Άρθρο 27 – Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών

1. Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών από μια περιοχή (ολική ή μερική) αποτελεί προληπτικό μέτρο πολιτικής προστασίας και οργανώνεται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, όταν τεκμηριωμένα μία περιοχή εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή και ο κίνδυνος λόγω της παραμονής των πολιτών σε αυτή είναι σοβαρός.
2. Η απόφαση για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 29 και σύμφωνα με το κείμενο θεσμικό πλαίσιο, κατευθυντήριες οδηγίες, εγκυκλίους και κανονιστικές πράξεις της διοίκησης αναφορικά με αυτή και το οποίο παραμένει σε ισχύ και μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τυχόν ειδικότερα ζητήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

 • 11. Η παρ. 1 του άρθρου 27 «Οργανωμένη Προληπτική Απομάκρυνση Πολιτών» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Η οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση οποιασδήποτε μορφής, από μια περιοχή (ολική ή μερική) αποτελεί προληπτικό μέτρο πολιτικής προστασίας και οργανώνεται για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, όταν τεκμηριωμένα μία περιοχή εκτιμάται ότι απειλείται από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή και ο κίνδυνος λόγω της παραμονής των πολιτών σε αυτή είναι σοβαρός.
  2. [….]».
  Αιτιολόγηση: Η προαναφερθείσα προτεινόμενη συμπλήρωση βασίζεται στις απαιτήσεις του άρθρου 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν.4074/2012).

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 23:51 | Σωκράτης Παπαγεωργίου

  Η λέξη «εκτίμηση» εμπεριέχει την πιθανότητα, την πιθανολόγηση και συναφώς την ύπαρξη ποσοστού σφάλματος. Θεωρώ λοιπόν ότι η λέξη «τεκμηριωμένα» στην 1η παράγραφο του Άρθρου είναι άτοπη και πρέπει να αφαιρεθεί, διότι αντικρούει την λέξη «εκτιμάται» αμέσως μετά.

 • 11 Ιανουαρίου 2020, 18:28 | μανωλης

  μαζικη αποσολη μυηματων sms e-mail σε ολου τους κατοικους που πλητοντια και κινδυνευον απο αναγνωρισμενο συστημα πχ 112 πολιτικη προστασια κλπ. να ποφευχοθυον απωλειες ζωης