Άρθρο 163 – Άρθρο 163 Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Μετακινήσεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

1. Για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης συγκροτείται κατ’ έτος, με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, Υπηρεσιακό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη και συγκεκριμένα από έναν (1) Ανώτερο Αξιωματικό Γενικών Καθηκόντων ως Πρόεδρο και δύο (2) Κατώτερους Αξιωματικούς Γενικών Καθηκόντων ως μέλη. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται, ισάριθμοι Αξιωματικοί αντίστοιχων βαθμών. Ως Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την ως άνω απόφαση Αξιωματικός της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων. Στο Συμβούλιο αυτό συμμετέχουν και δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης. Για την εκλογή των αιρετών μελών εφαρμόζονται, αναλόγως, οι εκάστοτε ισχύουσες για το θέμα αυτό διατάξεις.
2. Για τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις περί μεταθέσεων των άρθρων 153, 154 και 156 και μόνο για τις οριζόμενες σε αυτά περιπτώσεις. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της ως άνω παραγράφου, είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό και κοινοποιούνται με απόφασή του.
3. Για την ίδια κατηγορία προσωπικού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 160 παρ. 1 περίπτ. β’ και παρ. 3, καθώς και του άρθρου 161.
4. Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης δεν λαμβάνουν μόρια.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 14:45 | Σοφούλης

  Υπάρχουν πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εξ ιδιωτών που υπηρετούν σε νησιά της παραμεθορίου ,εκτός του τόπου συμφερόντων τους 4 χρόνια ,θα ήταν δίκαιο να μοριοδοτηθουν.

 • 13 Ιανουαρίου 2020, 10:11 | Παύλος

  Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που δεν λαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις και έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν εκτός τόπου συμφερόντων τους για χρόνια τώρα να μοριοδοτηθουν και αυτοί και να μπορούν να μπουν στον κανονισμό μεταθέσεων για να μπορέσουν να παν στον τόπο συμφερόντων τους…και να προσμετρηθούν όλα τα χρόνια ..

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 23:01 | Καλογηρατος Σπύρος

  Υπάρχουν πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εξ ιδιωτών που καλύπτουν οργανικές θέσεις στο πυροσβεστικό σώμα από την μέρα ένταξη τους 1-3-2016 επιλαχόντες τις προκηρύξεις των 4000 του 2012 η οποία αναφέρει ότι εφόσον προκύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες δύναται να μονιμοποιηθούν πριν το τέλος τής πενταετίας τους.. 1-3-2021
  Τα οργανικα κενα υπάρχουν βάση αποδεικτικων καταστάσεων κενών τής πυροσβεστικής και μάλιστα Μάϊο του 2017 οι 121 στάλθηκαν σε νησιά για να καλύψουν οργανικά κενά με διαταγή που έλεγε για υπηρεσιακές ανάγκες!
  Παρακαλώ πολύ να εξεταστεί το θέμα αυτό και αν δύναται η δυνατότητα στο μόνιμο προσωπικό πριν το τέλος της πενταετίας τούς η αναδρομική ισχύ από Μάιο 2017.
  Επίσης
  Όσοι ππυ είναι εκτός τόπο συμφερόντων που καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις στο ΠΣ, να προσμετράται η μοριοδοτησει τους όπου έχουν τοποθετηθεί έως τώρα και κυρίως για την σειρά των 121 ατόμων σειράς 2016 ππυ εξ’ιδιωτων που τοποθετήθηκαν το Μάιο 2017 σε νησιά με οργανική θέση..
  Είναι μεγάλη αδικία να μην υπάρχουν μόρια και για εκείνους του πυροσβέστες καθώς τοποθετήθηκαν εκεί πέρα με 680 ευρώ καθαρά.. καταλαβαίνουμε όλοι μας σε πόση δύσκολη οικονομική κατάσταση ήρθαν..
  Παρακαλώ πολύ κύριε υπουργέ μας μιας και φτιάχνετε ολο το ΠΣ που επιτέλους βρέθηκε ένας σωστός άνθρωπος να το κοιτάξει να το φτιάξει να φτιάξει και αυτή την αδικία και να πράξετε τα δέοντα!

