διάρκεια σπουδών σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφόσον ο συγκεκριμενος υπάλληλος κατατάχθηκε με προσόν πτυχίου κι όχι απολυτηρίου Λυκείου. Δηλ. εφόσον κατέχει στην κατάταξη του πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ να προσμετράται ως «χρονος πραγματικής και συνταξιμης υπηρεσίας»

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 22:59 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ , ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1. ΜΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ : ή 40ετή συντάξιμη υπηρεσία .
  ΕΠΙΣΗΣ , ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΣ : α) Η αναγνωρισμένη 5ετία εις διπλούν ΚΑΙ β)τα αναγνωρισμένα έτη σπουδών , που υπάγονται και που προσμετράνε (όπως γίνεται με το στρατό).

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 19:01 | Κουτσογιάννης Νικόλαος

  Τα όσα αναφέρονται στην παρ.2 του Αρ.136 για τον υπολογισμό της τριακονταπενταετούς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ υπηρεσίας, να ισχύουν και για τους κατώτερους πυροσβεστικούς υπαλλήλους από το βαθμό του πυροσβέστη έως και του πυρονόμου.
  1ον) Πρώην εποχικός-συμβασιούχος πυροσβέστης ή συμβασιούχος Ο.Τ.Α κατάφερε να γίνει αξιωματικός του Π.Σ.
  Με τις διατάξεις της παρ.2 θα προσμετρηθούν στον αξιωματικό για την 35ετία, ως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ υπηρεσία, τα έτη σαν εποχικός-συμβασιούχος σε Ν.Π.Δ.Δ ή Ο.Τ.Α, εφόσον η υπηρεσία που παρείχε αναγνωρίζεται ως συντάξιμη, δηλαδή ήταν ασφαλισμένος σε φορέα κύριας ασφάλισης.
  Να προσμετράται η υπηρεσία που παρασχέθηκε στα Ν.Π.Δ.Δ ως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ υπηρεσία σε ΟΛΟΥΣ τους υπαλλήλους, ανεξαρτήτως βαθμού, επειδή όλοι υπηρετούν στον ίδιο φορέα.
  2ον) Η υπηρεσία που παρασχέθηκε προς εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης κληρωτού ή εφέδρου λογίζεται ως συντάξιμη.
  Η διάταξη αυτή, να ισχύει για λόγους ισότητας για όλο το πυροσβεστικό προσωπικό ανεξαρτήτως βαθμού.
  Μην ξεχνάτε, ότι όσοι υπάλληλοι κατατάχθηκαν στο Π.Σ μετά το 2017, οι μήνες της στρατιωτικής τους θητείας δεν υπολογίζονται ούτε σαν προϋπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη, σύμφωνα με την Αρ.πρωτ. οικ. 2/ 52259 /ΔΕΠ Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ
  ΟΛΟΙ οι υπάλληλοι του Π.Σ εκπληρώσαμε στρατιωτική θητεία – ήταν προαπαιτούμενο της εκάστοτε προκήρυξης. ΔΕΝ προσμετράται όμως σε όλους τους υπαλλήλους είτε για μισθολογική προαγωγή, είτε για βαθμολογική εξέλιξη, και φυσικά ούτε λογίζεται για όλους ως συντάξιμη όπως θα έπρεπε σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ.136 του σχεδίου Νόμου.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 14:02 | Μ.Κ.

