Άρθρο 166 – Καθήκοντα προανάκρισης – Διοικητικό Πρόστιμο

1. Οι Πυροσβέστες, που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος από το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη (παραγωγικής σχολής) και άνω, εκτελούν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου κατά το άρθρο 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για τα εγκλήματα του εμπρησμού (άρθρα 264, 265 Π.Κ.) και της πλημμύρας (άρθρο 268 Π.Κ.).
2. Στους καταδικαζόμενους για τα εγκλήματα του εμπρησμού δάσους και δασικών εκτάσεων, επιβάλλεται από τα αρμόδια όργανα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41).

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 16:29 | Παναγιώτης Μπ.

  Θεωρώ ότι θα πρέπει στο άρθρ. 166 – Καθήκοντα προανάκρισης – Διοικητικό Πρόστιμο, η λειτουργία των Ανακριτικών Γραφείων, σε όλες τις Π.Υ., να γίνει στο πρότυπο των ανεξάρτητων Ανακριτικών Γραφείων των ΔΙΠΥΝ, όπως δουλεύουν σήμερα, με τους ορισμένους ανακριτικούς υπαλλήλους να φέρουν πολιτική περιβολή, στελεχώνοντας 24ωρη βάρδια και έχοντας αποκλειστικό αντικείμενο το ανακριτικό έργο, κάτω από την άμεση επίβλεψη του Κλιμακίου ΚΑΕΕ της οικείας ΠΕΠΥΔ και φυσικά της ΔΑΕΕ.
  Έτσι θα σταματήσει το φαινόμενο, σε Π.Υ. χωρίς ανεξάρτητο Ανακριτικό Γραφείο, οι ορισμένοι στο Ανακριτικό Γραφείο υπάλληλοι, να απασχολούνται με έτερα καθήκοντα, ειδικά κατά την αντιπυρική περίοδο, να εκτελούν ουσιαστικά γραμματειακά κυρίως καθήκοντα, δεν δύνανται να δώσουν το απαραίτητο βάρος κατά την προανάκριση σε κρίσιμες υποθέσεις, να συσσωρεύσουν εμπειρία, αλλά και να εμβαθύνουν στο προανακριτικό έργο, ενώ παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις, δε διασφαλίζεται το απόρρητο της προανάκρισης.
  Προτείνω ακόμα την αξιολόγηση από τη ΔΑΕΕ, των ΚΑΕΕ και των Ανακριτικών Γραφείων, βάσει των στατιστικών στοιχείων και της επίλυσης υποθέσεων, αλλά και τοπική αξιολόγηση της απόδοσης των ανακριτικών υπαλλήλων από τη Διοίκηση.
  Επίσης προτείνω, την περιοδική ανανέωση του προσωπικού των Γραφείων, ώστε να μην υφίσταται τελμάτωση στην απόδοση και αξιοπιστία, διατηρώντας ένα πυρήνα έμπειρων υπαλλήλων, που θα μεταλαμπαδεύσουν, εμπειρίες και γνώσεις, κατά την εκπαίδευση των νέων ανακριτικών υπαλλήλων, με παράλληλη εμπλοκή στην εκπαίδευση, του ΚΑΕΕ.
  Να θεσμοθετηθεί Δελτίο Ταυτότητας Ειδικών Ανακριτικών Υπαλλήλων, που θα εκδίδεται από την οικεία ΠΕΠΥΔ, θα αφορά εμπλεκόμενους με το ανακριτικό έργο, υπαλλήλους που στελεχώνουν τη ΔΑΕΕ, τα ΚΑΕΕ και τα κατά τόπους Ανακριτικά Γραφεία, ώστε να διαχωρίζεται και να αναγνωρίζεται επαρκώς ο Ειδικός Ανακριτικός Υπάλληλος, αφού σήμερα, αυτός διαθέτει μόνο το Υπηρεσιακό Δελτίο ταυτότητας Πυροσβεστικού Υπαλλήλου,

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:12 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν.

  -Με το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού θα πρέπει επιτέλους οι Ανακριτικοί υπάλληλοι να εκτελούν τα καθήκοντά τους όχι μόνο στην ονομασία, αλλά και στην ουσία με την επάνδρωση γραφείων.
  -Προτείνεται να υπάρξει κατανομή προσωπικού ανάλογα με την υπηρετούσα δύναμη της κάθε Υπηρεσίας και τον αριθμό των συμβάντων ή έστω την κρισιμότητα της περιοχής σε εκδηλωση πυρκαγιών και όχι η εκάστοτε θέση να επανδρώνεται με 1 άτομο (που έχει και άλλες αρμοδιότητες) και το υπόλοιπο προσωπικό να αποποιείται τις ευθύνες του όπως κατά πλείστον συμβαίνει.

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:41 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 166 παρ. 1 : διαγράφεται το παραγωγικής σχολής εντός της παρένθεσης και γίνεται μνεία σε άρθρο όλοι οι Αρχιπυροσβέστες να εκπαιδεύονται σε Ανακριτικά Καθήκοντα και να τα εκτελούν από το βαθμό του Αρχιπυροσβέστη όλοι οι υπάλληλοι με κατά περιφέρεια ή τηλεματική εκπαίδευση.

 • 1 Ιανουαρίου 2020, 17:52 | D CH

  θα πρέπει όλοι οι αρχιπυροσβέστες μη παραγωγικής σχολής μετά την σχετική εκπαίδευση του ανακριτικού έργου να μπορούν να έχουν καθήκοντα ανακριτικού υπάλληλου.Δεν μπορεί να μην εκμεταλευεται η εμπειρία υπαλλήλων πού έχουν εμπειρία πάνω από 15 χρόνια υπηρεσια στο σωμα.