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 22:46 | asteris.k

  Άρθρο 163 – Άρθρο 163 Μεταθέσεις – Αποσπάσεις – Μετακινήσεις Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης
  4. Οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης δεν λαμβάνουν μόρια.

  τροποποίηση:

  Πως είναι δυνατών να υπάρχουν αρκετοί συνάδερφοι ΠΠΥ που είναι εκτός τόπου συμφερόντων,είτε νησιά είτε στην Αθήνα κ μετά το πέρας της 5ετιας να μην λαμβάνουν μόρια και να βρίσκονται πάλι στα 0 μόρια και τελευταίοι στον πινάκα πάλι.

  πιστεύω ότι τα αναφερόμενα άρθρα πρέπει να λάβουν τροποποίηση επί της αρχής…

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 19:13 | Ανδρεόπουλος Παναγιώτης

  Άρθρο 163 : προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής «για τις περιπτώσεις του άρθρου 161 συστήνεται ανάλογο Περιφερειακό Συμβούλιο ως προτάθηκε για το μόνιμο προσωπικό»

 • 12 Ιανουαρίου 2020, 00:21 | Γιάννης

  Οι Π.Π.Υ εξ ιδιωτών να μοριοδοτιθούν γιατί υπηρετούν εκτός τόπου συμφερόντων σχεδόν 4 χρόνια.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 22:30 | ΦΩΤΗΣ

  θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιη, η μη μοριοδότηση των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρεώσης οι οποίοι βρίσκονται εκτός τόπου συμφερόντων. Πιστεύω πως, όταν η διαβούλευση τροποποιηθεί να είναι δίκαιη για όλους και όχι για λίγους. Έχουμε φτάσει στο σημείο να διεκδικούμε αυτά που δικαιούμαστε.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 21:25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  Είναι άδικο για τους Π.Π.Υ εξ’ιδιωτών που υπηρετούμε ήδη 4 χρόνια εκτός τόπου συμφερόντων σε νησιά να μην μοριοδοτούμαστε.

 • 10 Ιανουαρίου 2020, 20:16 | χαραλαμπος

  Θεωρώ ότι σωστό θα ήταν οι Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης εξ ιδιωτών που υπηρετούν σε νησιά και άλλους νομούς εκτός τόπου συμφερόντων τους να μοριοδοτηθούν όπως και να μετρήσουν τα χρόνια που έχουν υπηρετήσει στους νομούς αυτούς.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 23:44 | Ιωαννης

  Υπάρχουν πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης εξ ιδιωτών που υπηρετούν σε νησιά και σε άλλες περιφέρειες ,εκτός του τόπου συμφερόντων τους χρόνια ,θα ήταν δίκαιο να μοριοδοτηθούν.

 • 9 Ιανουαρίου 2020, 07:04 | Αλέξανδρος Καραδελής (Πρόεδρος ΠΑ.Σ.ΣΥ.Π)

  Θα ήταν δίκαιο το συγκεκριμένο άρθρο να συμπεριλάβει και τους Εποχικούς Πυροσβέστες, αρκετοί εκ των οποίων προσλήφθηκαν ως επιλαχόντες με αποτέλεσμα να υπηρετούν αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τις περιοχές που είχαν δηλώσει.

 • 5 Ιανουαρίου 2020, 11:41 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ

  Οι πυροσβεστες που προερχονται απο πενταετούς υποχρέωσις και έγιναν μόνιμοι τους αναγνωρίζεται σαν χρόνο υπηρεσίας από το 2012 για να πάρουν μετάθεση αλλά δεν τους δίνεται το δικαίωμα να δώσουν στη σχολη αρχιπυροσβεστων γιατί δεν είναι 4 χρόνια στο βαθμό του πυροσβέστη.. δηλαδή έχουν την εμπειρία για να πάρουν μετάθεση αλλά δεν έχουν την εμπειρία για να γίνουν αρχιπυροσβεστες..