  Πιστεύω μέχρι τώρα δεν έχει ληφθεί υπόψη από κανέναν, ότι α) πριν την εφαρμογή των πανελλαδικών εξετάσεων, στη σχολή Αξιωματικών μπορούσε να εισέλθει κάποιος μέχρι την ηλικία των 35 ετών β) ότι στους διαγωνισμούς π.χ. του 1999 το Π.Σ. πήρε πτυχιούχους ηλικιακά μέχρι 30 ετών ως πυροσβέστες στο βαθμό, τότε:
  1.Υπάρχει μία αδικία που κάποιοι πτυχιούχοι στο Π.Σ. κατετάγησαν απλοί Πυροσβέστες και με δικά τους μέσα και κόπο έγιναν Αξιωματικοί, ενώ άλλοι πτυχιούχοι έγιναν κατευθείαν Αξιωματικοί, με απευθείας εισαγωγή στη σχολή Αξιωματικών ..Γιατί?
  2.Όταν κάποιος διορίστηκε σαν πτυχιούχος 30 ετών πυροσβέστης, στα 60 του χρονών, δεν συμπληρώνει 35ετία (ούτε με το στρατό). Δε πρέπει να να γίνει κάτι? Πως θα κλείσουν 35 ετία αυτοί?Αλλαγή των ανώτερων ορίων ηλικίας για πτυχιούχους?
  3. Όταν κάποιος εισήλθε στη σχολή Αξιωματικών σε ηλικία 35 ετών νόμιμα, 60 ετών θα έχει μόλις 25 χρόνια Αξιωματικός (μείον 3 της σχολής συνολικά 22 χρόνια Αξιωματικός.).Πώς θα προλάβουν να προαχθούν αυτοί? δεν δικαιούνται ισότητα στην διεκδίκηση της Ιεραρχίας? Εφόσον το σύστημα επέτρεπε την εισαγωγή στη σχολή Αξιωματικών σε ηλικία 35 ετών, δεν έπρεπε να τους δίνει ίσες ευκαιρίες για εξέλιξη και προαγωγή? Ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους.

 • 7 Ιανουαρίου 2020, 09:44 | θανασης

  Πρεπει να διευκρινιστει εαν η πλασματικη πενταετια η οποια εχει πληρωθει και ανγνωρισθει ως συνταξιμη , μετριέται για να συμπληρωθούν τα 35 ετη , ωστε καποιος ετσι να αποστρατευθεί!

 • 6 Ιανουαρίου 2020, 15:39 | Πινδούρης Κωνσταντίνος

  Σύμφωνα με την παρ.2α του παρόντος, Για τον υπολογισμό της τριακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας προσμετράται η εξής υπηρεσία: «Η υπηρεσία που παρασχέθηκε προς εκπλήρωση στρατιωτικής υποχρέωσης κληρωτού ή εφέδρου λογίζεται ως συντάξιμη.»
  Δηλαδή η ως άνω στρατιωτική θητεία θα προσμετράται αυτομάτως ως πραγματική και συντάξιμη ΜΟΝΟ για τους αξιωματικούς χωρίς την καταβολή ανάλογης εισφοράς, ενώ οι Πυροσβέστες μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου θα πρέπει να καταβάλουν τις ανάλογες υπέρογκες εισφορές για την αναγνώριση της!!! Να συμπεριλάβει η παραπάνω διάταξη και τους υπαλλήλους μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου.
  Καταπατείται για μια ακόμα φορά στο παρόν νομοσχέδιο η Αρχή της Ισότητας(βλέπε άρθρα 158παρ4 και 164παρ2) διότι δεν συμπεριλαμβάνουν μεγάλο μέρος υπαλλήλων σε ευνοϊκές διατάξεις.
  H καθιερούμενη με το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας αποτελεί νομικό κανόνα, ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες και αποκλείει τόσο την έκδηλα άνιση μεταχείριση, είτε με τη μορφή της εισαγωγής καθαρά ΧΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ή ΠΡΟΝΟΜΙΟΥ μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια είτε με την μορφή της ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ, όσο και την αυθαίρετη εξομοίωση διαφορετικών καταστάσεων ή την ενιαία μεταχείριση προσώπων που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές συνθήκες με βάση όλως τυπικά ή συμπτωματικά ή άσχετα μεταξύ τους κριτήρια (3396/2014 ΣΤΕ).

 • 31 Δεκεμβρίου 2019, 10:33 | pha

  κλεινω πραγματική 35ετία στα 52μου και κάτι μαζί με την πενταετία που έχω κάνει στο στρατό. Αποστρατεύομαι